Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

INFORMACINĖS SISTEMOS

ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖ SISTEMA (EAIS)

 Pagalba

Darbuotojams      Vartotojams

INTEGRALI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA (I@PS)

Pagalba

Prisijungti 

 

ASMENŲ APTARNAVIMAS

Asmenys aptarnaujami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Informaciją teikia ir prašymus priima vyriausioji specialistė Daina Čenytė, tel. (8 5) 265 2255, el. p. daina.cenyte@archyvai.lt

 

 Pagalba

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Sekite mus socialiniuose tinkluose

  

Informuojame, kad dėl visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino lapkričio 9 – sausio 31 dienomis valstybės archyvų skaityklos neveiks. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos klientų aptarnavimas vykdomas tik nuotoliniu būdu.

 Detalesnė informacija apie konkretaus valstybės archyvo darbą pateikiama jo interneto svetainėje. 

 

Naujienos

Atidaroma paroda „JĖZUITAI LIETUVOJE“

2019-11-07

2019-ieji paskelbti Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-aisiais jubiliejiniais metais. Šia proga Lietuvos valstybės istorijos archyvas, bendradarbiaudamas su Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir Vilniaus regioniniu valstybės archyvu, parengė parodą „Jėzuitai Lietuvoje“. Parodoje eksponuojami unikalūs dokumentai, atspindintys Jėzuitų ordino veiklą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, carinėje Rusijoje, Lietuvos Respublikoje ir lenkų užimtame Vilniuje, apimantys laikotarpį nuo 1578 m. iki 1940 m.

Jėzuitai, dar kitaip vadinami Jėzaus Draugija (lot. Societas Jesu), yra Romos katalikų bažnyčios vyrų vienuolių ordinas. Jį 1534 m. rugpjūčio 15 d. Paryžiuje įsteigė ispanas Ignacas Lojola. Šios religinės bendruomenės emblema yra katalikiškoji kristograma IHS, o jos šūkis „Didesnei Dievo garbei“ (lot. Ad majorem Dei gloriam) apibūdina jėzuitų tikslus – pasaulyje vykdyti misionierišką veiklą ir skleisti krikščionių tikėjimą. Nuo pat ordino atsiradimo pradžios jėzuitai didelį dėmesį skyrė jaunimo švietimui ir ugdymui. Jie steigė aukštesniojo ir viduriniojo mokslo įstaigas, spaustuves ir vaistines. Šio ordino pastangų dėka Lietuvoje buvo įsteigtas Vilniaus universitetas, įkurta pirmoji observatorija, parengta bei išleista pirmoji Lietuvos istorija, parengtas pirmasis lietuvių kalbos žodynas ir muzikos vadovėlis, įvestas pirmasis akademinis matematikos kursas, išleisti pirmieji kalendoriai ir laikraščiai.

Parodoje eksponuojami dokumentai atspindi svarbiausius jėzuitų veiklos Lietuvoje etapus bei jų istorinę misiją. Tarp jų reikšmingiausi – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegijos dėl Vilniaus jėzuitų kolegijos reorganizavimo į universitetą (1578 m.) ir dėl Akademijos bei Universiteto teisių suteikimo Vilniaus kolegijai (1579 m.), popiežiaus Grigaliaus XIII bulė dėl Vilniaus universiteto įsteigimo patvirtinimo (1579 m.), Jėzuitų ordino generolo Mucijaus Vitelesko (Mutius Vitellescus) leidimas prie Gardino jėzuitų rezidencijos įkurti Švenčiausiosios Mergelės Marijos apreiškimo kongregaciją (1630 m.). Taip pat jėzuitų ordino generolų ir Lietuvos provincijolų įsakai bei potvarkiai; jėzuitams priklausiusių bažnyčių, kolegijų, vienuolynų inventoriai ir dienynai; jėzuitų dvarų, palivarkų ir bažnytinių pastatų teisinio-turtinio pobūdžio dokumentai; bažnyčių, vienuolynų, kolegijų, noviciatų ir gimnazijų nuotraukos, planai ir kt.

Parodai panaudoti LVIA fondų „Vilniaus mokslo bičiulių draugija“ (f. 1135), „Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijų ir raštų Vilniaus jėzuitų akademijai ir Vilniaus bei Gardino kolegijoms kolekcija“ (f. 787), „Vilniaus universiteto profesorių dokumentai“ (f. 1511), „Vilniaus Romos katalikų metropolijos kurija“ (f. 694) ir kitų fondų dokumentai. Jie surašyti lotynų, rusėnų, lenkų, lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis. Kai kurie iš jų įrašyti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

Jėzuitai aktyviai reiškėsi ir tarpukario Lietuvoje. Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijų veiklos dokumentai liudija, kad šios mokslo įstaigos buvo ryškūs kultūros židiniai, kuriuose darbavosi daug Lietuvai reikšmingų asmenybių.

Jėzaus draugijos nariai ir šiandien tęsia istorines tradicijas – prisideda prie jaunimo ugdymo, Lietuvos kultūros paveldo saugojimo ir puoselėjimo.


 

 

 

Parodos kuratorė:

Neringa Češkevičiūtė

        Rengėjas:

 

                         Partneriai:

         

 

 
 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-11-07 11:28