O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausias skyriaus veiklos tikslas – valstybės archyvų rašytinių dokumentų fizinės būklės užtikrinimas.

 

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

• kopijuoja ir mikrofilmuoja valstybės archyvų rašytinius dokumentus, gamina atsarginio ir naudojimo fondų kopijas;

• atlieka rašytinių dokumentų mikrofilmų negatyvų ir pozityvų profilaktinio tikrinimo ir konservavimo darbus;

• gamina dokumentų kopijas (mikrofilmus, negatyvus-reprodukcijas, fotografijas ir kt.) kitoms institucijoms ir tyrinėtojams, teikia mokamas paslaugas;

• sudaro sąlygas skyriaus darbuotojų kvalifikacijai kelti;

• teikia archyvo vadovybei skyriaus darbo planus ir ataskaitas, informaciją ir pasiūlymus skyriaus darbo klausimais;

• atlieka kitus archyvo vadovybės skyriui pavestus darbus.

 

 

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 10:25