O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2017 metai

Nauji dokumentai fonduose

 

Pagal 2017 m. apskaitos duomenis

  

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2017 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2017 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 


 

Fondo Nr. Fondo pavadinimas Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

(sąlyg. vnt.)4

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2012-2015 m.

42 apsk. vnt.

      (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiai ir jų registras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai, rezoliucijos, nutarimai, posėdžių, pasitarimų protokolai ir jų registrai.
 
10

Lietuvos Sąjūdis

1988-2011 m.    200 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Sąjūdžio suvažiavimų, konferencijų, Sąjūdžio Tarybos, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono Sąjūdžio skyrių, Lietuvos žemdirbių Sąjūdžio veiklos dokumentai, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimo ir Seimo tarybos narių sąrašai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis ir užsienio organizacijomis veiklos klausimais dokumentai, visuomeninių organizacijų laiškai, pasiūlymai, Sąjūdžio spauda.
 
10 Lietuvos Sąjūdis 1990-2015 m.  32 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos žemdirbių Sąjūdžio veiklos, finansinės veiklos dokumentai, II-ojo suvažiavimo delegatų sąrašai, tarybos posėdžių protokolai, Lietuvos žemės savininkų sąjungos veiklos dokumentai.


13

Lietuvos tautininkų sąjunga (LTS)

 1998 m., 2000-2002 m.  4 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Laikraštis „Tautininkų žinios“.

 


 

 18

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

2014-2017 m.  540 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Politinių partijų, asmenų, išsikėlusių kandidatais, pareiškiniai dokumentai, rinkimų apygardų ir jas sudarančių rinkimų apylinkių vienmandačių ir daugiamandatės rinkimų apygardų balsų skaičiavimo protokolai, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų balsavimo komisijų balsų skaičiavimo protokolai, savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jų priedai, auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų atliekant nepriklausomą politinės kampanijos dalyvio patikrinimą, rinkimų dokumentų pavyzdžių komplektas.


34

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

2008-2011 m.,

2013-2015 m.
243 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Partijos skyrių, centrinio rinkimų štabo, komitetų, komisijų, organų veiklos dokumentai.

 


 42

Lietuvos lenkų sąjunga (LLS)

 1988-2002 m.

 121 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Sąjungos suvažiavimų, susirašinėjimo su institucijomis, įstaigomis, asmenimis, užsienio visuomeninėmis organizacijomis veiklos, bendradarbiavimo klausimais, susirinkimų, vyriausiosios valdybos posėdžių, dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių rinkimuose, finansinės veiklos, Vilniaus lenkų kultūros namų statybos klausimais, miestų ir rajonų skyrių bei ratelių veiklos dokumentai, Sąjungos Statuto komisijos posėdžių protokolai, straipsniai lenkų kultūros klausimais, spaudos publikacijų iškarpos.
Apyrašą sudaro 4 skyriai: 1. Lietuvos lenkų sąjungos veiklos dokumentai, 2. Sąjungos skyrių, ratelių veiklos dokumentai, 3. Sąjungos veiklos dokumentai be datos, 4. surinkti dokumentai. Sąjungos potvarkiai personalo valdymo klausimais, UAB „Nasza gazeta“ įsakymai personalo valdymo klausimais, prašymai priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo, vaiko priežiūros atostogų klausimais.

  
 51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

 2015-2016 m.  10 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai veiklos klausimais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras, dokumentų valdymo patikrinimo įstaigose, susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba veiklos klausimais dokumentai, dokumentų perdavimo aktų, sutarčių, sutvarkymo aktų registrai 1A, 2A, 3A, komandiruočių į užsienį ataskaitos, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atliktų LVNA saugomų dokumentų apskaitos tvarkymo ir elektroninių dokumentų priėmimo patikrinimų pažymos.
   
 59

Algimantas Degutis

1930 m., 1938 m., 1986-1989 m., 1991-2003 m., 2006 m.  26 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Pranešimai Naujienų agentūrai (Baltic News Service) BNS, pranešimai apie įvykius Lietuvoje TASS agentūrai, straipsniai lenkų spaudoje apie Lietuvą ir įvykius Lietuvoje, Lenkijos spaudos apžvalgos Lietuvos telegramų agentūrai „ELTA“, atsiliepimai lenkų spaudoje apie popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje, vizito Lietuvoje darbotvarkė, Petro Rusecko straipsnis „Kaip lenkinta Vilniaus kraštas“, laikraščio „Tempo dnia“ kopija, Algimanto Degučio ir Jacek Jan Komar leidinys „Paduodami rankas suartiname tautas“ (Podając ręnce zbližamy narody“), Darjuš Zlotkovski straipsnis „Lenkai ir lietuviai – Veiverių prie Kauno mokytojų seminarijos absolventai“ („Polacy i litwini – absolwenci seminarium nauczycielskiego w Wejwerach kolo Kowna“), straipsnis (nepilnas) apie II-o pasaulinio karo įvykius (autorius nežinomas).
    
 71

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 2013 m.

4 apsk. vnt.

      (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai licencijų klausimais ir jų registras, susirašinėjimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiais juridiniais ir fiziniais asmenimis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai priskirtos veiklos srities klausimais dokumentai, susirašinėjimo su valstybės archyvais veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojų ir valstybės archyvų direktorių komandiruočių į užsienį ataskaitos.
    
 76

Politinė partija „Lietuvos krikščionys demokratai“ (LKD)

1940-1944, 1950, 1963, 1968, 1970, 1972, 1975, 1983, 1987, 1989-2015 m.

 58 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Tarybos, valdybos posėdžių, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis, partijomis, užsienio organizacijomis ir partijomis, asmenimis, fondais veiklos klausimais, prelato M. Krupavičiaus palaikų perlaidojimo iš JAV Čikagos Šv. Kazimiero kapinių į Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventorių dokumentai, leidinio „Apžvalga“ nuotraukų archyvas.
    
 76

Politinė partija „Lietuvos krikščionys demokratai“ (LKD)

 1992-2008 m. 2 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Konferencijų, valdybos, tarybos, frakcijos Seime veiklos dokumentai, DVD diskas, leidinys. 
    
 97

Laisvūnė Petkevičienė

 1946-2017 m. 75 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: L. Petkevičienės poezijos rinkiniai, straipsniai, konsultacinės firmos veiklos, asmens, apdovanojimų garbės raštais, padėkų dokumentai, dokumentai dėl turto paveldėjimo, mirus L. Petkevičienės tėvui, paraiškos projektų vykdymui, L. Petkevičienės bajorystės pripažinimo aktas, Lietuvos dietologų draugijos ir kiti leidiniai, atvirukai, vizitinės kortelės.
    
 114 Lietuvos orientavimosi sporto federacija  1991-2000 m.  37 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos orientavimosi sporto federacijos veiklos, orientavimosi varžybų nuostatai, orientavimosi sporto čempionatų, varžybų dokumentai ir orientavimosi sporto varžybų informaciniai leidiniai, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos informaciniai biuleteniai, orientavimosi sporto varžybų žemėlapiai.


 114

Lietuvos orientavimosi sporto federacija

 1990-2011 m. 150 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimasVeiklos dokumentai.   
    
 117

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

 2004-2014 m.  168 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimasDirektoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, Departamento metų veiklos ataskaitos, planai, susirašinėjimo su institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir kitais teisiniais subjektais Europos Sąjungos teisės klausimais dokumentai ir Europos bendrijų teisingumo teisme išnagrinėtų bylų dokumentai.  
    
 120

Alfonsas Svarinskas

 1985-2014 m. 189 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:
Dokumentai apie Ukrainos katalikų bažnyčią, katalikybę, kitas religijas bei pranašystes, Marijampolės NKVD būstinę ir rūsį – kalėjimą, žuvusius partizanus ir sovietinio genocido aukas, Lietuvos kariuomenę, Laisvės gynėjų organizaciją, Lietuvos vytį, Kryžių kalną, Senovės baltų tikybą, Lietuvos vyskupijų katechetinę komisiją, vaidybinį kino filmą Sibiro madona, vyskupų konferenciją, apie užverbuotus kunigus ir klierikus, bažnyčių, vienuolynų atstatymo/statymo klausimus, Vatikano dokumentų kopijos, kunigų bylos, Amerikos lietuvių Kunigų Vienybės įstatai, susirašinėjimo su Vyriausybe, Prezidentais, savivaldybėmis, ministerijomis, prokuratūra ir kt. institucijomis, užsienio bendrija, su užsienyje gyvenančiais asmenimis, su tikinčiųjų teisėms ginti komitetu, vyskupų, kunigų, vienuolių apdovanojimų sąrašai, laikraščiai, iškarpos, straipsniai, leidiniai, kompaktinis diskas Žemės ūkio klausimais, kelionių į kitas šalis, Popiežiaus Jono Pauliaus vizito į Lietuvą, susirašinėjimo su užsienio korespondentais dokumentai, dokumentai apie tremtinių klubą, Lietuvos savanorių (SKAT) bylą, Lietuvos karininkų ramovę, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, Vokietijos lietuvių bendruomenę, Lietuvos Laisvės Lygą, Molotovo-Ribentropo paktą ir sovietų agresiją prieš Pabaltijo valstybes, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus, 1992-06-14 d. LR referendumą „Dėl buvusios SSRS kariuomenės, dabar priklausančios Rusijos Federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos 1992 metais ir padarytos žalos Lietuvai atlyginimo“ ir apie 1992-05-23 LR referendumą „Dėl LR Prezidento institucijos atstatymo“, LR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo įsakai dėl apdovanojimo Sausio 13-osios atminimo medaliu, straipsniai apie Lietuvą ir A. Svarinską pasaulio spaudoje, sąrašai su parašais prezidentui A. Brazauskui dėl protesto lošimo namų įsteigimui, biuleteniai, mitingų medžiaga, prisiminimai apie įkalinimo metus, leidiniai, sveikinimo atvirukai, kvietimai, laiškai, albumai su nuotraukomis.
    
 130

Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija

 1989-1995 m.  156 apsk.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Susirašinėjimo kultūros paveldo objektų klausimais, žydų genocido aukų ir kapinių tvarkymo klausimais, maldos namų, evangelikų reformatų bažnyčių ir jose esančių vertybių klausimais dokumentai, duomenys apie dailės paveldo vertybes, įtrauktas į laikiną istorijos ir kultūros paminklų apskaitą, esančias rajonų ir miestų bažnyčiose, duomenys apie kapus, veikiančias ir neveikiančias kapines, masinių žudynių vietas įtrauktas į laikiną istorijos ir kultūros paminklų apskaitą, duomenys apie rajonuose esančių dailės paminklų būklę, duomenys apie siūlomus įtraukti į laikiną istorijos ir kultūros paminklų apskaitą dailės kultūros paveldo objektus, dailės paminklus, altorius ir juose esančius paveikslus, kryžius, rajonų civilinės metrikacijos skyriuose saugomas bažnytines knygas ir dokumentus, bažnyčioje, kaimo kapinių koplyčioje, bažnyčių archyvuose saugomas knygas ir dokumentus, skulptoriaus P. Rimšos meno darbus, skulptoriaus G. Jakubonio paminklą poetui A. Vienažindžiui, apygardų ir rajonų kultūros paveldo inspekcijų duomenys apie kapinių inventorizacines knygas, apskaitos, kartografavimo ir inventorizavimo dokumentus, dokumentai apie pirmojo pasaulinio karo karių kapines, kultūros paminklų restauravimo dokumentai, pažymos ir ataskaitos apie kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir išsaugojimą, dailės paminklų sąrašai, siūlymai ir pranešimai dėl kultūros, istorijos, archeologijos, dailės, paminklų įtraukimo į laikinąją apskaitą, leidimo išvežti į užsienį Lietuvos kultūros vertybes išdavimo dokumentai, 1991 m. II ketvirčio išduotų leidimų išvežti kultūros vertybes iš Lietuvos į užsienį ataskaitos.

   


130

Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija

 1990-1995 m.

650 apsk.vnt.;

30 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Inspekcijos steigimo, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos komisijomis ir Vyriausybe, taip pat su kitomis įstaigomis kultūros paveldo, inspekcijos veiklos klausimais, susirašinėjimo su miestų ir rajonų valdybomis, apygardomis ir institucijomis kapinių tvarkymo, perlaidojimo klausimais, susirašinėjimo su Paminklotvarkos departamentu istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo, restauravimo klausimais, susirašinėjimo su apygardomis ir institucijomis muziejų darbo klausimais (kultūros vertybių apsaugos, eksponatų dovanojimo, meno vertybių dingimo klausimais), susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos institucijomis paminklų demontavimo, privatizuojamų objektų klausimais, susirašinėjimo su Kultūros ir Švietimo ministerija, muziejų, archyvinių dokumentų, bažnytinių archyvų dokumentų perdavimo klausimais, susirašinėjimo su Statybos ir urbanistikos ministerija urbanistinių paminklų apsaugos, statybų eigos pažeidimų, neprivatizuojamų pastatų klausimais, susirašinėjimo su Kultūros paveldo moksliniu centru piliakalnių apsaugos, technikos paminklų, pastatų paminkliškumo, įrašymo į Naujai išaiškinamų paminklų sąrašus, susirašinėjimo su Muitinės departamentu nacionalinių vertybių, muito priežiūros, prekių gabenimo ir deklaravimo, vertybių išvežimo kontrolės klausimais, susirašinėjimo su Paminklų restauravimo projektavimo institutu dėl leidimų išdavimo vykdant architektūrinius tyrimus objektuose, susirašinėjimo su Vilniaus ir Kauno miestų ir įstaigomis bažnyčių restauravimo, dailės vertybių priežiūros klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis ir inspekcijomis bibliotekų, archyvų darbo klausimais (dokumentų saugojimo, perdavimo), susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis žydų genocido aukų ir kapinių tvarkymo klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis ir gyventojais meno vertybių išvežimo klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Seimu ir Vyriausybe, susirašinėjimo su kultūros paveldo inspekcijomis ūkinės veiklos klausimais dokumentai, siūlymai ir pranešimai dėl kultūros, istorijos, archeologijos, dailės, paminklų įtraukimo į laikinąją apskaitą, inspekcijos pajamų-išlaidų sąmatos, veiklos įsakymai, metiniai balansai, tikrinimo aktai, komandiruočių ataskaitos, tarnybiniai pranešimai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, leidimo išvežti į užsienį Lietuvos kultūros vertybes išdavimo dokumentai, leidimai išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos, kultūros vertybių, kurias piliečiai išveža iš Lietuvos Respublikos, įvertinimo protokolai, leidimo išvežti iš dailės galerijų, salonų vaizduojamojo meno ir taikomosios dailės kūrinius išdavimo dokumentai, leidimų išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes iš Lietuvos Respublikos registracijos žurnalai.

30 sąlyg. vnt.

Duomenys apie kapinių kartografavimą ir inventorizavimą, dokumentai apie pirmojo pasaulinio karo kapines Akmenės rajone N. Akmenės apylinkėje, Alkiškių kaime, susirašinėjimo su kultūros paveldo įstaigomis kultūros vertybių įtraukimo į laikinąją apskaitą klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos kultūros paveldo moksliniu centru paveldo klausimais dokumentai, kultūros paminklų restauravimo dokumentai, kultūros paveldo objektų būklės dokumentai, dokumentai apie maldos namus, pažymos, ataskaitos apie kultūros paveldo apsaugą, naudojimą bei išsaugojimą, duomenys apie žydų kapines ir genocido aukų kapus, kapų tvarkymo dokumentai, dailės paminklų sąrašai, dokumentai apie bažnytinių kultūros paveldo vertybių įtraukimą į apskaitą.

   


135

Paminklotvarkos departamentas prie Statybos ir urbanistikos ministerijos

 1990-1995 m. 103 apsk.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Departamento steigimo dokumentai (LR Vyriausybės nutarimai, posėdžių protokolai ir kt.), departamento nuostatai ir struktūra, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, potvarkiai, posėdžių protokolai departamento veiklos klausimais, departamento veiklos įsakymai, departamento parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, potvarkiai departamento veiklos klausimais, departamento tyrimų, projektavimo ir restauravimo programos, pajamų-išlaidų sąmatos ir metiniai balansai, departamento mokslinės tarybos posėdžių protokolai, Paminklotvarkos ekspertų kvalifikacijos komisijos posėdžių protokolai, kandidatų anketos, departamento gamybinių susirinkimų posėdžių protokolai, Paminklotvarkos departamento ir Valstybinės įmonės „Paminklai“ restauravimo darbų programos, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja Taryba, Lietuvos Respublikos Vyriausybe paminklotvarkos, kultūros paveldo klausimais, savivaldybėmis paminklotvarkos klausimais, miestų ir rajonų valdybomis ir savivaldybėmis sunaikintų paminklų klausimais, ministerijomis, Paminklų restauravimo institutu ir kt. institucijomis paminklosaugos klausimais, Statybos ir urbanistikos ministerija, Kultūros paveldo inspekcija ir kt. institucijomis architektūros ir urbanistikos klausimais, ministerijomis ir Aplinkos apsaugos departamentu ir kt. institucijomis archeologijos, piliakalnių, kapinių tvarkymo klausimais, Nacionalinių parkų valdyba, Aplinkos apsaugos departamentu, Statybos ir urbanistikos ministerija ir kt. institucijomis parkų ir kraštovaizdžio klausimais, savivaldybėmis, bažnytinėmis institucijomis dailės paminklų demontavimo, perkėlimo klausimais, Kultūros paveldo inspekcija paminklotvarkos klausimais, miesto ir rajonų valdybomis, paminklotvarkos tarnybomis, privatizavimo komisija objektų privatizavimo klausimais, Kultūros paveldo inspekcija, Kultūros paveldo moksliniu centru kultūros paveldo klausimais, miestų ir rajonų valdybomis, Paminklų restauravimo institutu, Kultūros paveldo inspekcija finansavimo klausimais, Istorijos institutu, Kultūros paveldo inspekcija, Kultūros paveldo moksliniu centru ir kt. institucijomis archeologijos klausimais, miestų ir rajonų valdybomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis kraštovaizdžio (nacionalinių parkų, architektūrinių parkų, memorialinių sodybų) restauravimo, projektavimo, privatizavimo klausimais, užsienio valstybėmis paminklotvarkos klausimais, savivaldybėmis objektų privatizavimo klausimais pagal pirminio privatizavimo įstatymą, paminklinių namų-butų privatizavimo klausimais, Kultūros paveldo moksliniu centru dėl siūlomų įrašyti į kultūros paminklo statusą klausimais.

 
136

Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga

1997-2016 m. 207 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Įstaigos nuostatai, steigimo, registravimo, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir hipotekos skyriais veiklos klausimais, metų finansinės atskaitomybės, vykusių parodų ir seminarų dokumentai, įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais ir jų registras, išlaidų sąmatos ir jų vykdymo balansai, statistinės finansinės, metų veiklos ataskaitos (leidiniai), bylų nomenklatūros, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, komandiruočių ataskaitos.
 
138

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2014 m.

3 apsk. vnt.

(el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Inspekcijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2014-10-30 raštas Nr. 4-01-6515 „Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo“, Inspekcijos 2014-2016 m. strateginis veiklos planas.


139

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

 1999-2016 m.   318 apsk.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai ir ūkio ministerijos kanclerio potvarkiai departamento veiklos klausimais, Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai V, Departamento metinės veiklos planų, Garantinio fondo Tarybos, administratoriaus metinės veiklos ataskaitos, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos ministerijomis ir valstybės įstaigomis Departamento veiklos klausimais, įmonių veiklos analizės, bankroto, nuostolingai dirbančių įmonių priežiūros klausimais dokumentai, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai B, Garantinio fondo tarybos posėdžių protokolai ir jų registrai GF2, Bankroto administratorių veiklos tikrinimo komisijų posėdžių protokolai ir registrai BK, finansinės atskaitomybės dokumentai, biudžeto išlaidų sąmatos ir jos patikslinimo dokumentai, Juridinių asmenų prašymai su priedais dėl leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, leidimų kopijos ir jų registracijos žurnalas, Komisijos mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo akcijomis ir turtu nagrinėti posėdžio rengimo dokumentai.


 140

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995-2011 m.  210 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Įstatymų ir jų pakeitimų, Tarnybos steigimo ir registravimo, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis valstybinėmis institucijomis, ūkio subjektais pagrindinės, įstatymų vykdymo, licencijuojamos veiklos klausimais dokumentai, finansinės statistinės ataskaitos, skyrių nuostatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, biudžetai ir jų išlaidų sąmatos, komisijos posėdžių protokolai, bylų nomenklatūros, strateginiai veiklos planai, kapitalo investicijų planas, veiklos ataskaitos, licencijų registracijos žurnalai, nuolatinio saugojimo informacinių vidaus dokumentų registracijos žurnalai.


141

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 2013-2016 m.

6 apsk.vnt.

   (el.dok.)
Dokumentų apibūdinimas: 2012–2015 metų Žuvininkystės tarnybos veiklos ataskaitos, 2013 m., 2014 m. pažymos apie Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą.

 


142

Lietuvos bankas

 2014-2016 m.

4 apsk. vnt.

  (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos banko valdybos nutarimai, Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymai.
  
 143

Lietuvos sodininkų draugija

 1953-2003 m.  423 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Veiklos dokumentai.
   
 144

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba

 2014-2017 m.  39 apsk.vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, pasitarimų protokolai ir jų registras, susirašinėjimo su ministerijomis, įstaigomis ir įmonėmis aplinkos apsaugos ir veiklos klausimais dokumentai, veiklos planai, ataskaitos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Aplinkos ministro įsakymai, Aplinkos ministerijos kanclerio potvarkiai, komandiruočių ataskaitos į užsienio valstybes, likvidacinis balanasas.
    

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-04-27 12:12