O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Romas Susnys

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● parengia skanerį darbui, pagal juostos tipą, formatą ir būklę parinkdamas optiką bei filmo kanalą;

● nustato skanavimo programą, greitį, šviesą, sureguliuoja fokusą;

● skaitmenina kino juostas;

● atlieka pirminę spalvų korekciją;

● kontroliuoja vaizdą ir garsą skaitmeninimo metu;

● kuria skaitmeninę laikmeną;

● fiksuoja ir dokumentuoja techninius skanavimo proceso parametrus (optiką, filmo kanalą, skanavimo programą, greitį, šviesą ir kt.);

● prižiūri naudojamą įrangą pagal darbo instrukcijas;

● vykdo  kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti aukštesnįjį techninį išsilavinimą, profesinių žinių;

● būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

● žinoti pagrindines kino juostų rūšis ir savybes, išmanyti skaitmeninimo technologijas;

● turėti vaizdo ir/ar garso dokumentų skaitmeninimo patirtį;

● mokėti savarankiškai organizuoti ir kvalifikuotai atlikti savo darbą, gebėti spręsti patikėtas užduotis;

● sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;

● mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

● turėti užsienio kalbos pagrindus;

● žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

● būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti komandoje.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 10:54