O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2013 metai

 

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2013 m. apskaitos duomenis

 Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2013 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2013 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

 


Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis
(apsk. vnt.)
 
61. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 1996-2006m. 2290
Dokumentų apibūdinimas: Rajonų kontrolės skyrių valstybinio audito dokumentai.
 
84. Krizių valdymo centras prie Krašto apsaugos ministerijos 2005-2007 m. 15
Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, pažymos, ataskaitos, pranešimai veiklos klausimais, Krizių prevencijos komiteto, Grėsmių ir krizinių reškinių monitoringo bei krizių prognozavimo ekspertų grupės, Tarpinstitucinių pratybų scenarijaus rengimo grupės posėdžių protokolai ir jų registras.

 
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. 4
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, sprendimai.

 
104. Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-2012 m. 51
Dokumentų apibūdinimas: Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai tarnybos veiklos klausimais, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, metų strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo, finansinės statistinės, vidaus audito ataskaitos, socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų ir socialinio darbo metodinių centrų atrankos komisijos, kolegijos, posėdžių protokolai, mokymo kokybės priežiūros, susirašinėjimo dokumentai, likvidacinis balansas.

 
100. Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2000 m. 1
Dokumentų apibūdinimas: Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamentas.
 
105. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2000-2012 m. 419
Dokumentų apibūdinimas: Tarnybos nuostatai, steigimo dokumentai, Sveikatos apsaugos ministro įsakymai tarnybos veiklos klausimais, Tarnybos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, visuomenės sveikatos centrų metų veiklos analizės, ataskaitos, išlaidų sąmatos, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo, teisės aktų projektų rengimo dokumentai, gamybinių pasitarimų protokolai, visuomenės sveikatos priežiūros veiklai išduotų licencijų dokumentai.
 
38. Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdis 1975-2011 m. 221
Dokumentų apibūdinimas: Kongresų, konferencijų, prezidiumo, valdybos posėdžių, susirašinėjimo, renginių, ūkinės finansinės veiklos dokumentai, BS įstatų, veiklos programų projektai, darbo planai, klubų skyrių nuostatai, blaivystės priesaikos, veiklos apžvalga, ataskaitos, emblemos, vėliavos, gairelių ir ženkliukų sukūrimo ir pagaminimo dokumentai, plakatai, piešiniai, asmenų, pasirašiusių už alkoholinių gėrimų gamybos mažinimą ir pardavimo varžymą, parašai, vaikų vasaros stovyklų organizavimo dokumentai, teritorinių struktūrinių padalinių sąrašai, valdybos, grupės duomenų kortelės, blaivininkų dainų, straipsnių, kalbų, pasisakymų tekstai, eilės, himnai, maldos, sentencijos, šūkiai, renginių programos, padėkos, skelbimai, sveikinimai, BS išleisti leidiniai, laikraščiai, nuotraukos, iliustruojančios BS veiklą.
 
92. Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 m. 7
Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais, Tarybos posėdžių protokolai.
       
 
10. Lietuvos Sąjūdis 1989 m. 236
Dokumentų apibūdinimas: Parašų rinkimo lapai dėl Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pripažinimo neturinčiais juridinės galios nuo pat jų pasirašymo dienos.
 
106. Valstybinė enciklopedijų leidykla 1990-1992 m. 116
Dokumentų apibūdinimas:  Leidyklos steigimo dokumentai, įstatai, įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų visuotinių susirinkimų protokolai, etatų sąrašai.
 
36. Nepriklausomybės partija 1991 m. 116
Dokumentų apibūdinimas: Nepriklausomybės partijos narių surinktų parašų po kreipimusi į Suvienytųjų Nacijų Organizacijos (SNO) Žmogaus teisių komitetą lapai, kreipimosi rengimo, susirašinėjimo dokumentai.
 
91. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 1990-1993 m. 10
Dokumentų apibūdinimas: Komisijos posėdžių protokolai, nutarimai, kreipimaisi, siūlymai, etatų sąrašas.
 
18. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2009-2013 m. 841

Dokumentų apibūdinimas: 2009 m. lapkričio 15 d., 2011 m. vasario 13 d., 2011 m. liepos 3 d. naujų rinkimų ir 2012 m. spalio 14 d., 2013 m. kovo 3 d. rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą pareiškiniai dokumentai, įteikti Komisijai, rinkimų apylinkių, apygardų balsų skaičiavimo protokolai, auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų atliekant nepriklausomą politinės kampanijos dalyvių patikrinimą.

2009-2012 m. Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinių grupių referendumams paskelbti įregistravimo dokumentai, 2012 m. spalio 14 d. referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje rinkimų apygardų ir apylinkių balsų skaičiavimo protokolai.
 
51. Lietuvos valstybės naujasis archyvas 2010 m. 12

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, metų veiklos planavimo ir atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras, dokumentų valdymo įstaigose patikrinimo pažymos, apskaitos duomenų pasikeitimų per 2009 metus ataskaita, dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui, kiekio ir būklės patikrinimo, sutvarkymo aktų, sutarčių registrai 1A, 4A, 3A, 2A.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-01-28 13:07