O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai yra:

• padėti rengti ir įgyvendinti archyvo politiką personalo klausimais;

• siekti, kad būtų užtikrintos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo apmokėjimo, atostogų, pensijų ir kitos socialinės garantijos;

• tvarkyti personalo dokumentus;

• rengti teisės aktų projektus personalo klausimais;

• organizuoti dokumentų valdymą archyve pagal tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų reikalavimus;

• kontroliuoti LVAT ir archyvo vadovybės įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą.

 

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų,  atlieka šias funkcijas:

• rengia informaciją personalo klausimais LVAT, archyvo vadovybei, rengia ataskaitas personalo klausimais;

• dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

• teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui apie archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

• kartu su Buhalterinės apskaitos skyriumi organizuoja vardinių pareigybių sąrašų sudarymą, teikia pasiūlymus dėl vardinių pareigybių sąrašų pakeitimo ar papildymo;

• organizuoja karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo kursuose;

• dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų vertinimą;

• priima ir saugo valstybės tarnautojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijas;

• organizuoja konkursus laisvoms (naujoms) pareigoms užimti; 

• rengia darbo sutartis, jas registruoja ir tvarko;

• rengia archyvo direktoriaus įsakymų projektus priėmimo, perkėlimo, atleidimo, kasmetinių bei tikslinių atostogų, tarnybinių komandiruočių, stažuočių, darbo apmokėjimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo ir kitais klausimais;

• rengia atostogų grafiką (kartu su kitų struktūrinių padalinių vadovais);

• pildo valstybės tarnautojų (darbuotojų) Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus, asmens korteles, tvarko reikiamą dokumentaciją;

 • tvarko valstybės tarnautojų ir darbo pažymėjimų apskaitą ir organizuoja jų išdavimą ir keitimą;

• formuoja ir saugo valstybės tarnautojų (darbuotojų) asmens bylas;

• rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia valstybės tarnautojų (darbuotojų) asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

 • teikia konsultacijas teisiniais klausimais, susijusiais su archyvo vykdoma veikla;

• peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja, atiduoda pagal paskirtį arba su archyvo vadovybės rezoliucija įteikia ją vykdytojams;

• tvarko siunčiamąją korespondenciją, užregistruoja, patikrina ar teisingai įforminta, surūšiuoja, esant reikalui, užpildo registrus, markiruoja vokus ir išsiunčia;

• rengia archyvo dokumentacijos planą ir kontroliuoja jos taikymą, formuojant bylas skyriuose;

• kontroliuoja archyvo skyriuose rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą ir jų užduočių vykdymą;

• informuoja archyvo vadovybę apie dokumentų valdymo būklę archyve, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti.

  

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 11:29