O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2014 metai

Nauji dokumentai fonduose

 

Pagal 2014 m. apskaitos duomenis

  

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2014 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2014 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 


 

Fondo Nr. Fondo pavadinimas Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)34 Lietuvos socialdemokratų partija 2001-2011 m. 314 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Prezidiumo, Tarybos, komitetų posėdžių protokolai, XXIX suvažiavimo, komisijų, skyrių veiklos, centrinio rinkimų štabo dokumentai.
 
37 Virgilijus Juozas Čepaitis 1988-1990 m. 3
Dokumentų apibūdinimas: Virgilijaus Juozo Čepaičio veiklos Lietuvos persitvarkymo Sąjūdyje, Estijos ir Latvijos liaudies frontų, Baltijos Taryboje veiklos dokumentai.
 
73 Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų dokumentų kolekcija

1999-2000, 2002,

2004 m.

 4
Dokumentų apibūdinimas: Kovo 11-osios Akto signatarų pareiškimai.


107 Akcinė bendrovė „Aurabankas“  1992-1996 m.  62
Dokumentų apibūdinimas: Banko statutas, steigimo, Tarybos, Valdybos posėdžių dokumentai, skyrių nuostatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, įsakymai veiklos klausimais, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, akcijų perėmimo aktai, akcininkų sąrašai sertifikatai

 


 

 108 Akcinė bendrovė Lietuvos akcinis inovacinis bankas  2000 m.  1
Dokumentų apibūdinimas: Tarybos ir valdybos posėdžių protokolai, valdybos nutarimai, akcininkų susirinkimų protokolai, akcininkų sąrašai, įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo, veiklos patikrinimų ir kt. dokumentai.


 76 Politinė partija „Lietuvos krikščionys demokratai“  1979-2008 m.  222
Dokumentų apibūdinimas: Konferencijų, tarybos, valdybos posėdžių, susirašinėjimo, rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą ir savivaldybių tarybas, sekcijų, darbo grupių, skyrių veiklos dokumentai.    

 


 35 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP)

 1990-1995, 1998,

2001 m.

 16
Dokumentų apibūdinimas: Tarybos prezidiumo posėdžių dokumentai, rajonų konferencijų protokolai ir kt.
  
 109 Lietuvos Respublikos pramonės ministerija  1990-1991 m.  10
Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais, kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, konsiliumo protokolai, metų išlaidų sąmatos, balansai.
   
 110 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija  1990-1997 m.  111
Dokumentų apibūdinimas: Ministerijos posėdžių protokolai ir nutarimai, įsakymai veiklos klausimais, metų etatų sąrašai ir balansai, susirašinėjimo dokumentai.   
    
 111 Valstybinė metrologijos tarnyba   1992-2014 m.  407
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai tarnybos veiklos klausimais, tarnybos nuostatai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų susirinkimų protokolai, metų veiklos programos, planai ir ataskaitos, išlaidų sąmatos, susirašinėjimo dokumentai, Kokybės vadovas.    
    
 59 Algimantas Degutis 1930, 1938, 1987, 1989, 1993, 1995-1997, 1999, 2004 m.  18 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Straipsniai Lietuvos ir Lenkijos spaudoje, spaudos iškarpų kopijos.  
    
 112 Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerija  1990-1196 m.  880
Dokumentų apibūdinimas: Ministerijos nutarimai, įsakymai veiklos klausimais, Kolegijos posėdžių protokolai, išlaidų sąmatos, bendrų su užsienio įmonių, užsienio valstybių įmonių, užsienio kapitalo įmonių bei įmonių atstovybių registravimo knygos, užsienio delegacijų susitikimų su ministru protokolai.   
    
 113 Valstybinė enciklopedijų leidykla  1991-2002 m.  224
Dokumentų apibūdinimas Įsakymai, potvarkiai veiklos klausimais, etatų sąrašai, biudžeto išlaidų sąmatos, susirašinėjimo, finansinės atskaitomybės, metų statistinės ataskaitos, registracijos žurnalai.   
    
 114 Lietuvos orientavimosi sporto federacija  1990-2000 m.  8
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos, Baltijos šalių ir tarptautinių orientavimosi sporto varžybų dokumentai.   


 10 Lietuvos Sąjūdis  1988-1996, 1998, 2000,  2002, 2006 m.  36 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Sąjūdžio veiklos dokumentai.    
    
 10 Lietuvos Sąjūdis  1989-1993, 2000, 2002-2004, 2007 m.  84
Dokumentų apibūdinimas: Parašų rinkimo lapai dėl Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pripažinimo neturinčiais juridinės galios nuo pat jų pasirašymo dienos, dėl jaunuolių karinės tarnybos Lietuvos teritorijoje, skirti TSRS AT deputatų suvažiavimui, Pabaltijo karinei apygardai, TSRS Gynybos ministerijai ir kt.    
    
 116 Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretoriatas  1998-2014 m.  322
Dokumentų apibūdinimas: Sekretoriato nuostatai, Trišalės tarybos posėdžių protokolai ir jų rengimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, metų išlaidų sąmatos, statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai.    
    
 18 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija  2014 m.  408

Dokumentų apibūdinimas: 2014 m. birželio 29 d. privalomojo referendumo dėl LR Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo rajonų ir miestų savivaldybių rinkimų komisijų ir rinkimų apylinkių balsų skaičiavimo protokolai; 2014 m. gegužės 11 d. LR Prezidento rinkimų kandidatų į Respublikos Prezidentus pareiškiniai dokumentai, įteikti Vyriausiajai rinkimų komisijai, miestų ir rajonų savivaldybių, diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų balsų skaičiavimo protokolai; 2014 m. gegužės 25 d. rinkimų į Europos Parlamentą kandidatų pareiškiniai dokumentai, įteikti Vyriausiajai rinkimų komisijai, miestų ir rajonų rinkimų apylinkių, LR diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų balsų skaičiavimo protokolai.

    
 51 Lietuvos valstybės naujasis archyvas  2012 m.  15

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, metų veiklos atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras, dokumentų valdymo patikrinimo įstaigose pažymos, apskaitos duomenų pasikeitimų per 2011 metus ataskaita, dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui, kiekio ir būklės patikrinimo, sutvarkymo aktų, sutarčių registrai 1A, 4A, 3A, 2A.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2015-01-28 14:02