O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 265 2624,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

 Asmenų aptarnavimas

 

 

Lietuvos literatūros ir meno archyve asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Mus rasite:

Asmenis aptarnauja, informaciją teikia ir prašymus priima
Rasa Adomavičienė (513 kab.), tel. (8 5) 265 1132, +370 618 06195.
Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną darbo laiku.

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45

  

Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, lankytojai į Lietuvos literatūros ir meno archyvo skaityklą nuo 2020 m. spalio 29 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. nepriimami ir neaptarnaujami. 

Dėl dokumentų skaitmeninių kopijų prašome kreiptis
llma@archyvai.lt

arba naudotis duomenų baze
www.archivesofculture.com

  Mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook

 

Naujienos

Virtuali paroda „JUOZUI TUMUI-VAIŽGANTUI – 150“

2019-09-20

Šiais metais minime Juozo Tumo-Vaižganto – lietuvių rašytojo, literatūros istoriko, kritiko, uolaus visuomenės veikėjo, universiteto dėstytojo bei kunigo 150-ąsias gimimo metines. Tai iškili, tauri ir ryški XX a. pirmosios pusės asmenybė „pralenkusi savo laikmetį“, apie kurias kuriamos legendos bei mitai.

1932 m. Vaižgantas, atsakydamas į kultūros žurnalo Naujoji Romuva rašytojų anketą rašė:
„Man visi geri ir visus myliu, bile tik dirbtų ir tarnautų Lietuvos pažangai“. Vaižgantas svarbiausiu savo ir kitų gyvenimo tikslu laikė tarnystę tautai: „Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas; ne, dar daugiau – jos vergas, dėl jos metų metais nebematąs, kaip skaisti saulutė šviečia ir džiugina. Kur tik kas man liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas, kas jį įgaliojo man liepti: bet tik visuomenės labui. Ėjau dirbau be atodairos, laiku nesumetęs, ar aš tam kvalifikuotas. Liepė būti kunigu, kad galėčiau likti savo krašte, esu, nesiskundžiu ir nusikunigavęs nesijaučiu. Liepė būti žurnalistu, buvau. Liepė būti politikos veikėju, diplomatu, revoliucionierium, tik ne anarchistu (buvau pakviestas vieno tilto sprogdinti), buvau. Liepė ‚profesoriauti‘, profesoriavau pačioje aukštojoje mokslo įstaigoje. Jei būtų liepę važiuoti į Anglų Karalių, turbūt būč važiavęs“.

„Miela malonu Lietuvoje ne tik dėl to, kad įvairu, dar ir dėl to, kad įdomu, slėpininga. Visa jos gamta tai vienas ištisas geriausias senovės dokumentas: tik mokėk jo raides paskaityti. Čia kiekvienas kalnelis, kiekvienas pievokšlis, ką besakysi apie upelius ir ežerėlius, kalba mums tokiais senoviniais vardais, kurių reikšmės nė neatspėsi. Aure, vienam Juodžiaus kelmui kiek senovės draugų ir kaimynų: Beragis, Dviragis, Vasintas, Alaušas; Jera, Malaiša; Popšutė, Pagrubis, Gaidžkalnis, Valiulis; Įvodos, Kovynė, Vaduvos, Žigė ir kiti. Visi jie kitą kartą buvo gyvi ir tebėra gyvi žmonių padavimuose. Kas visa tai atspės?“

Vaižgantas „Pragiedruliai“

 

Virtualią parodą parengė Lietuvos literatūros ir meno archyvas kartu su Lietuvos centriniu valstybės archyvu.

 

Kviečiame apžiūrėti parodą!

 
 
Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2019-09-20 06:40