O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Raimonda Turonienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Priima nuolatiniam saugojimui vaizdo ir garso dokumentus bei mikrofilmus.

Atlieka vaizdo ir garso dokumentų fizinės būklės užtikrinimo, profilaktinio konservavimo bei skaitmeninimo darbus.

Atlieka techninius vaizdo ir garso dokumentų bei mikrofilmų parengimo saugojimui darbus.

Tvarko su savo darbu susijusią dokumentaciją.

Esant reikalui, dalyvauja archyvo Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų bei kitų komisijų darbe.

Teikia metodinę pagalbą įstaigoms ir organizacijoms techniniais vaizdo ir garso dokumentų bei mikrofilmų fizinės būklės užtikrinimo, skaitmeninimo bei saugojimo klausimais.

Vykdo LCVA direktoriaus įsakymus bei pavedimus ir skyriaus vedėjo nurodymus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Turėti aukštesnįjį išsilavinimą, profesinę patirtį.

Gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su skyriaus darbu susijusią dokumentaciją.

Būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, iniciatyvus, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinių instrukcijų reikalavimus.

Turėti užsienio kalbos pagrindus.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 10:57