O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Mindaugas Bagočiūnas

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

remiantis tyrimais pagrįstomis metodikomis atlieka sudėtingus restauravimo ir konservavimo darbus, išsaugodamas restauruojamo dokumento estetinį, istorinį ir fizinį autentiškumą.

domisi naujomis metodikomis, rūpinasi savo kvalifikacijos kėlimu.

konsultuoja restauravimo klausimais kitus restauratorius.

užtikrina dokumentų, gautų iš valstybinių archyvų, saugumą.

vykdo LCVA direktoriaus įsakymus bei pavedimus ir skyriaus vedėjo nurodymus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti galiojančią I arba aukščiausios kategorijos restauratoriaus profesinę kvalifikaciją.

žinoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą reglamentuojančius teisės aktus.

žinoti Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau - LCVA) ir Dokumentų restauravimo skyriaus vidaus darbo taisykles.

savarankiškai ir kvalifikuotai atlikti darbą.

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 11:44