O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Valstybės archyvai reiškia solidarumą ir paramą Ukrainai

 

 

 Asmenų aptarnavimas

Lietuvos literatūros ir meno archyve asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Mus rasite:

Informacija telefonu +370 618 06195.
Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną darbo laiku.

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45

  

Dėl dokumentų skaitmeninių kopijų prašome kreiptis
[email protected]

arba naudotis duomenų baze
www.archivesofculture.com

  Mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook

 

Naujienos

Virtuali paroda „MARIJA BIRUTĖ ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENĖ – PASAULINĮ PRIPAŽINIMĄ PELNIUSI LIETUVĖ MOKSLININKĖ“

2021-01-22

 Kad galėtum kurti ir ką nors nauja pasakyti, ko dar kiti nepasakė ar nepastebėjo, turi būti visiškai laisvas. Negali būti avelė, prisiglaudusi prie avelių būrio. Turi išdrįsti pavirsti juoda avele ir eiti savais keliais, kas daug sunkiau, negu mekenti unisonu. Nuo pat vaikystės įsidėjau į galvą Vydūno „sau žmogaus“ idėją ir net tą temą panaudojau per baigiamuosius egzaminus „Aušros“ gimnazijoje, Kaune, 1938 metais (jau tada išdrįsau rašyti apie savarankiško galvojančio žmogaus reikalingumą Lietuvai; tas mano rašinys kaip abitūros darbo pavyzdys buvo iškabintas koridoriuje, ir man tai buvo tikras postūmis, kad pasitikėčiau savo jėgomis). Vėliau, studijuodama Austrijoje ir Vokietijoje, profesoriaudama Harvardo ir Kalifornijos universitetuose, neužsikabinau ant jokių autoritetų pečių ir nesekiau jokiais jau sukurtais modeliais. Mano darbai kaip upė tekėjo sava vaga. Kai dabar, gyvenimo pabaigoje, žiūriu iš perspektyvos, galvoju, – kokia laimė, kad likau ištikima sau.

Ačiū tėvams, šeimos bičiuliams (ypač Basanavičiui, Vydūnui, Vaižgantui) ir kitiems nuostabiems žmonėms, įkvėpusiems meilę praeičiai, laudies kūrybai ir menui. Ir su pačia švenčiausia pagarba tariu ačiū Mamytei, tetai Julijai Biliūnienei-Matjošaitienei ir jos dukrai – mano svarbiausiai auklėtojai Meilei Lukšienei – už visą stiprybę ir neribotą meilę, – jos sukūrė stiprios lietuvės moters simbolį.

Ištrauka iš profesorės Marijos Birutės Alseikaitės-Gimbutienės kalbos, pasakytos Vytauto Didžiojo universitete 1993 m. birželio 11 d., suteikiant jai Garbės Daktarės vardą (Marija Gimbutienė, „Laimos palytėta“, Vilnius: „Scena“, 2002, p. 17, spausdinama pagal: Literatūra ir menas, 1993 m. liepos 17 d.).

 

Prašome apžiūrėti parodą.

 

Virtualią parodą parengė Augustė Žičkytė iš Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomų dokumentų.

 
 
Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2021-01-22 06:31