O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Dokumentų sklaidos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Pagrindiniai skyriaus veiklos tikslai yra:

• populiarinti archyvui priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus;

užtikrinti informacijos apie archyvo veiklą sklaidą, rūpintis archyvo įvaizdžio formavimu;

•  archyve saugomų dokumentų pagrindu rengti pažymas ir teikti kitą informaciją asmenų prašymuose nurodytomis temomis;

•  dalyvauti organizuojant išorinę ir vidinę archyvo komunikaciją.

  

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

• rengia edukacines programas, kultūrinius projektus;

• rengia dokumentų parodas;

• organizuoja susitikimus bei kitus renginius, skirtus valstybės archyvų sistemos darbuotojams ir visuomenei;

• organizuoja pažintines ekskursijas po archyvą;

• rūpinasi valstybės archyvų interneto svetaine, užtikrina jos reprezentatyvumą, inicijuoja informacijos parengimą ir atnaujinimą, skelbia informaciją apie archyvo veiklą, renginius;

• rengia ir platina informaciją apie archyvo veiklą viešosios informacijos gavėjams;

• teikia konsultacijas žodžiu ir informaciją raštu apie archyvo rašytinius dokumentus bei informacijos paieškos sistemas;

 • vykdo teminę dokumentų paiešką pagal asmenų prašymus ir dokumentų pagrindu rengia atsakymus;

• fiksuoja aktualius archyvo veiklos įvykius: fotografuoja ir kaupia sukurtus fotodokumentus skaitmeninėje laikmenoje;

• rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

• teikia archyvo vadovybei skyriaus darbo planus, ataskaitas, informaciją ir pasiūlymus skyriaus darbo klausimais,

• archyvo vadovybei pavedus, pagal skyriaus kompetenciją gali atstovauti archyvą;

• atlieka kitus archyvo vadovybės skyriui pavestus darbus.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 10:13