Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ALEKSEJ POZNIAKOV

 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJA

JOLITA ŠIRKIENĖ

1. Atlikti išankstinę ir paskesniąja Archyvo finansų kontrolę.
2. Teikti nustatytais terminais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus ir susijusią informaciją.
3. Iki 2020 metų sausio 15d. parengti Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programos sąmatą bei priedus pagal finansavimo šaltinius.
4. Pateikti 2021-2023 metų valstybės biudžeto programų sąmatų projektus su atitinkamais skaičiavimais, neviršijant numatytų maksimalių limitų.
5. Pagal kompetenciją pateikti finansinius duomenis į 2019 metų Archyvo veiklos ataskaitą.

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJA

RŪTA ŠIMULĖ 

1. Per 2020 m. parengti ir pateikti archyvo direktoriaus pavaduotojui skyriaus veiklos 2021 m. plano projektą, skyriaus veiklos 2019 m. ataskaitos projektą, skyriaus veiklos 2020 m. ketvirčių ataskaitų projektus. 
2. Per einamuosius metus koordinuoti informacijos apie naujai gautų ir į archyvo apskaitą įrašytų dokumentų turinį skelbimą internete
3. Per einamuosius metus sutvarkyti ir pateikti viešai prieigai archyvo intranete iš Lenkijos valstybinių archyvų gautų dokumentų skaitmenines kopijas.
4. Organizuoti dokumentų perdavimą nuolatiniam saugojimui iš rajonų savivaldybių administracijos Civilinės metrikacijos skyrių.
5. Per einamuosius metus teikti informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS PATARĖJA

DAIVA BOTYRIENĖ

1. Per einamuosius metus teikti informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas, atnaujinti ir tikslinti informaciją apie saugomus dokumentus ir jų papildymą svetainėje www.archyvai.lt ir vietiniame archyvo intranete.

2. Organizuoti ir derinti dokumentų priėmimą - perdavimą su 4 savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriais.

3. Teikti ketvirtines ir metinę ataskaitas apie Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve, papildymą, apskaitos duomenų pasikeitimus.

  

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VEDĖJA

NERINGA ČEŠKEVIČIŪTĖ

1. Per 2020 m. koordinuoti informacijos teikimą interesantams raštu ir žodžiu apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.
2. Per 2020 m. kontroliuoti fondų ( F.12,144, 168, 188, 232, 341, 361, 362, 374, 515) tvarkymą ir apyrašų, informacinės sistemos tobulinimą .
3. Per 2020 metus naudojant įvairius sklaidos būdus populiarinti LVIA saugomus dokumentus: rengti straipsnius, interviu, ekskursijas, parodas.
4. Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui 2019 m. skyriaus veiklos ataskaitą, 2020 m. ketvirčių ataskaitų projektus, 2021 m. skyriaus veiklos plano projektą.

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS PATARĖJA

NERINGA BANEVIČIENĖ

1. Vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas veiklas ir kokybiškai atlikti pavestas funkcijas ir užduotis.
2. Vykdyti gautų ir siunčiamų dokumentų registrą, tikrinti duomenis apie atliktus mokėjimus už suteiktas paslaugas.
3. Teikti pasiūlymus organizuojant efektyvesnę skyriaus veiklą.

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

RAMINTA BINDOKAITĖ-TAMULYNIENĖ

1. Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.
2. Per einamuosius metus pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema.

3. Sutikrinti 2019 m. išsiųstų paklausimų registrą su gautųjų registru (R9 – R10). Sudaryti sąrašą gautų paklausimų, kurie neturi siunčiamojo numerio R10.

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

VIOLETA PANSEVIČ

1. Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.
2. Per einamuosius metus pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema, teikti jiems patvirtintas dokumentų kopijas.
3. Per einamuosius metus aprašyti archyvo dokumentus, rengti ir tobulinti dokumentų informacijos paieškos sistemas (fondų apyrašus, pažymas apie fondus).
4. Per einamuosius metus rengti parodas, vesti ekskursijas, vykdyti dokumentų sklaidą masinės informacijos priemonėse.
 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VEDĖJA 

AUŠRA RUTULIENĖ

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS PATARĖJA

ESMA MATUSIENĖ

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

ALFONSAS TAMULYNAS

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

ZITA VITKAUSKIENĖ

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

GITANA MOCKEVIČIENĖ

 ---

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-08-27 09:35