O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Dokumentų restauravimo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausias skyriaus veiklos tikslas – įgyvendinti valstybės archyvų dokumentų fizinės būklės užtikrinimo darbus.

  

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, vykdo šias funkcijas:

• konservuoja ir restauruoja archyvų dokumentus;

• įriša bylas, restauruoja originalų įrišimą;

• atlieka dokumentų bei jų saugojimo vietos biologinius ir kitus tyrimus, teikia mokamas paslaugas;

• padeda likviduoti dokumentų fizinių ar biologinių pažeidimų židinius;

• gamina nestandartinius kartono gaminius;

• kaupia duomenis apie pažeistus dokumentus ir teikia pasiūlymus dėl restauravimo darbų tobulinimo, dokumentų saugojimo ir naudojimo sąlygų pagerinimo;

• dalyvauja rengiant dokumentų apsaugos programas;

• reikalui esant dalyvauja tikrinant dokumentų saugojimo sąlygas valstybiniuose archyvuose bei kitose įstaigose;

• teikia metodinę pagalbą valstybiniams archyvams bei kitoms įstaigoms;

• rengia restauruotų darbų parodas;

• sudaro sąlygas skyriaus darbuotojų kvalifikacijai kelti;

• teikia archyvo vadovybei skyriaus darbo planus ir ataskaitas, informaciją ir pasiūlymus skyriaus darbo klausimais;

• teikia Dokumentų restauravimo ekspertų komisijai įvertinti restauruotų dokumentų kokybę;

• atlieka kitus archyvo vadovybės skyriui pavestus darbus.

   

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 10:29