O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Vytautas Vizgintas

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Redaguoja suskaitmenintą vaizdą (vientisą filmą, siužetą ar atskirus kadrus), naudodamas skaitmeninio restauravimo programas.

Atlieka skaitmeninį atskirų filmo dalių montažą ir/arba galutinį vaizdo redagavimą.

Atlieka suskaitmeninto garso redagavimą (nustato ir reguliuoja garso lygį, šalina triukšmus).

Jungia redaguotą vaizdą su garsu ir atlieka galutinį jų sinchronizavimą;

Perkelia į serverius skaitmeninių vaizdų srautus, skirtus informacinei sistemai ir ilgalaikiam saugojimui.

Fiksuoja ir dokumentuoja skaitmeninio restauravimo proceso rezultatus.

Tinkamai naudoja ir prižiūri įrangą pagal darbo instrukcijas.

Vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis bei Archyvo vadovybės įsakymus, nurodymus ir pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

Turėti aukštesnįjį išsilavinimą, profesinių žinių.

Būti susipažinusiam su vaizdų ir/ar garsų skaitmeninimo ir skaitmeninio restauravimo technologiniais procesais, išmanyti skaitmeninio restauravimo programas (Adobe Premiere Pro ir Diamant Movie Restoration Manager ir kt.).

Turėti darbo su skaitmeniniais vaizdais ir/ar garsais patirtį.

Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Open Office programiniais paketais.

Mokėti savarankiškai organizuoti ir kvalifikuotai atlikti savo darbą, gebėti savarankiškai spręsti patikėtas užduotis.

Sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba.

Mokėti rusų arba anglų kalbą, suprasti naudojamų įrenginių instrukcijas.

Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų.

Būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti komandoje.

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 10:02