Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

INFORMACINĖS SISTEMOS

ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖ SISTEMA (EAIS)

 Pagalba

Darbuotojams      Vartotojams

INTEGRALI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA ([email protected])

Pagalba

Prisijungti 

 

ASMENŲ APTARNAVIMAS

Asmenys aptarnaujami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Informaciją teikia ir prašymus priima vyriausioji specialistė Daina Čenytė, tel. (8 5) 265 2255, el. p. [email protected]

 

 Pagalba

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

 

Sekite mus socialiniuose tinkluose

  

 

Naujienos

Kuriama Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema leis skaitmenizuoti viešojo sektoriaus veiklą

2021-02-15

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2020 metais atliko valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių apklausą, kuria buvo siekiama išsiaiškinti esamą dokumentų valdymo situaciją viešajame sektoriuje. Apklausoje dalyvavo 706 valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės. Apibendrinus šios apklausos rezultatus paaiškėjo, kad beveik pusė apklausoje dalyvavusių viešojo sektoriaus subjektų nenaudojo jokios dokumentų valdymo sistemos, o popieriniai dokumentai ir jų pagrindu parengtos skaitmeninės dokumentų kopijos sudarė 78 proc. metinės visų dokumentų apyvartos. Tačiau net ir dokumentų valdymo sistemas naudojančių įstaigų elektroninių dokumentų, atitinkančių ADOC specifikaciją, apyvarta neviršijo 10 proc.

Apklausa atskleidė ir didelę viešajame sektoriuje naudojamų dokumentų valdymo sistemų įvairovę – daugiau kaip 10 skirtingų komercinių dokumentų valdymo produktų, neskaičiuojant pagal individualius reikalavimus sukurtų sprendimų. Kone trečdalis šių sistemų neturėjo galimybės rengti, tvarkyti ir pasirašyti oficialiuosius elektroninius dokumentus, atitinkančius ADOC specifikaciją. Nepaisant itin žemo bendro dokumentų skaitmenizacijos lygio, įstaigos dokumentų valdymo sistemoms įsigyti buvo išleidusios per 24 mln. eurų, o metinės šių sistemų palaikymo ir modernizavimo išlaidos 2019 metais sudarė 2,66 mln. eurų.

Kone pusė apklausoje dalyvavusių įstaigų nurodė, kad jų netenkina turima dokumentų valdymo sistema, ir išreiškė poreikį pereiti prie bendros centralizuotos dokumentų valdymo sistemos. Akivaizdu, kad esama situacija, kai įstaigos turi savarankiškai priimti dokumentų valdymo organizavimo sprendimus, viešajam sektoriui nėra priimtina ir jis yra pasirengęs pokyčiams.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija įgyvendina projektą „Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (toliau – DBSIS) sukūrimas ir įdiegimas”. Šio projekto tikslas – tobulinti dokumentų valdymo procesų vykdymo efektyvumą ir kokybę, viešojo sektoriaus įstaigose įdiegiant bendrą dokumentų valdymo sistemą. Projektu siekiama sukurti dokumentų valdymo procesų standartizavimo DBSIS ir DBSIS diegimo įstaigose modelius, skirtus identifikuoti vidaus administravimo procedūrų pokyčių poreikį įstaigose bei užtikrinti tinkamą įstaigų pasirengimą naudoti projekto metu sukurtą informacinę sistemą, taip pat sukurti ir įdiegti tinkamai pasirengusiose įstaigose Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą.

Rengiantis pereiti prie naujo dokumentų valdymo modelio buvo pakeisti pagrindiniai dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai – Dokumentų ir archyvų įstatymas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamos Dokumentų rengimo taisyklės, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Dokumentų saugojimo taisyklės ir kt.

Kuriamoje dokumentų valdymo sistemoje didelis dėmesys skiriamas įstaigų popierinių dokumentų valdymo skaitmenizacijai. Popierinių dokumentų rengimas sistemoje bus veikiau išimtis, nei įprasta praktika – esant poreikiui DBSIS leis parengti elektroninių ir kitų dokumentų nuorašus arba išrašus popierinėje formoje. Automatizuoti DBSIS įrankiai sudarys galimybę suskaitmeninti visus įstaigos gaunamus popierinius dokumentus ir užtikrinti dokumentų skaitmeninių kopijų vientisumą ir autentiškumą, todėl įstaigos galės nebesaugoti popierinių dokumentų originalų. Pasitelkus naujai įteisintą dokumento formą – įrašą, nuo įprastinių nestruktūruotos informacijos dokumentų palaipsniui bus pereinama prie automatizuoto unifikuotą struktūrą turinčių duomenų ir informacijos valdymo. Plečiant dokumentų valdymo procesų automatizavimą, DBSIS galės atpažinti daugelį struktūruotų įstaigų vidaus dokumentų ir kitų DBSIS naudojančių įstaigų dokumentų bei savarankiškai juos apskaityti, nukreipti vykdytojams ar sukurti papildomas užduotis. Atsižvelgiant į naujai nustatytą dokumentų, kuriems nereikalingi parašai, grupę, bus pritaikyta kvalifikuoto elektroninio spaudo technologija. DBSIS bus sudaryta galimybė automatizuotai kurti tam tikrus dokumentus, juos patvirtinti elektroniniu spaudu ir netgi savarankiškai išsiųsti gavėjams.

DBSIS kuriami funkcionalumai kartu su modernia naudotojo sąsaja leis sukurti visiškai naują darbo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo aplinką. DBSIS leis palyginti įstaigose vykstančių procesų, darbuotojų atliekamų užduočių trukmę ir kitus veiklos rodiklius su identiškais rodikliais kitose DBSIS naudojančiose įstaigose, taip užtikrinant nuolatinį tobulėjimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi. Automatizuoti dokumentų paskirstymo, tvarkymo etapai leis panaikinti techninio darbo sukuriamą delsą persiunčiant dokumentus ir užduotis kitoms įstaigoms, naudojančioms DBSIS. Bendrą informacinę sistemą naudojančios įstaigos turės galimybę keistis ne raštais, o struktūruotomis užduotimis, taip turiniui suteikiant pirmenybę prieš formą ir atsisakant perteklinių procedūrų. Universali integracinė sąsaja leis prie DBSIS prijungti bet kokią informacinę sistemą/registrą duomenų mainams realizuoti, pavyzdžiui, viešosioms elektroninėms paslaugoms asmenims teikti, arba panaudoti atskirus DBSIS komponentus, pavyzdžiui, elektroninių dokumentų pasirašymas, išsiuntimas ir pan.

Numatyta, kad įgyvendinus projektą DBSIS naudos ne mažiau kaip 501 valstybės ir savivaldybių institucija, įstaiga ar įmonė, o DBSIS paslaugų teikėju bus paskirtas šį projektą įgyvendinantis Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2021-02-15 08:45