O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2016 metai

Nauji dokumentai fonduose

 

Pagal 2016 m. apskaitos duomenis

  

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2016 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2016 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.


 

 

 Fondo

Nr.

  Fondo pavadinimas

 Dokumentų chronologinės ribos

  Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)126

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

1989-2016 m.   
547 
 Dokumentų apibūdinimas: įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų pasitarimų, administracijos posėdžių protokolai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, finansinės atskaitomybės dokumentai, biudžeto išlaidų sąmatos, veiklos planai, programos, ataskaitos, susirašinėjimo, rinkos priežiūros patikrinimo, kuriuose nustatyti pavojingi vaikiški tekstilės gaminiai ir žaislai, elektronikos gaminiai ir kt., inspekcijos steigimo, reorganizavimo dokumentai, investicijų projektai, bylų nomenklatūros, 2005 m. tarptautinio bendradarbiavimo ataskaita.
117

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2008-2014 m. 229

Dokumentų apibūdinimas: įsakymai veiklos klausimais, metų veiklos ataskaitos, planai, susirašinėjimo dokumentai.

 

124

Gyventojų registro tarnyba

2000-2015 m. 101

Dokumentų apibūdinimas: įsakymai, išslaptinti direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, veiklos, Kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemų vidaus audito ataskaitos, išlaidų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai.

 

     10

               Lietuvos Sąjūdis

1988-2011 m.

129 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: pirmųjų Sąjūdžio rėmėjų grupių, Dvarčionių statybinių medžiagų kombinato N. Vilnios grupių dokumentai, asmenų, aukojusių Armėnijos Respublikai, sąrašas, A. P. Vanago atsiminimai apie KGB veiklą, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo posėdžių nutarimai, protokolai, bendroji programa, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo, Seimo Tarybos veiklos, susirašinėjimo su asmenimis, institucijomis, įstaigomis veiklos klausimais, rinkimų į Lietuvos Sąjūdžio Seimą, konferencijų dokumentai, Tarybos darbo reglamentas, dokumentai referendumų klausimais, plakatai, bukletai, kvietimai.

 

 

     34

  Lietuvos socialdemokratų partija

2013-2014 m. 388 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: skyrių, centrinio rinkimų štabo, komitetų, komisijų veiklos dokumentai.

 

     76

Politinė partija „Lietuvos krikščionys demokratai“ (LKD)

1990-2011 m. 47 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: atkuriamosios konferencijos, veiklos, Europos liaudies partijos dokumentai, statutas, programinė deklaracija, fotodokumentai (renginių, susitikimų, rinkiminių kampanijų, konferencijų, jaunimo, partijos veikėjų, LKD tarybos, Jaunimo, Senjorų sekcijos veiklos nuotraukos, leidinio „Apžvalga“ nuotraukų archyvas).

 

125

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1997-2006 m. 3760

Dokumentų apibūdinimas: ūkinės finansinės veiklos patikrinimo dokumentai (revizijos aktai, specialisto išvados, paaiškinimai), registracijos žurnalai, pavedimai atlikti įmonių veiklos patikrinimus.

 

 

129

Valdovų rūmų paramos fondas

2000-2013 m. 160 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: aukotojų rėmėjų sąrašai ir liudijimai, gautų suaukotų lėšų, kasos, banko ir kiti buhalteriniai apskaitos dokumentai.

32

Kazimieras Motieka

1948 m.

1972-2015 m.

54 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimasLietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimai, dokumentai apie 1990-1991 m. įvykius Lietuvoje, dalyvavimo Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos (toliau–SSRS AT) ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, tarptautinėse konferencijose, seminaruose, Baltijos valstybių parlamentų pirmininkų susitikimų, susirašinėjimo su Lietuvos ir užsienio įstaigomis, organizacijomis, redakcijomis politiniais, teisiniais ir kitais klausimais, veiklos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje, Lietuvos Sąjūdyje, dalyvavimo Lietuvos Sąjūdžio iniciatyva sukurtoje visuomeninėje komisijoje Vytauto Pociūno žūties aplinkybėms tirti dokumentai, SSRS AT teisės aktai, pranešimų, kalbų, interviu tekstai, nuotraukos, SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimo projektas, skirtas Ribentropo-Molotovo pakto įvertinimo komisijai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo planas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatų vardinių balsavimų suvestinė, K. Motiekos parengtas Vilniaus universiteto Tarybos veiklos darbo reglamentas, Lietuvos Respublikos 1990 m. kovo 11 d. Akto „Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarų statuso įstatymo projektas, K. Motiekos pažymėjimai, asmens dokumentai, leidimai.

 

 

127

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

1992-2010 m. 7419

Dokumentų apibūdinimas: Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos valdybos, leidyklos direktorių valdybos, instituto direktorato posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, ataskaitos, metų balanasai, finansinės atskaitomybės dokumentai, leidyklos įstatai ir jų pakeitimai, išleistų leidinių originalūs ir redaguoti rankraščiai bei jų iliustracijos, enciklopedijos: Žemės ūkio, Muzikos, Technikos, Lietuvių kalbos, Estetikos, Mažosios Lietuvos, Visuotinė lietuvių, žinynai: JAV lietuviai, Lietuvos valdovai XIII XVIII a., Religijos. Bažnyčios. Tikėjimai, žodynai: Rusų ─ lietuvių, Vokiečių ─ lietuvių, Didydis vokiečių ─ lietuvių, Lotynų ─ lietuvių.

 

   130

Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija

1994-2002 m. 10 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: pareiškimai Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos kultūros ministerijos įgaliotiniui išvežti kultūros vertybes, jų sąrašai, nuotraukos, leidimai išvežti kultūros vertybes (Nr. 003701─ 004000, 002901─ 003000, 029001─ 030000, 063001─ 064000, 068001─ 068144), 1991 m. II ketvirčio išduotų leidimų išvežti meno vertybes iš Lietuvos į užsienį ataskaitos.

 

    128

       Valstybinis studijų fondas

1994-1999 m. 968

Dokumentų apibūdinimas: mokslinių monografijų, aukštųjų mokyklų vadovėlių, žodynų ir kitų mokslo veikalų, parengtų pagal autorines sutartis, aktualių valstybei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų, mokslininkų grupių ir atskirų mokslininkų vykdomų taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, mokslo ir studijų institucijų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, įgyvendinamų pagal tarptautines sutartis, ataskaitos.

 

 

    131

Leonarda Jekentaitė Kuzmickienė

1977-2008 m 16 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: filosofijos kandidato laipsnio disertacija „Žmogaus koncepcija amerikiečių neofroidizme“, monografijos „Gyvenimo ir mirties įtampoje (Froidizmas ir humanistinė psichoanalizė) rankraštis, centro „Filosofija mokyklai“ steigimo dokumentai, studijų kurso dokumentai, Vilniaus universiteto studentų referatai, kurso baigiamieji rašto darbai, staripsnių rankraščiai, Leonardos Jekentaitės Kuzmickienės sertifikatai, pažymėjimai, charakteristikos, veiklos Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje dokumentai, „Leonarda. Tragiškas gyvenimo džiaugsmas“, leidinys, sudarytojas Bronislovas Kuzmickas ir Vilniaus universitetas, 2010 m.

 

   132

                Rūta Gajauskaitė

1956 m., 1958 m., 1961 m., 1967 m., 1976 m., 1978-1984 m., 1986 m., 1988-2014 m. 139 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: R. Gajauskaitės asmens bylos dokumentai, garbės raštai, padėkos, straipsniai spaudoje, vaikystės, jaunystės, studijų metų nuotraukų albumas, dalyvavimo politinėje ir visuomeninėje veikloje, susirašinėjimo su užsienio visuomeninėmis organizacijomis ir asmenimis dokumentai, Lietuvos žaliųjų partijos veiklos dokumentai.

 

   133

Lietuvos blaivybės draugija "Baltų ainiai"

1989-2014 m. 68 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: draugijos arbatinės „Baltų ainiai“ steigimo ir likvidavimo dokumentai, Draugijos veiklos planai, konferencijų, tarptautinių kongresų, susirašinėjimo su įstaigomis veiklos, finansinės paramos klausimais, prezidiumo posėdžių, konferencijų, seminarų-stovyklų rengimo, projektų blaivybės klausimais rengimo, vykdymo, bendradarbiavimo su užsienio blaivybės organizacijomis, Lietuvos jaunimo blaivybės federacijos „Baltų ainiai“ veiklos dokumentai, potvarkiai veiklos klausimais, Pirmininko A. Čekausko nuotraukos, apdovanojimo dokumentai, padėkos, Draugijos dainos, leidinys „Baltų ainiai“.

 

   134

Nacionalinė žalingų įpročių prevencijos taryba

2002-2013 m. 19 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Tarybos potvarkiai veiklos klausimais, prezidiumo, konferencijų, susirinkimų, susirašinėjimo su institucijomis veiklos klausimais, projektų blaivybės tema rengimo ir vykdymo, Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus skyriaus konferencijų dokumentai, Vyskupo Ježy Mazur apdovanojimo diplomu už kovą dėl blaivystės dokumentai, Tarybos leidinys „Vaivorykštė“, Tarybos įstatai, registravimo dokumentai, bendradarbiavimo, partnerystės sutartys.

 

    51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2014 m. 9

Dokumentų apibūdinimas: archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras, dokumentų valdymo patikrinimo įstaigose dokumentai, dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui, kiekio ir būklės patikrinimo, sutvarkymo aktų, sutarčių registrai 1A, 4A, 3A, 2A.

 

    84

Krizių valdymo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

2005-2009 m. 19

Dokumentų apibūdinimas: išslaptintų dokumentų bylos: įsakymai, protokolai, pažymos, ataskaitos, pranešimai ir registrai.

 

   137

Karo prievolės administravimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

1999-2011 m. 131

Dokumentų apibūdinimas: Krašto apsaugos ministro įsakymai Karo prievolės administravimo tarnybos (toliauKPAT) veiklos klausimais (steigimo, reorganizavimo, nuostatų, etatų sąrašų, pareigybinių aprašymų tvirtinimo, karo prievolės administravimo pertvarkymo, teisių delegavimo), KPAT viršininko įsakymai veiklos klausimais (darbo reglamentų, vidaus taisyklių, skyrių bei pareiginių nuostatų, sąmatų tvirtinimo, komisijų sudarymo, atsakingų asmenų skyrimo), pavaduotojo nurodymų, metų veiklos planų, susirašinėjimo veiklos klausimais (raštai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Krašto apsaugos ministerijos programų, uždavinių ir KPAT metų veiklos planų vykdymo, KPAT veiklos patikrinimų, šaukimo ir karo prievolininkų apskaitos ataskaitų bei kitais karo prievolės administravimo bei kandidatų pritraukimo į profesinę karo tarnybą klausimais), posėdžių protokolų, statistinių ataskaitų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentai bei registracijos žurnalai.

 

10

Lietuvos Sąjūdis

1985-2008 m. 594

Dokumentų apibūdinimas: suvažiavimų, konferencijų, Tarybos, skyrių veiklos, įvairių renginių, mitingų, akcijų dokumentai, asmenų, kolektyvų, visuomeninių organizacijų laiškai, pasiūlymai, spauda, veiklą atspindinčios nuotraukos, Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos karinių bilietų grąžinimo akcijos dokumentai, šaukiamojo amžiaus jaunuolių, pageidaujančių tarnauti Pabaltijo regione ir Lietuvoje, pareiškimai ir sąrašas, vyriausybinės telegramos karinės tarnybos klausimais, šaukiamojo amžiaus jaunuolių laiškai, Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimai jaunuolių karinės tarnybos klausimais, parašų lapai dėl Lietuvos jaunuolių karinės tarnybos atlikimo tik Lietuvos teritorijoje bei dėl civilinės tarnybos įkūrimo asmenims, kurie negali dėl įsitikinimų tarnauti armijoje.

 

54

Lietuvos demokratų partija (LDP)

1902 m., 1915 m., 1938 m., 1946 m., 1977 m., 1980 m., 1987-1997 m., 2000 m. 54

Dokumentų apibūdinimas: steigimo, dalyvavimo rinkimuose, suvažiavimų, narių straipsniai, pareiškimai, skyrių, susirašinėjimo, leistų laikraščių, Sauliaus Pečeliūno kūrybinės ir politinės veiklos bei surinkti dokumentai.

 

43

Lietuvos pasaulietinės kultūros draugija (LPKD)

1989-2006 m. 47

Dokumentų apibūdinimas: steigimo, suvažiavimų, susirašinėjimo, bukleto „Lietuvos pasaulietinės kultūros draugija“ rengimo dokumentai, valdybos, valdybos prezidiumo posėdžių protokolai, narių anketos, leidinys „Laisvoji mintis“.

 

29

Viešoji įstaiga „Atviros Lietuvos fondas“ (ALF)

1993-1999 m. 283

Dokumentų apibūdinimas: konferencijų, tarybos, valdybos posėdžių, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis, partijomis, su užsienio organizacijomis ir partijomis, fondais veiklos klausimais dokumentai, koordinacinės tarybos, programų ekspertų posėdžių dokumentų, mokyklų ir kitų švietimo įstaigų pateiktų projektų bylos, ataskaitos apie vykdytus projektus.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-01-13 10:45