O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Ugnė Kazlauskaitė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Skaitmenina dokumentus skyriaus reikmėms, susijusiomis su archyvo dokumentų viešinimu ir populiarinimu.

Tvarko skaitmeninius vaizdus: koreguoja vaizdo dydį, ryškumą, kontrastą, formatą, atlieka kitus vaizdo koregavimo darbus.

Tikrina skaitmeninių vaizdų kokybę.

Vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos archyvų darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

žinoti archyvo rašytinių, vaizdo ir garso, kino bei fotodokumentų kompleksų sudėtį, saugojimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

mokėti naudotis archyvo informacijos paieškos sistemomis;

mokėti atlikti skaitmeninimo darbus, tvarkyti skaitmeninius vaizdus;

mokėti kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti su žmonėmis.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-04 08:09