Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

2018 metai

Nauji dokumentai fonduose pagal 2018 m. apskaitos duomenis

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2017-2018 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių

institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs

nesutvarkytus ir 2018 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka

 

Nauji fondai

 

 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Doku

mentų kiekis

Dokumentų apibūdinimas

1544 (SA)

Breslaujos konfederacija

1792--1793

4

Senųjų aktų knygos, perkeltos iš F.7 (SA)

1924

Seirijų evangelikų reformatų bažnyčia

1918-1929

2

Metrikų knygos*

1925

Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia

1880--1940

31

Metrikų knygos*

1926

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia

1930–1936

1

Metrikų knyga*

1927

Balstogės Šv. Povilo anglikoniškų apeigų evangelikų reformatų bažnyčia

1937−1938

1

Metrikų knyga*

1932

Rodūnios Švč. Mergelės Marijos Rožančinės Romos katalikų bažnyčia

1863, 1873

2

Metrikų nuorašas,

metrikų knyga

(perkelta iš F.604.ap.51,72)

2058

Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyrius

1950-1989

274

Civilinės būklės aktų įrašai *

2074

Sedos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras

1950-1959

34

Civilinės būklės aktų įrašai*

2079

Varnių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos biuras

1950-1962

45

Civilinės būklės aktų įrašai*

2080

Žiežmarių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės būklės aktų įrašų biuras

1950-1954

13

Civilinės būklės aktų įrašai*

1543

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Romos katalikų bažnyčia

1940

1 sąl.vnt.

Metrikų knyga*

1546

Vilniaus komercinio banko Balstogės skyrius

XIX a.

14 sąl.vnt.

Finansiniai dokumentai

1555

K. Kriščiūno dokumentų kolekcija

XX a. pirma pusė

58 sąl.vnt.

Fotografijos

 

Pertvarkyti fondai

 

 

 

7 (SA)

LDK Generalinės laisvosios konfederacijos teismai

1792-1793

10

Senųjų aktų knygos

45 (SA)

Breslaujos pakamario teismas

1727-1755

3

Senųjų aktų knygos

73 (SA)

Ukmergės pakamario teismas

1744-1804

35

Senųjų aktų knygos

166 (SA)

Kauno magistratas

1542-1847

29

Senųjų aktų knygos

440

Kauno gubernijos 1863 m. sukilimo dalyvių politinių bylų tardymo komisijos

1863-1870

238

 

 

Papildyti fondai

 

 

 

604

Vilniaus Romos katalikų vyskupijos dvasinė konsistorija

1916–1940

72

Rodyklės

1397

Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia 

1923–1940

8

Metrikų knyga*

1436

Butrimonių Išganytojo Romos katalikų bažnyčia

1895-1940

9

Metrikų knygos*

1444

Alytaus (II) Šv. Angelų Sargų Romos katalikų bažnyčia 

1922-1940

13

Metrikų knygos*

1446

Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

5

Metrikų knygos*

1452

Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Romos katalikų bažnyčia

1849–1920

 

3

Metrikų knygos*

1509

Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo Romos katalikų bažnyčia

1924-1938

 

9

Metrikų knygos*

1541

Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1918-1940

12

Metrikų knygos*

1667

Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto Romos katalikų bažnyčia

1922–1939

11

Metrikų knygos*

1668

Vilniaus Visų Šventųjų Romos katalikų bažnyčia

1923–1937

11

Metrikų knygos

1669

Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia

1923–1935

5

Metrikų knygos*

1679

Nedzingės Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1920-1940

13

Metrikų knygos*

1695

Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1915-1948

 

11

Metrikų knygos*

1770

Marcinkonių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado Romos katalikų bažnyčia

1918-1942

8

Metrikų knygos*

1773

Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyčia

1903–1940

26

Metrikų knygos*

1807

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia

1923-1937

7

Metrikų knygos*

1808

Vilniaus Šv. Mikalojaus Romos katalikų bažnyčia

1920–1939

5

Metrikų knygos*

1834

Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1926–1940

5

Metrikų knygos*

1835

Ratnyčios Šv. Apaštalo Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia

1922-1939

3

Metrikų knygos*

1895

Skuodo Šv. Aleksandro Neviškio stačiatikių cerkvė

1923–1938

5

Metrikų knygos*

1930

Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, Romos katalikų bažnyčia

1912-1948

14

Metrikų knygos*

1931

Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1926–1936

2

Metrikų knyga, abėcėlinė rodyklė*

2000

Lietuvos TSR miestų ir valsčių civilinės būklės aktų įstaigos

1940-1950

15

Civilinės būklės aktų įrašai*

1999

Dokumentų kopijų kolekcija

1569-1991

136

Susijusių su Lietuva dokumentų iš užsienio archyvų bei Lietuvos RKB dokumentų skaitmeninės kopijos*

2018 m. gauti dokumentai, kurių tvarkymas nebaigtas

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(sąl.vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

662

Sentikių bendruomenės

1908-1940

 

23

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1056

Smilgių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

6

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1059

Gelažių (Naujadvario) Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

3

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1060

Upytės Šv. Karolio Baromiejaus Romos katalikų bažnyčia

1920-1940

 

5

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1107

Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia

1919-1940

1

Metrikų knyga*

(neaprašyta)

1111

Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

3

Metrikų knyga*

(neaprašyta)

1115

Spirakių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1925-1940

3

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1116

Šilų Švč. Jėzaus Vardo Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

 

2

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1119

Miežiškių Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia

1917-1940

 

4

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1121

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

 

2

Metrikų knyga*

(neaprašytos)

1218

Evangelikų liuteronų bažnyčios

1892-1940

3

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1458

Daukšių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

 

4

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1459

Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia

1923-1940

 

5

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1461

Igliaukos Šv. Kazimiero Romos katalikų bažnyči

1922-1940

8

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1462

Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo Mažoji Bazilika

1921-1940

12

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1463

Šunskų Šv. Marijos Magdalietės Romos katalikų bažnyčia

1923-1948

 

8

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1531

Naujamiesčio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia

1924-1940

 

6

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1581

Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

 

9

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1625

Panevėžio Kazanės Dievo Motinos ikonos stačiatikių cerkvė

1915-1940

6

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1674

Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia

1923-1940

12

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1731

Liudvinavo Šv. Liudviko Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

7

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1739

Patilčių Šv. Petro Išvadavimo Romos katalikų bažnyčia

1921-1937

2

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1744

Riečių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1924-1940

4

Metrikų knyga*

(neaprašyta)

1775

Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos Romos katalikų bažnyčia

1920-1940

3

Metrikų knyga*

(neaprašyta)

1780

Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra

 

1925-1940

 

9

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1798

Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko Romos katalikų bažnyčia

1922-1940

 

2

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1801

Velykių Šv. Apaštalo Andriejaus Romos katalikų bažnyčia

1919-1940

3

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1817

Žydų bendruomenės

 

1881-1940

9

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

1818

Karaimų bendruomenės

1915-1940

 

1

Metrikų knyga*

(neaprašyta)

1840

Uliūnų Kristaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1916-1940

 

3

Metrikų knygos*

(neaprašytos)

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Igor Voitiulevič,
Informacija atnaujinta: 2020-01-22 15:46