O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Romas Susnys

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● parengia skanerį darbui, pagal juostos tipą, formatą ir būklę parinkdamas optiką bei filmo kanalą;

● nustato skanavimo programą, greitį, šviesą, sureguliuoja fokusą;

● skaitmenina kino juostas;

● atlieka pirminę spalvų korekciją;

● kontroliuoja vaizdą ir garsą skaitmeninimo metu;

● kuria skaitmeninę laikmeną;

● fiksuoja ir dokumentuoja techninius skanavimo proceso parametrus (optiką, filmo kanalą, skanavimo programą, greitį, šviesą ir kt.);

● prižiūri naudojamą įrangą pagal darbo instrukcijas;

● vykdo  kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti aukštesnįjį techninį išsilavinimą, profesinių žinių;

● būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

● žinoti pagrindines kino juostų rūšis ir savybes, išmanyti skaitmeninimo technologijas;

● turėti vaizdo ir/ar garso dokumentų skaitmeninimo patirtį;

● mokėti savarankiškai organizuoti ir kvalifikuotai atlikti savo darbą, gebėti spręsti patikėtas užduotis;

● sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;

● mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

● turėti užsienio kalbos pagrindus;

● žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

● būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti komandoje.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 10:54