O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 265 2624,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

 Asmenų aptarnavimas

 

 

Lietuvos literatūros ir meno archyve asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Mus rasite:

Asmenis aptarnauja, informaciją teikia ir prašymus priima
Rasa Adomavičienė (513 kab.), tel. (8 5) 265 1132, +370 618 06195.
Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną darbo laiku.

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45

  

Dėl dokumentų skaitmeninių kopijų prašome kreiptis
llma@archyvai.lt

arba naudotis duomenų baze
www.archivesofculture.com

  Mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook

 

Naujienos

Virtuali paroda „Lietuvių dailės draugijai ‒ 110“

2017-10-10

Lietuvos literatūros ir meno archyvas parengė parodą „Lietuvių dailės draugijai ‒ 110“.

Šiais metais sukanka 110 metų, kai Vilniuje surengta pirmoji lietuvių dailės paroda (1907 m. sausio 9 d.) ir įkurta Lietuvių dailės draugija (1907 m. rugsėjo 15 d.).

1907-ųjų pavasarį A. Žmuidzinavičius, M. K. Čiurlionis, P. Rimša ir advokatas J. Vileišis parengė Lietuvių dailės draugijos įstatus. Rugsėjo mėnesį sušauktas steigiamasis draugijos posėdis, kuriame įregistruoti pirmieji 15 narių ir išrinkta valdyba. Pirmininkas –  A. Žmuidzinavičius, sekretorius – J. Vileišis, iždininkė – S. Gimbutaitė, nariai – M. K. Čiurlionis ir P. Rimša. Nariais galėjo tapti visi, pritariantys draugijos tikslams bei norintys dalyvauti jos veikloje. Veiklos pradžioje Lietuvių dailės draugiją sudarė 369 nariai. Tai buvo įvairių profesijų žmonės, gyvenę ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Draugijoje buvo 21 dailininkas. Viena pagrindinių draugijos veiklos formų – dailės parodos. Jos rengtos pagal pirmosios lietuvių dailės parodos pavyzdį. Pirmoji paroda buvo sudaryta iš dviejų skyrių – profesionaliojo meno ir tautodailės. 1911 m. mirus M. K. Čiurlioniui, Lietuvių dailės draugija pradėjo rūpintis jo kūrybos išsaugojimu. 1913 m. sausio 13 d. prie Lietuvių dailės draugijos įkurta M. K. Čiurlionio kuopa. Vienas iš jos tikslų – kaupti M. K. Čiurlionio kūrinius, atidaryti Lietuvių tautos paveikslų galeriją, kurioje būtų rodomi ne tik M. K. Čiurlionio, bet ir kitų lietuvių dailininkų kūriniai. Mąstyta apie Tautos namus – nacionalinį kultūros ir meno centrą. Dėl Pirmojo pasaulinio karo Lietuvių dailės draugijos veikla laikinai nutrūko. Dalis jos rinkinių evakuota į Maskvą. 1920 m. Lietuvos Respublikos vyriausybinės taikos delegacijos rūpesčiu  Lietuvai grąžinti M. K. Čiurlionio, kitų dailininkų kūriniai, liaudies meno kolekcija. Šios vertybės perduotos 1921 m. įsteigtai M. K. Čiurlionio galerijai (dabar Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus). 1926 m. Lietuvių dailės draugija atnaujino savo veiklą. Ji tęsėsi iki 1928 m. Juridiškai Lietuvių dailės draugija likviduota 1940 metais.

Parodoje eksponuojami Lietuvos literatūros ir meno archyvo Jungtiniame Lietuvos dailininkų organizacijų fonde, skulptoriaus P. Aleksandravičiaus, dailėtyrininkų J. Umbraso ir St. Budrio, dailininkų Petro ir Rimto Kalpokų, dailininko, kompozitoriaus M. K. Čiurlionio fonduose saugomi dokumentai.

Kviečiame aplankyti parodą.

Parodą parengė Rūta Žemaitytė.

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-10-11 11:42