O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2015 metai

Nauji dokumentai fonduose

 

Pagal 2015 m. apskaitos duomenis

  

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2015 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2015 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 


 

Fondo Nr. Fondo pavadinimas Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)58

Vytenis Povilas Andriukaitis

1970,

1989-1992, 1994-1995,

1997-2009 m.

70 sąlyg. vnt. 
Dokumentų apibūdinimas: V. P. Andriukaičio politinės, visuomeninės veiklos dokumentai.
 
34

Lietuvos socialdemokratų partija

2003-2005, 2009-2012 m. 229 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: XXX suvažiavimo, prezidiumo, tarybos posėdžių protokolai, skyrių, centrinio rinkimų štabo, komisijų veiklos dokumentai.
 
120

Alfonsas Svarinskas

1961-2012 m. 181 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Visuomeninės, politinės veiklos dokumentai.


119

Specialusis fondas veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti

 1993-2005 m.  65
Dokumentų apibūdinimas: Fondo tarybos posėdžių protokolai, nekilnojamojo turto priėmimo-perdavimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

 


 

 115

Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerija

 1990-1996 m.  283
Dokumentų apibūdinimas: Ministerijos pasitarimų protokolai, įsakymai, metų planai, ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai.


 118

Miškų ir saugomų teritorijų departamentas prie Aplinkos ministerijos

 1998-2001 m. 125
Dokumentų apibūdinimas: Departamento steigimo dokumentai, nuostatai, sutartys, teisės aktų projektai, įsakymai, biudžeto asignavimų, Miško fondo naudojimo patikrinimo, susirašinėjimo dokumentai, metų ataskaitos.  

 


 121

Valstybinė mokslo, studijų ir technologijų tarnyba

 1992-1994 m.

 263
Dokumentų apibūdinimas: Specialistų rengimo ir tobulinimo programų direkcijos veiklos dokumentai, valstybinės mokslo programos, Valstybinės tarptautinių studijų komisijos posėdžių protokolai, Paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvoje, susirašinėjimo dokumentai, tarnybos likvidacinis balansas.
Mokslinės-pedagoginės veiklos ataskaitos.

  
 122

Mokslo ir studijų departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos

 1998-2002 m.  358
Dokumentų apibūdinimas: Nuostatai, steigimo dokumentai, Valstybinės tarptautinių studijų komisijos posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, valstybinių stipendijų skyrimo, susirašinėjimo dokumentai, užsienio valstybių stipendijų programos, tarpvalstybinių ir tarpžinybinių sutarčių ir programų dokumentai, aukštųjų mokyklų ir diplomų registravimo dokumentai.
   
 117

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

1997-2007 m.  1071
Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai, išlaidų sąmatos, veiklos, statistinės ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai.
    
 10

Lietuvos Sąjūdis

1988,

1990,

2007-2008 m.

33 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Vaizdo dokumentai (nuotraukos) atspindintys Lietuvos sąjūdžio veiklą.  
    
 61

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

1994-2002 m.  4766
Dokumentų apibūdinimas: Kontrolės tarybos, Tarnybinės etikos komisijos posėdžių protokolai, teikimai, sprendimai, įsakymai veiklos klausimais, metų etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, planai, darbo, vidaus auditoriaus ataskaitos, įstaigų ir įmonių ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimo dokumentai.
    
 123

Lietuvos Respublikos pramonės ir prekybos ministerija

 1990-1997 m.  648
Dokumentų apibūdinimas: Kolegijos, komisijų posėdžių protokolai, mokslinių-tiriamųjų darbų ataskaitos, mašinų gamybos pramonės dokumentai, piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamą   turtą atstatymo komisijos, susirašinėjimo, vietinių išteklių ir antrinių žaliavų panaudojimo ir atliekų tvarkymo dokumentai, pramonės ir prekybos įmonių įstatai, balansai, duomenų apie privatizuojamus objektus kortos, veiklos įsakymų registravimo žurnalas.
    
 72

Akcinė bendrovė DNB bankas

 2000 m.,

2002-2004, 2007-2013 m.

 482
Dokumentų apibūdinimas: Banko akcininkų, tarybos, valdybos, UAB DnB NORD Lizingas valdybos posėdžių dokumentai, banko akcininkų sąrašai, valdybos narių potvarkiai, įsakymai veiklos klausimais, vidaus audito departamento dokumentai, banko suvestinės savaičių, mėnesių ir ketvirčių ataskaitos, sudaromos Lietuvos bankui, Indėlių ir investicijų draudimui, kredito rizikos valdymo departamento dokumentai, banko skyrių nuostatai, AB banko NORD/LB Lietuva banko skyrių patentų biuro liudijimai.
    
 4

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 2012 m.  2 elektr. dok.
Dokumentų apibūdinimasLietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiai Nr. 1-368, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai Nr. 1-47.  


 51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

 2012-2013 m.  14
Dokumentų apibūdinimasVeiklos planas, ataskaita, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, susirašinėjimo dokumentai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras, dokumentų valdymo patikrinimo įstaigose dokumentai, dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui, kiekio ir būklės patikrinimo, sutvarkymo aktų, sutarčių registrai 1A, 4A, 3A, 2A.   
    
 18

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

 2014-2015 m.  1381
Dokumentų apibūdinimasPolitinių partijų, partijų koalicijų, visuomeninių rinkimų komitetų, išsikėlusių kandidatų į savivaldybės tarybos narius – merus pareiškiniai dokumentai, savivaldybių ir rinkimų apylinkių daugiamandatės ir vienmandačių rinkimų apygardų balsų skaičiavimo protokolai, savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaitos, auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų atliekant nepriklausomą politinės kampanijos dalyvio patikrinimą
    
50

Lietuvos taikos forumas

 1989-1998 m.  58
Dokumentų apibūdinimasTarybos nutarimai, susirinkimų protokolai, įstatai, programa, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, mėnesių, pusmečių sąmatos, ataskaitinės rinkiminės konferencijos dokumentai, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės, įsakymai personalo klausimais, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščiai, asmens bylos
    
93

Politinė partija „Naujoji sąjunga (socialliberalai)“

 1998-2011 m.  206

Dokumentų apibūdinimasSteigiamojo ir suvažiavimų dokumentai, tarybos prezidiumo ir tarybos posėdžių dokumentai, nutarimai, narių pareiškimai-anketos.

    

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2016-01-22 10:55