O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

 

Valstybės archyvai reiškia solidarumą ir paramą Ukrainai

 

Mus rasite

Asmenys aptarnaujami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka
Prašymai priimami ir informacija teikiama Raštinėje, 3 kabinetas (O.Milašiaus g. 21, Vilnius), tel. (8 5) 247 7830.   
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.

 

 Prašymus Lietuvos centriniam valstybės archyvui rekomenduojame siųsti elektroniniu paštu lcva@archyvai.lt   

 

 

 

 

 

Mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook       

 

Mūsų paskyra socialiniame tinkle Instagram       

 

 

       

 

Naujienos

Kanados lietuvių muziejuje-archyve (Lithuanian Museum-Archives of Canada) tvarkyti Kanados lietuvių bendruomenės dokumentai

2017-09-28

2017 m. rugsėjo 6–23 d. Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojos ­– Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jolanta Raguotienė ir Dokumentų sklaidos skyriaus vedėja Džiuginta Kasiulaitienė lankėsi Kanados lietuvių muziejuje-archyve (Lithuanian Museum-Archives of Canada) Misisaugos mieste prie Toronto (2185 Stavebank Rd, Mississauga, Canada). Komandiruotė sietina su „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – 2011–2019 m. programos įgyvendinimu ir šiai programai įgyvendinti numatytais tarpinstituciniais veiklos planais. Lietuvos valstybės archyvų esminis uždavinys dalyvaujant šioje programoje – rūpintis archyvų ir lituanistinio paveldo užsienyje išsaugojimu, integravimu į informacinę erdvę bei sklaida. Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojai pastaraisiais metais ypač aktyviai dalyvauja teikdami pagalbą užsienio lietuvių bendruomenėms saugomų dokumentų tvarkymo ir aprašymo klausimais.

Susitikus su Kanados lietuvių muziejaus-archyvo vadove Danguole Juozapavičiūte (Breen) buvo surengta išsami ekskursija po muziejų. Ji parodė, kokiomis sąlygomis saugomi dokumentai, knygos, periodiniai leidiniai, vaizdo ir garso dokumentai, su LCVA darbuotojomis aptartos dokumentų saugojimo, tvarkymo ir aprašymo, skaitmeninimo, restauravimo problemos.

Komandiruotės metu buvo tvarkomi archyve saugomi Kanados lietuvių bendruomenės 1944–2009 m. dokumentai. Kanados lietuvių bendruomenė yra Pasaulio lietuvių bendruomenės narė. Pirmieji bandymai įkurti organizaciją, jungiančią visus Kanados lietuvius, vyko dar 1940 m. rugpjūčio mėn. Priešinantis Lietuvos okupacijai, įkurta Kanados lietuvių taryba, kuri atliko daug visuomeninių, organizacinių darbų. 1949 m. liepos 1 d. įsteigtas Laikinasis organizacinis komitetas kurti Kanados lietuvių bendruomenę pagal VLIK‘o nuostatus. 1952 m. rugpjūčio 30–31 d. visos Kanados lietuvių suvažiavimas įvyko Monrealyje, kuriame oficialiai įsteigta Kanados lietuvių bendruomenė (toliau – KLB). KLB suvažiavime išrinkta Krašto valdyba, KLB komisijos. Pirmasis KLB pirmininkas buvo Jonas Matulionis. Nuo įsteigimo iki šiol KLB organizacija dirba savanoriškais pagrindais, stengiasi paveikti Kanados politikus Lietuvos naudai, puoselėja tautinę, religinę, labdaringą, mokslinę, meninę, socialinę, profesinę, sportinę veiklą. KLB Kanados lietuvių tarpe organizavo aukų rinkimą Lietuvai po nepriklausomybės atkūrimo, ypač daug aukų buvo skirta labdaros organizacijoms Lietuvoje.

Darbui buvo pateikti neaprašyti KLB dokumentai (25 dėžės). Dalis dokumentų buvo pažeisti pelėsio, dalis dėžių sudrėkusios. Tvarkymo metu seni suplyšę ar pažeisti pelėsio aplankai pakeisti naujais, į aplankus sudėti dokumentai.  Pažeisti pelėsio dokumentai atskirti nuo nepažeistų. Dokumentų aplankai kiekvienoje dėžėje sunumeruoti, sudaryti KLB dokumentų dėžių ir kiekvienoje dėžėje saugomų dokumentų sąrašai, kuriuose apibendrintai nurodytos 390 aplankų (bylų) saugomų dokumentų temos, rūšys, chronologinės ribos. Į kiekvieną naują dėžę įdėtas atspausdintas aplankų (bylų) sąrašas, ant dėžių užklijuotos etiketės.

Archyve saugomi dokumentai, atspindintys KLB veiklą 1944–2009 m.: KLB Krašto valdybos posėdžių protokolai, aplinkraščiai, KLB Krašto tarybos suvažiavimų ir sesijų dokumentai, KLB statutai ir rinkimų taisyklės, KLB tarybų rinkimų dokumentai, KLB Krašto valdybos susirašinėjimo su Kanados valdžios įstaigomis, KLB apylinkių valdybomis ir jų pirmininkais, Kanados lietuviais, Pasaulio lietuvių bendruomene veiklos klausimais dokumentai, KLB komisijų ir apylinkių veiklos dokumentai, KLB Krašto valdybos finansų dokumentai. Gausu dokumentų apie Baltijos valstybių organizacijų Kanadoje veiklą, Kanados lietuvių bendruomenės dalyvavimą tarptautiniuose ir Kanados renginiuose, politinę, ekonominę padėtį Lietuvoje, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą.Saugomos spaudos iškarpos apie KLB veiklą, nuotraukos.

Kanados lietuvių muziejus-archyvas saugo Kanados lietuvių bendruomenės, KLB Šalpos fondo, KLB Kanados lietuvių fondo, KLB Kultūros fondo, asmenų (Adolfo Šapokos, Alenos Devenienės, Leopoldo Balsio, Vytauto Remeikos ir kt.) archyvinius dokumentus, nuotraukas, vaizdo ir garso dokumentus.

LCVA darbuotojos džiaugiasi bendradarbiavimu su Kanados lietuvių muziejumi-archyvu, saugančiu Kanados lietuvių istorijos, kultūros tyrinėjimams reikšmingus dokumentus.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas nuoširdžiai dėkoja Kanados lietuviams Gabijai ir Rimui Petrauskams, o ypač muziejaus-archyvo vadovei Danguolei Juozapavičiūtei už pastangas ir geranoriškumą priimant viešnias iš Lietuvos.

  

    
    

    

    

  

  

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-09-28 10:04
 
 

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas