O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Valentinas Vaičekauskas

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

priima archyvinius dokumentus, paruošia juos   darbui ir užtikrina jų saugumą;

gamina skaitmenines fotokopijas iš rašytinių ir fotodokumentų;

tvarko sukurtas archyvinių dokumentų elektronines kopijas: redaguoja skaitmeninius vaizdus (vaizdo dydį, ryškumą, kontrastą) ir atlieka kitus redagavimo darbus;

vizualiai tikrina pagamintų skaitmeninių kopijų vaizdus; tikrina, ar elektroninio varianto struktūra atitinka originalo struktūra;

konvertuoja vaizdus į įvairius galimus formatus;

įrašinėja vaizdus į išorinį kietąjį diską ar kitas laikmenas;

baigus darbą, grąžina dokumentus;

rengia ir teikia darbo ataskaitas pagal skyriuje galiojančią tvarką;

informuoja techniką aptarnaujančius specialistus apie pastebėtus aparatūros gedimus;

atlieka kasdieninę aparatūros priežiūrą;

vykdo kitas archyvo vadovybės bei skyriaus vedėjos pavestas užduotis.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą su fotografo kvalifikacija arba turėti profesinės patirties;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

mokėti dirbti kompiuteriu su programomis: Adobe Photoshop, ACDSee;

žinoti darbo instrukcijas, standartus ir griežtai jų laikytis;

gebėti savarankiškai spręsti jam patikėtas užduotys, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją;

žinoti darbo, saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 12:46