O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2018 metai

Nauji dokumentai fonduose

 

Pagal 2018 m. apskaitos duomenis

  

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2018 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2018 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo

numeris

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.) (sąlyg. vnt.)

5

Bronislovas Juozas Kuzmickas

1960-2017 m. 39 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Broniaus Kuzmicko apysakos „Apskaičiavime buvo klaida“ rankraštis ir spausdintas rankraštis, B. Kuzmicko daktaro disertacijos gynimo Filosofijos institute Maskvoje dokumentai, B. Kuzmicko veiklos kultūros ir švietimo srityje dokumentai, nuotraukos B. Kuzmicko dalyvavimo Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos veikloje tema, B. Kuzmicko charakteristikos, autobiografijos, kadrų įskaitos lapai, komandiruočių į užsienį dokumentai, B. Kuzmicko dalyvavimo rinkimuose į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą ir į Lietuvos Respublikos Seimą vaizdinė medžiaga, B. Kuzmicko portretinės nuotraukos, nuotraukos iš susitikimų ir iš renginių, B. Kuzmicko mokslo darbų pristatymo Lietuvos mokslo premijų 2010 m. konkursui dokumentai, B. Kuzmicko autorinės, leidybos ir darbo sutartys, B. Kuzmicko, eksperto, vertinančio mokslinius darbus ir dalyvaujančio habilitacijos procedūros komisijos veikloje,dokumentai (atsiliepimai, recenzijos ir kt.).

 10  Lietuvos Sąjūdis 1989-2015 m., 2017 m.  15 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos žemės savininkų sąjungos veiklos dokumentai, A. Povilo Vanago 2017 m. knyga „Tarp dviejų vaikysčių“.

10 Lietuvos Sąjūdis 1989-1990 m., 2001 m., 2007 m., 2017 m.
4 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:

Lietuvos žemės savininkų sąjungos veiklos dokumentai, knyga „Tarp dviejų vaikysčių“, dokumentai apie Medeišio Rimanto atsisakymą tarnauti sovietų armijoje.

13 Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS)

  1990-1996 m.

49 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvių tautininkų sąjungos frakcijos veiklos Lietuvos Respublikos Seime dokumentai: susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis, organizacijomis, asmenimis asmenų prašymų nagrinėjimo, veiklos klausimais dokumentai, Leono Milčiaus veiklos Lietuvos Respublikos Aukščiausioje Taryboje dokumentai, Lietuvos Respublikos Seimo Seniūnų sueigos protokolai, Nacionalinio saugumo koncepcijos tobulinimo koordinacinės grupės dokumentai.

32 Kazimieras Motieka 1934 m., 1948 m., 1960 m., 1972 m., 1981 m., 1985-2016 m. 76 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Straipsniai, pasisakymai spaudoje, užrašai, teisinės, visuomeninės veiklos, asmens (užsienio pasai, pažymėjimai, balsavimo kortelės ir kt.) dokumentai, veiklos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje ir Lietuvos Sąjūdyje dokumentai, TSRS Aukščiausiosios Tarybos, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos--Atkuriamojo Seimo deputato dokumentai, laiškai, sveikinimai ir kvietimai K. Motiekai, dokumentai apie K.Motieką, K. Motiekos surinkti dokumentai, vaizdinė medžiaga, kalbų, interviu tekstai.

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2012 m., 2014-2017 m. 15 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas:

Susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, įstaigomis ir institucijomis veiklos klausimais dokumentai, veiklos planai, ataskaitos, komandiruočių ataskaitos.

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2016-2017 m. 6 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba veiklos klausimais dokumentai, dokumentų perdavimo sutarčių, aktų, sutvarkymo aktų registrai 1A, 2A, 3A, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras, dokumentų valdymo patikrinimo įstaigose dokumentai.

 58  

Vytenis Povilas Andriukaitis

1896 m., 1937 m., 1959 m., 1970 m., 1972-1973 m., 1975-1980 m., 1983-1984 m., 1989-1993 m., 1995-2014 m.  357 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:

V. Andriukaičio veiklos dokumentai: V. Andriukaičio studijų užrašai, parengti dokumentų projektai, dalyvavimo socialdemokratų partijos suvažiavime ir kandidatavimo į LR Prezidentus, veiklos LSDP partijoje, Seime, darbo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje, dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, Europos Sąjungos Tarybos veikloje, dalyvavimo rinkimuose į LR Seimą, vizitų, komandiruočių į užsienio šalis, susirašinėjimo, A. Brazausko fondo veiklos dokumentai, moksliniai darbai, nuotraukos, vestuvių eigos aprašymo dokumentai, kvietimų į vestuves tekstai, spaudos iškarpos, straipsniai spaudoje, straipsniai spaudoje apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Lietuvoje, žurnalai, leidiniai, kompaktiniai diskai ir kt.

 71

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 2014 m.  9 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai dokumentų valdymo reglamentavimo ir veiklos organizavimo klausimais, įsakymai licencijų, personalo valdymo klausimais, susirašinėjimo su Prezidento kanceliarija, ministerijomis, įstaigomis ir t.t., su nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiais juridiniais ir fiziniais asmenimis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai priskirtos veiklos srities klausimais dokumentai, susirašinėjimo su valstybės archyvais veiklos klausimais dokumentai, valstybės archyvų direktorių komandiruočių ataskaitos, elektroninių dokumentų valdymo komisijos posėdžių protokolai.

 80

Lietuvos sveikatos informacijos centras

 2005-2009 m.  70 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų metų statistinės ataskaitos „sveikata“. Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Seimo valdybos sprendimai, kanclerio, valstybės sekretoriaus potvarkiai Centro veiklos klausimais.

 129

Valdovų rūmų paramos fondas

 2000-2017 m.  132 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iki 2000 m., mokslo ir kūrybos simpoziumo JAV, Valdovų rūmų paramos komiteto JAV, Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos ir Muziejaus tarybos, įstatai ir audito, kultūros vertybių perdavimo, meno kūrinių įsigijimo, statuto rengimo, susirašinėjimo veiklos klausimais, dailės muziejaus žemėlapių, anspaudų, atspaudų restauravimo gamybos dokumentai, steigėjų susirinkimų protokolai, valdybos posėdžių protokolai, Valdovų portretų plakatas, J. Ir G. Liautaud Valdovų rūmų projektas, Saulės laikrodžio stendo byla, Valdovų rūmų pristatymo Atlantoje plėvelės, Valdovų rūmų apskritas stalas dėl įstiklinimo, patalpų brėžiniai, atstatymo skaidrės, Vilniaus žemutinės pilies biografinis žodynas, aukotojų lapų kopijos, gamybos sutartys, knygos.

131 Leonarda Jekentaitė-Kuzmickienė 1946-2006 m., 2008 m. 32 sąlyg.vnt.
 Dokumentų apibūdinimas: Straipsnių rinkiniai, L. Jekentaitės publikacija „Tarpasmeninių santykių kultūra“, L. Jekentaitės asmeniniai dokumentai, centro „Filosofija vaikams“ veiklos dokumentai, veiklos Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje dokumentai, L. Jekentaitės–Kuzmickienės autorinės, darbo sutartys, įsakymai dėl darbo skyrimo, studijų kurso konspektai, dokumentai, L. Jekentaitės–Kuzmickienės gyvenimo akimirkos nuotraukose, vadovėliai, leidiniai.
133 Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“

      1954-1980 m., 1989-2014 m.

77 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ suvažiavimų, posėdžių protokolai, draugijos potvarkiai veikos klausimais, draugijos registravimo dokumentai, narystės tarptautinėse blaivybės organizacijose sertifikatai, finansinės ataskaitos, veiklos planai, dalyvavimo žalingų įpročių prevencijos tarptautiniuose kongresuose, programose, projektuose, įvairiuose renginiuose dokumentai, konferencijų, suvažiavimų, seminarų, kultūros vakarų rengimo dokumentai, asmenų, dalyvavusių draugijos žalingų įpročių prevencijos programose, seminaruose ir kituose renginiuose, sąrašai, bendradarbiavimo su užsienio blaivybės organizacijomis dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos jaunimo blaivybės federacijos „Baltų ainiai“ posėdžių protokolai, renginių programos, autorinės sutartys, veiklos planai ir nuostatai, draugijos „Kur tas šaltinėlis“ veiklos dokumentai, draugijos arbatinės „Baltų ainiai“ steigimo, veiklos ir likvidavimo dokumentai, įvairių seminarų-diskusijų, konferencijų, tarptautinių kongresų, kitų renginių žalingų įpročių prevencijos tema fotografijos, piešiniai, atvirukai, lankstinukai, plakatai, draugijos himnas, dainų tekstai, natos, draugijos narių išsilavinimo diplomai, gyvenimo aprašymai, tarybos ir prezidiumo narių sąrašai, informacinio leidinio „Baltų ainiai“ numeriai.

143

Lietuvos sodininkų draugija   1953-2003 m. 380 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Draugijų įstatai, suvažiavimų, susirinkimų, posėdžių protokolai, sodininkystės, daržininkystės, gėlininkystės ir bitininkystės sekcijų veiklos dokumentai, sodybų konkursų dokumentai, pajamų išlaidų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai, statistinės veiklos ataskaitos.

 145

Higienos institutas

1990-2011 m. 175 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro profesinės ligos kortelės, pranešimai apie netektą darbingumą (procentais) dėl profesinės ligos, pranešimai apie laikinojo nedarbingumo dėl profesinės ligos trukmę.

146

Ugdymo plėtotės centras

2016 m. 3 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas:

Direktoriaus įsakymai veiklos, personalo klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija veiklos klausimais dokumentai.

147

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

1994 m., 1996-2018 m. 634 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:

Generalinės miškų urėdijos steigimo dokumentai, Generalinio miškų urėdo įsakymai veiklos klausimais, pavedimai ir jų registracijos žurnalai, gamybinių pasitarimų protokolai, Generalinės miškų urėdijos tarybos, kolegijos posėdžių dokumentai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, miškų urėdijomis bei įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis veiklos klausimais dokumentai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, ministerijomis, departamentais, valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis miško atkūrimo, apsaugos, tvarkymo bei miško naudojimo klausimais dokumentai, išlaidų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai, valstybės kontrolės sprendimai ir ataskaitos, miškų urėdijų ūkinės finansinės veiklos analizės bei veiklos tikrinimo dokumentai, miškų urėdijų antros kvalifikacinės girininko klasės suteikimo dokumentai, Generalinės miškų urėdijos ir VĮ miškų urėdijų veiklos ataskaitos, komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitos, Vidaus audito skyriaus vidaus audito ataskaitos ir jų registras, strateginiai veiklos planai, miškų urėdijų prekybos mediena, miško gaisrų ataskaitos, miškų urėdijų įstatai ir jų pakeitimo dokumentai, balansai, miškų ekonomikos centro informacinis biuletenis „MEC naujienos“, miškininko kalendoriai, miškų, skirtų nuosavybės teisių atkūrimui, suvestiniai inventorizacijos duomenys, pranešimai Generalinės miškų urėdijos interneto svetainėje apie miškų urėdijų veiklą.

148

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

2014-2017 m. 4 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas:

Komisijos nutarimai.

149

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1991-2009 m. 251 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:

Medicinos, sveikatinimo, higienos normų, metodikų rengimo dokumentai, higienos normų, pateiktų atestuoti ir atestuotų matavimo metodikų registracijos žurnalai.

150

Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 1997-2011 m.  207 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Inspekcijos steigimo dokumentai,nuostatai, Sveikatos apsaugos ministro, Inspekcijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, susirašinėjimo su Vyriausybe, Seimu, Sveikatos apsaugos ministerija, institucijomis veiklos klausimais dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, biudžeto išlaidų sąmatos, veiklos planai ir ataskaitos, vidaus audito, statistinės ataskaitos, Kokybės vadovas, komisijų posėdžių, darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registras, konferencijos dokumentai, etatų sąrašai, leidinys.

151

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

2001 m., 2004-2011 m., 2013-2015 m. 17 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Orlaivių, laivų, parasparnio avarijų aktai ir tyrimų dokumentai.

152

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2016 m. 3 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai veiklos, personalo valdymo klausimais, Inspekcijos skyrių vedėjų ir kitų įstaigoje vykusių pasitarimų protokolai.

153

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

2016 m. 1 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymas Nr. 1V-67/I-31 „Dėl baudžiamosios bylos dokumentų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-05-13 19:22