O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Skaitmeninių dokumentų skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausieji skyriaus veiklos tikslai yra:

• formuoti archyvo informacinę infrastruktūrą;

• saugoti skaitmeninius (skaitmenintus) Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus;

• koordinuoti skaitmeninių technologijų naudojimą;

• tvarkyti ir administruoti skaitmeninių dokumentų saugyklas, užtikrinti jų prieinamumą archyvo darbuotojams ir skaitytojams;

• administruoti archyvo IT išteklius.

  

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

• dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

• dalyvauja numatant svarbiausias archyvo kompiuterizavimo kryptis bei prioritetus bei juos įgyvendina;

• teikia siūlymus dėl kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo, organizuoja jos pirkimą ir paskirstymą, prižiūri esamas ir diegia naujas informacinių sistemų kūrimo ir tobulinimo priemones;

• rengia kompiuterių programų specifikacijas, kuria programas, užtikrinančias dokumentų paiešką ir sklaidą;

• administruoja archyvo kompiuterių tinklą, užtikrina informacijos saugą ir suderinamumą, atlieka kompiuterinės įrangos techninę priežiūrą;  

• organizuoja ir koordinuoja uždaro archyvo kompiuterinio tinklo formavimą;

• analizuoja informaciją bei konsultuoja archyvo vadovybę kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo, taikymo ir priežiūros klausimais;

• užtikrina technines galimybes skelbti aktualią informaciją LVAT tinklalapyje;

• dalyvauja rengiant archyvo metų veiklos planus;

• pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja archyve sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;

• vykdo kitus archyvo vadovybės pavedimus.

   

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 10:06