O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2019 metai

Nauji dokumentai fonduose

 

Pagal 2019 m. apskaitos duomenis

  

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2019 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2019 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo

numeris

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.) (sąlyg. vnt.)

130

Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija

1992-1995 m. 2 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Leidimų išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes iš Lietuvos Respublikos registracijos žurnalai.

 56

Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 2000-2001 m., 2003-2004 m.  6 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Departamento, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, direktoriaus sprendimai dėl valstybės rezerve saugomų civilinės saugos priemonių.
154

Akcinė bendrovė bankas Snoras

1991-2011 m.

517 apsk. vnt.

660 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Banko steigimo ir registracijos dokumentai, Šiaulių krašto banko statutas, visuotinio steigėjų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai, tarybos, valdybos, paskolų komiteto, kreditų išdavimo komisijos, administracijos vadovybės, centrinės darbo grupės posėdžių protokolai, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus darbo grupės paskolų, garantijų ir laidavimų klausimams spręsti posėdžių protokolai, valdybos pirmininko, banko prezidento įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos banku, su Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentu veiklos, finansiniais klausimais dokumentai, darbuotojų etatų sąrašai, oficialios ataskaitos Lietuvos bankui, instrukcijos, vidaus taisyklės.

157

Viešoji įstaiga Lietuvos viešojo administravimo institutas

1999-2019 m. 164 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, įstatai ir jų pakeitimai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, organizacijomis, institucijomis, įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, projektai ir jų rengimo dokumentai, projektų ataskaitos, pasitarimų protokolai, metų veiklos ataskaitos, likvidaciniai finansinės atskaitomybės dokumentai, biudžeto išlaidų sąmatos.                                                  
155

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

1992-2019 m. 385 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Departamento steigimo, reorganizavimo dokumentai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, įsakymai licenzijų išdavimo klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vyriausybe, Seimu, ministerijomis, užsienio organizacijomis, ambasadomis, Europos komisija turizmo, veiklos klausimais dokumentai, bendradarbiavimo sutartys turizmo srityje, bendradarbiavimo su Baltarusijos Respublika turizmo srityje dokumentai, projektų „Via Baltica touristica“, „Gintaro kelias“ dokumentai, metų planai ir veiklos bei metų statistinės ataskaitos, išlaidų sąmatos, metų balansai, finansinės atskaitomybės dokumentai, tarybos posėdžių protokolai, ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų aktai ir jų registras, komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitos, Departamento ir UAB „SPA and Sport Travel“, UAB „Kardiolita“, Rusijos federacijos įmonės OOO „Turgid“ memorandumai, Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiųjų planų, Nacionalinio lygmens autoturizmo trasų specialiųjų planų, Phare projektų dokumentai.

151

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

2014-2016 m. 3 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Ministro įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo klausimais.
159

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

2015-2017 m. 4 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Ministro įsakymai kandidatų į notarus (asesorius) skyrimo ir atleidimo klausimais, Ministro įsakymai Nr. 1P-69, Nr. 18P-1.
117

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2017-2019 m. 13 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas departamento veiklos klausimais, Departamento veiklos ataskaitos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, susirašinėjimo su institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis ir kitais teisiniais subjektais Europos Sąjungos teisės klausimais, Europos Sąjungos institucijų paklausimų dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo, įgyvendinimo ar taikymo ir Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūrų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258-260 straipsnius, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo bylų, kuriose Lietuvos Respublika dalyvauja, klausimais dokumentai.
158

Kazimieras Vasiliauskas

1940-2009 m. 1 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Laiškų kopijos.
34

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

1967 m., 1989-2017 m. 2210 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: LSDP suvažiavimų, konferencijų, prezidiumo, tarybos prezidiumo, tarybos, valdybos posėdžių veiklos, susirašinėjimo su Lietuvos bei užsienio valstybių politinėmis partijomis, organizacijomis, fondais bendradarbiavimo klausimais, dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimuose dokumentai, LSDP miestų ir rajonų skyrių, jų poskyrių ir grupių veiklos dokumentai, prašymų dėl priėmimo į LSDP narius ir išstojimo iš LSDP dokumentai, LSDP skyrių narių įskaitos kortelės, LSDP Aplinkos apsaugos, Biudžeto, Biudžeto ir finansų, Darbo, šeimos ir socialinių reikalų, Energetikos, Europos, užsienio reikalų ir diasporos, Informacijos ir komunikacijų, Inovacijų, Krašto apsaugos, Kultūros, Sporto ir jaunimo reikalų, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Švietimo ir studijų, Tautinių bendrijų, Teisingumo, Verslo, inovacijų ir ūkio, Vidaus reikalų, Žemės ūkio ir kaimo reikalų komitetų pasitarimų, posėdžių dokumentai, Tarybos organizacinės struktūros ir veiklos tobulinimo, Rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, Aplinkos apsaugos ir miškų, Ekonomikos, Etikos, Mandatų ir procedūrų, Statuto, Programų, Švietimo ir mokslo, Valstybės valdymo ir savivaldybės, Darbo ir socialinių reikalų, Revizijos, Sveikatos reikalų, Žemės ūkio ir kaimo reikalų, Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų veiklos dokumentai, Centrinio rinkimų štabo posėdžių dokumentai, LSDP suvažiavimų, konferencijos, prezidiumo, tarybos posėdžių garso ir vaizdo dokumentai.

156

Aleksandras Ambrazevičius

1919 m., 1924 m., 1932 m., 1937-1938 m., 1941-1966 m., 1968 m., 1970 m., 1972 m., 1974-1976 m., 1978-1979 m., 1981-2010 m.,

2012 m., 2014 m., 2016 m., 2018 m.

310 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Mokslinės veiklos, veiklos Lietuvos Respublikos Aukščiausioje Taryboje, Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, konsultacinėje koordinacinės ekonomikos taryboje, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje dokumentai, biografiniai dokumentai, Tautos pažangos judėjimo, Tautos pažangos partijos ir Aleksandro Ambrazevičiaus veiklos Tautos pažangos judėjime ir Tautos pažangos partijoje dokumentai.

161

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2015-2016 m. 3 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, personalo valdymo klausimais.
162

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

2014-2016 m. 18 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai Inspekcijos veiklos klausimais, Inspekcijos viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 2B, įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo klausimais ir jų registras 2BE, Inspekcijos viršininko įsakymai personalo ir atostogų vaikui prižiūrėti klausimais ir jų registrai 3B, 3BE, Inspekcijos 2013-2014 metų veiklos ataskaitos, komandiruočių ataskaitos, vidaus audito skyriaus 2015 metų veiklos planas, Inspekcijos 2015 metų veiklos plano vykdymo ataskaita, vidaus audito ataskaitos ir jų registras 1AE, vidaus audito pažymos ir jų registras 2AE.

10

Lietuvos Sąjūdis

1988-1989 m. 1 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio Vilniaus pedagogų sąjūdžio veiklos dokumentai.

164

Transporto investicijų direkcija

2017-2018 m. 10 apsk. vnt. (el dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai 1-3E, 13 E, Direktoriaus įsakymai dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų, skatinimo, nuobaudų ir kito darbo ir jų registrai 1-4E, 14E, darbuotojų komandiruočių ataskaitos, Direkcijos 2016, 2017 metų veiklos plano ataskaitos, 2018-2020 metų strateginis veiklos planas ir jo vykdymo ataskaita, vadovybės pasitarimų protokolai ir jų registrai 1-23E, 123E.

163

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2017 m. 1 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo, administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės klausimais.

5

Bronislovas Juozas Kuzmickas

1918 m., 1959 m., 1977 m., 1985 m.,

1988-1992 m., 1994 m., 1996-2001 m., 2003-2004 m., 2006-2010 m., 2012-2016 m., 2018 m.

65 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Nutarimo dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, įteikto Vokietijos Vyriausybei, faksimilės nuorašas, Bronislavo Juozo Kuzmicko aukštojo mokslo diplomai, paskaitų užsieniečiams studentams konspektai, laiškai, straipsnių iškarpos, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio įgaliojimas Bronislavui Juozui Kuzmickui atstovauti Lietuvos valstybei, Bronislavo Juozo Kuzmicko liudijimas JAV kongrese Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijoje, Bronislavo Juozo Kuzmicko pranešimai konferencijose, Bronislavo Juozo Kuzmicko kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą rinkimų reklaminiai dokumentai, užsienio šalių ambasadorių sveikinimai, kvietimai, Bronislavo Juozo Kuzmicko asmens dokumentai (laikini leidimai, skaitytojo, nario bilietai, piliečio pažymėjimas, nebegaliojantys asmens, diplomatiniai pasai, darbo knygelė, karinis bilietas), mandatai, deputato, balsavimo pažymėjimai, kortelės, konferencijų, kuriose Bronislavas Juozas Kuzmickas skaitė pranešimus, programos, Bronislavo Juozo Kuzmicko garbės raštai, padėkos, sveikinimai, kvietimai.
131

Leonarda Jekentaitė – Kuzmickienė

1980 m., 1991-1992 m., 1997-1998 m., 2000-2008 m., 2010 m., 2017 m. 43 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:

Etikos vadovėlio rengimo dokumentai, žurnalai, straipsniai, studijų kurso „Psichoanalizė“ studentų darbai, recenzijos ir rekomendacijos kolegoms, mokslinės veiklos ataskaitos, aprašymai, mokslinės veiklos charakteristikos, bibliografija, veiklos Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje dokumentai, recenzijos ir atsiliepimai apie Leonardos Jekentaitės-Kuzmickienės mokslinę veiklą, L. Jekentaitės-Kuzmickienės dalyvavimų mokslinėse konferencijose dokumentai, autorinės, darbo sutartys, įsakymai dėl darbo skyrimo, L. Jekentaitės asmeniniai dokumentai (gimimo liudijimas, pasai, diplomai, taupomoji knygelė, profsąjungos bilietas, darbo pažymėjimai ir kt.)

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2016-2017 m. 7 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 6V, susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba veiklos klausimais dokumentai, dokumentų perdavimo sutarčių, aktų, sutvarkymo aktų registrai 1A, 2A, 3A, dokumentų valdymo patikrinimo įstaigose dokumentai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, komandiruotės į Kijevą ataskaita.
51 Lietuvos valstybės naujasis archyvas 2018 m. 4 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Susirašinėjimo su institucijomis ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, 2017 m. veiklos ataskaita, 2018 metų veiklos planas, komandiruočių ataskaitos.
167

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

2014-2017 m. 5 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija veiklos klausimais dokumentai.

165

Lietuvos archyvininkų draugija

1990 m., 1992-1993 m., 1996-2002 m. 12 apsk. vnt.

 Dokumentų apibūdinimas: Draugijos įstatų rengimo dokumentai, valdybos posėdžių, susirinkimų posėdžių protokolai, Draugijos registravimo, perregistravimo dokumentai, Projekto MATRA-KAP/002/97, vykdyto kartu su Olandija, dokumentai, stojančiųjų į Draugiją pareiškimai-anketos, stojamojo mokesčio žiniaraščiai, susirašinėjimo su įstaigomis veiklos, finansiniais klausimais dokumentai.

35

Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP)     1991 m.      2 apsk. vnt.

 Dokumentų apibūdinimas: Informacija apie LDDP Biržų rajono veiklą, LDDP Biržų rajono potvarkiai personalo klausimais.

134

Nacionalinė žalingų įpročių prevencijos taryba   1992 m., 1996 m.,  2002-2014 m. 51 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Nacionalinės žalingų įpročių prevencijos tarybos steigiamojo ir kitų susirinkimų, Tarptautinių kongresų, konferencijų, tarybos prezidiumo posėdžių, susirašinėjimo su Lietuvos įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, asmenimis veiklos, finansinės paramos klausimais, projektų, programų, projektų, seminarų, renginių žalingųjų įpročių prevencijos tema dokumentai, Tarybos laikraštis „Vaivorykštė“, Vyskupo Ježy Mazur apdovanojimo diplomu už kovą prieš žalingus įpročius dokumentai ir kiti dokumentai.

160

Lietuvos laisvės lyga (LLL)

1931 m., 1946 m., 1951 m., 1954 m., 1955 m., 1957 m., 1980 m., 1983 m., 1987-1993 m.

45 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Mitingų, įvykusių Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje rezoliucijos, LLL kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Persitvarkymo Sąjūdžio Seimą, politines partijas ir organizacijas, piliečius, Antano Terlecko kalbų, pasakytų renginių, susitikimų metu, pasisakymų tekstai, Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos "Jaunoji Lietuva" ir LLL Akademinio jaunimo skyriaus surengtos karinių bilietų grąžinimo akcijos dokumentai, atviri laiškai Tarybų Sąjungos komunistų partijos generaliniam sekretoriui Michailui Sergejevičiui Gorbačiovui, Aleksandrui Krasnovui, bado akcijų dėl Molotovo – Ribentropo pakto pasekmių likvidavimo ir prieš butų dalinimą okupacinės kariuomenės kariškiams ir karinių miestelių gyventojams atvykėliams dalyvių sąrašai, kreipimaisi, Ronaldo Reigano, išeivijos lietuvių organizacijų Jungtinėse Amerikos Valstijose raštai.

73

Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų dokumentų kolekcija 
2017-2018 m. 1 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Parodos „Kovo 11-osios akto signatarai – laisvės aušroje“, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui, planas ir Lietuvos valstybės naujojo archyvo Nepriklausomybės Akto signatarų apklausos anketos.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-05-13 19:15