O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Marta Berčytė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

priima mikrofilmus (dokumentus), paruošia juos darbui ir užtikrina jų saugumą;

skaitmenina mikrofilmus;

tvarko sukurtas archyvinių dokumentų elektronines kopijas: redaguoja skaitmeninius vaizdus (vaizdo dydį, ryškumą, kontrastą) ir atlieka kitus vaizdo koregavimo darbus;

vizualiai tikrina pagamintų skaitmeninių vaizdų kokybę;

tikrina, ar elektroninio varianto struktūra atitinka dokumento originalo struktūrą;

išsaugo vaizdus TIFF, JPEG formatuose, konvertuoja juos į įvairius kitus galimus formatus;

įrašo vaizdus į išorinį kietąjį diską ar kitas laikmenas;

baigus darbą, grąžina mikrofilmus arba dokumentus;

vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotys.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį techninį išsilavinimą, darbo patirtį mikrofotografijos srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų ir archyvų valdymą, darbo santykius;

būti susipažinusiam su Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatais, vidaus darbo tvarka, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatais ir kitais LCVA darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

mokėti kvalifikuotai atlikti mikrofilmų skaitmeninimo darbus;

gebėti spręsti jam patikėtas užduotys, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją;

mokėti dirbti kompiuteriu su elektroninių vaizdų redagavimo programinę įranga;

gebėti vykdyti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją;

žinoti darbo, saugos, sveikatos ir priešgaisrines taisykles bei instrukcijas, laikytis jų atliekant skaitmeninimo darbus;

būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 13:08