O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Rolandas Skarbauskas

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

teikia informaciją ir konsultuoja valstybės institucijas ir įstaigas kino dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;

teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, organizuojant darbuotojų, tvarkančių kino dokumentų kolekcijas, darbą,

organizuoja ir įgyvendina kino dokumentų informacinių sistemų duomenų kaupimą, papildymą, užtikrinant visuomenės prieigą prie kino dokumentų;

pateikia kino dokumentus ir jų kopijas lankytojams, rengia atsakymus į teminius paklausimus;

pagal kompetenciją rengia metodinės medžiagos, taisyklių, informacinių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių kino dokumentų tvarkymą bei metaduomenų aprašų kūrimą projektus;

pagal kompetenciją ir Skyriaus poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu ir archyvų veikla, projektų,

teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams;

pavaduoja Syriaus vedėją jam nesant;

vykdo kitus archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 1 metų archyvinio darbo patirtį;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu;

mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

mokėti naudotis vaizdą ir garsą įrašančia ir atkuriančia technika (videokameromis, videomagnetofonais, garso magnetofonais, diktofonais ir pan.);

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, vaizdo redagavimo ir konvertavimo programomis;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 13:18