O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Skaitykla

    

Skaitytojai su archyvo saugomais dokumentais gali susipažinti Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 (Žin., 2013, Nr. 134-6870), nustatyta tvarka.

 

Asmenų ir nevalstybinių organizacijų fondų dokumentai, priimti saugoti pagal sutartis, gali turėti naudojimo apribojimų. Tokiu atveju skaitytojas turi gauti fondo perdavėjo leidimą skaityti dokumentus. Valstybinių įstaigų fondų dokumentais galima naudotis bendra tvarka.

 

Visų archyvo dokumentais besidominčių laukiame archyvo skaitykloje kiekvieną darbo dieną 8.1516.00 val., penktadieniais 8.1514.45 val.

 

Skaitytojų patogumui skaitykloje įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos. Dokumentų paieškai skaitytojai gali naudotis Elektroninio archyvo informacine sistema (EAIS), 1998 m. išleistu archyvo fondų žinynu, apyrašais, taip pat fondų kartoteka, katalogais. Skaitytojų užsakymu archyve daromos analoginės ir skaitmeninės dokumentų kopijos, nustatyta tvarka apmokėjus už jų pagaminimą.
Dokumentus galima užsisakyti atėjus į skaityklą arba el.paštu [email protected].

 

DOKUMENTŲ FOTOGRAFAVIMO LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO SKAITYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

Telefonai pasiteiravimui (8 5) 265 1132, 8 618 06195.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-10-25 11:16