O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Simona Grikšaitė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Teikia konsultacijas žodžiu ir informaciją raštu apie archyvo rašytinius dokumentus bei informacijos paieškos sistemas, užtikrina efektyvią rašytinių, vaizdo ir garso, kino, fotodokumentų sklaidą;

Nagrinėja teminius fizinių ir juridinių asmenų prašymus, archyvo dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

Teikia ir atnaujina aktualią informaciją valstybės archyvų interneto svetainei;

Rengia parodas: atrenka ir aprašo archyve saugomus dokumentus organizuojamoms parodoms, rašo parodų pratarmes, dalyvauja rengiant bendras tarpinstitucines parodas;

Savarankiškai rengia arba dalyvauja rengiant edukacines programas;

Veda pažintines ekskursijas, edukacinius renginius archyve;

Dalyvauja rengiant susitikimus ar kitus valstybės archyvų sistemos darbuotojams ir visuomenei skirtus renginius archyve, rūpinasi archyvo įvaizdžio formavimu;

Prireikus dalyvauja komisijų darbe.

Vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos archyvų darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

žinoti archyvo rašytinių, vaizdo ir garso, kino bei fotodokumentų kompleksų sudėtį, saugojimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

mokėti naudotis archyvo informacijos paieškos sistemomis;

mokėti kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

mokėti anglų kalbą;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti su žmonėmis;

nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-04 08:06