Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

 2022 METŲ UŽDUOTYS
 
 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ALEKSEJ POZNIAKOV

1 užduotis: Dalyvauti detalaus valstybės archyvų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašo, mokamų paslaugų įkainių ir šių paslaugų teikimo tvarkos aprašo projektų parengimo darbo grupės veikloje.

2 užduotis: Parengti lygių galimybių politikos įgyvendinimo organizacines priemones.

3 užduotis: Organizuoti vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimą Lietuvos valstybės istorijos archyve.

 

 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJA

JOLITA ŠIRKIENĖ

1 užduotis: Teikti nustatytais terminais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus ir susijusią informaciją.

2 užduotis: Atlikti išankstinę ir paskesniąja Archyvo finansų kontrolę

3 užduotis: Parengti Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programos sąmatą pagal finansavimo šaltinius bei priedus prie sąmatos.

4 užduotis: Pagal kompetenciją pateikti finansinius duomenis į 2021 metų Archyvo veiklos ataskaitą.

 

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJA

RŪTA ŠIMULĖ 

1 užduotis: Per 2022 m. parengti ir pateikti archyvo direktoriui skyriaus veiklos 2023 m. plano projektą, skyriaus veiklos 2021 m. ataskaitos projektą, skyriaus veiklos 2022 m. ketvirčių ataskaitų projektus.

2 užduotis: Per einamuosius metus koordinuoti informacijos apie naujai gautų ir į archyvo apskaitą įrašytų dokumentų turinį skelbimą internete

3 užduotis: Per einamuosius metus sutvarkyti ir pateikti viešai prieigai archyvo intranete iš Baltarusijos Nacionalinio archyvo gautų dokumentų skaitmenines kopijas.

4 užduotis: Organizuoti dokumentų perdavimą nuolatiniam saugojimui iš rajonų savivaldybių administracijos Civilinės metrikacijos skyrių.

5 užduotis: Per einamuosius metus teikti informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

 

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS PATARĖJA

DAIVA BOTYRIENĖ

1 užduotis: Per einamuosius metus teikti informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas, atnaujinti ir tikslinti informaciją apie saugomus dokumentus ir jų papildymą svetainėje www.archyvai.lt ir vietiniame archyvo intranete.

2 užduotis: Organizuoti ir derinti dokumentų priėmimą - perdavimą su savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriais.

3 užduotis: Teikti ketvirtines ataskaitas ir metinės ataskaitos projektą apie Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve, papildymą bei apskaitos duomenų pasikeitimą.

  

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VEDĖJA

NERINGA ČEŠKEVIČIŪTĖ

1 užduotis: Per 2022m. koordinuoti informacijos teikimą interesantams raštu ir žodžiu apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

2 užduotis: Per 2022 m. kontroliuoti fondų ( F.18,181, 274, 283, 342, 343, 144, 515, 544) tvarkymą/pertvarkymą ir apyrašų bei informacinės sistemos tobulinimą.

3 užduotis: Per 2021 metus naudojant įvairius sklaidos būdus populiarinti LVIA ir jame saugomus dokumentus.

4 užduotis: Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui 2021 m. skyriaus veiklos ataskaitą, 2022 m. ketvirčių ataskaitų projektus, 2023 m. skyriaus veiklos plano projektą.

 

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS PATARĖJA

NERINGA BANEVIČIENĖ

1 užduotis: Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.

2 užduotis: Per einamuosius metus pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema.

3 užduotis: Per einamuosius metus naudojant įvairius sklaidos būdus populiarinti LVIA ir jame saugomus dokumentus.

4 užduotis: Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui (skyriaus vedėjui) ketvirtines ir metinę ataskaitas.

5 užduotis: Per einamuosius metus vykdyti ir kontroliuoti skyriuje gaunamų ir siunčiamų dokumentų valdymą.

 

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

RAMINTA BINDOKAITĖ-TAMULYNIENĖ

1 užduotis: Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.

2 užduotis: Per einamuosius metus pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema.

3 užduotis: Per einamuosius metus naudojant įvairius sklaidos būdus populiarinti LVIA ir jame saugomus dokumentus.

4 užduotis: Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui (skyriaus vedėjui) ketvirtines ir metinę ataskaitas.

5 užduotis: Per einamuosius metus rengti ir tobulinti LVIA Informacines paieškos sistemas ( rengti fondų pažymas, apyrašus, rodykles).

 

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

VIOLETA PANSEVIČ

1 užduotis: Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.

2 užduotis: Per einamuosius metus pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema, teikti jiems patvirtintas dokumentų kopijas.

3 užduotis: Per einamuosius metus archyvo dokumentų pagrindu rengti dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas, vesti ekskursijas, vykdyti dokumentų sklaidą elektroninėje erdvėje.

4 užduotis: Per einamuosius metus aprašyti archyvo dokumentus, rengti ir tobulinti dokumentų informacijos paieškos sistemas (fondų apyrašus, pažymas apie fondus).

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VEDĖJA 

AUŠRA RUTULIENĖ

1 užduotis: Per 2022 m. parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus veiklos 2023 m. plano projektą, skyriaus 2022 m. ataskaitos projektą bei trijų ketvirčių ataskaitų projektus.

2 užduotis: Per 2022 m. organizuoti ir kontroliuoti skyriui priskirtų dokumentų apskaitos tvarkymą, sutvarkyti 988 s. vnt.

3 užduotis: Per einamus (2022) metus koordinuoti skyriaus specialistų veiklą, atliekant dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą bei rengiamą informaciją apie paieškos rezultatus.

4 užduotis: 2022 metais koordinuoti informacijos teikimą interesantams raštu ir žodžiu apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS PATARĖJA

ESMA MATUSIENĖ

1 užduotis: Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus I-IV ketvirčių ataskaitų projektus.

2 užduotis: Tvarkyti skyriui priskirtus dokumentus (gautus iš CMS). Aprašyti ir įrašyti į archyvo apskaitą. sutvarkyti fondus. Fondai . I. ketv.F.1714, 1403, 1821, 1407, 1406, 1405, 1402, II ketv. F.1423,1657, 1421, 1425, 1672, 1689, IV. ketv. F.1418, 1448, 1791, 1502, 1501.

3 užduotis: Per einamus metus vykdyti dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą bei rengti informaciją apie paieškos rezultatus.

4 užduotis: Koordinuoti ir kontroliuoti kokybišką administracinių paslaugų teikimą vartotojui.

  

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

ZITA VITKAUSKIENĖ

1 užduotis: Aprašyti ir įrašyti į archyvo apskaitą naujai gautų Nacionalinio dokumento fondo dokumentai (metrikų knygos).

2 užduotis: 2022 metais vykdyti dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą be rengti informaciją apie paieškos rezultatus.

3 užduotis: Teikti kokybiškas administracines paslaugas vartotojui.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

GITANA MOCKEVIČIENĖ

1 užduotis: Per 2022 m. parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus I-IV ketvirčių ataskaitų projektus.

2 užduotis: Naujai gautų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų (metrikų knygų) aprašymas ir įrašymas į archyvo apskaitą (F.1118, F. 1420, F. 1424, F. 1678, F. 1693, F. 1812, F. 1450, F. 1449, F. 1419, F. 1218 EL bažnyčios, F. 1323, F. 1360, F. 1518, F. 1590, F. 1786).

3 užduotis: Per 2022 m. tęsti Evangelikų liuteronų bažnyčių rodyklės tikrinimą ir pildymą (F. 1218, F. 1467, F. 1640).

4 užduotis: 2022 metais vykdyti dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą bei rengti informaciją apie paieškos rezultatus.

5 užduotis: Teikti kokybiškas administracines paslaugas vartotojui.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

ALFONSAS TAMULYNAS

1 užduotis: Klientų priėmimas tiesiogiai (prašymų dėl dokumentų patvirtinančių juridinius faktus išdavimo, mokesčio už teikiamas paslaugas ir dokumentų kopijas priėmimas, klientų konsultavimas jų paklausimų tema) dokumentų kopijas.

2 užduotis: Klientų aptarnavimas nuotoliniu būdu : informacijos suteikimas telefonu apie archyvo dokumentus ir teikiamas paslaugas, paslaugų suteikimo tvarką ir jų įkainius, paslaugų teikimo eigą.

3 užduotis: Savo veiklos I-IV ketvirčių ir metinės ataskaitų parengimas ir jų pateikimas skyriaus vedėjui nustatytais terminais.

4 užduotis: Civilinės metrikacijos skyrių dokumentų (bylų) lapų numeravimas ir sunumeruotų lapų numeracijos patikrinimas, siekiant teikti kvalifikuotas administracines paslaugas dė tam tikrų juridinių faktų patvirtinimo ( pilno pagrindo pateikimas).

 

 ---

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2022-02-03 12:36