O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2020 metai

Nauji dokumentai fonduose

 

Pagal 2020 m. apskaitos duomenis

  

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2020 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2020 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

148

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

2018 m.

1 apsk. vnt.  (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Komisijos nutarimai

 

34

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

2016 m.

142 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: LSDP miestų ir rajonų skyrių tarybos, valdybos posėdžių, ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų, grupių susirinkimų, etikos ir procedūrų komisijos posėdžių, rinkimų štabo posėdžių, finansų komisijos posėdžių, konferencijų, socialdemokračių moterų sąjungos susirinkimų, prezidiumo posėdžių dokumentai.

 

171

Lietuvos aeroklubas

[1985-2005 m.]

80 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos aeroklubo veiklos dokumentai

 

168

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1938 m., 1990-2020 m.

1225 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Departamento steigimo ir registravimo dokumentai, Generalinio direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Departamento tarptautinio bendradarbiavimo dokumentai kūno kultūros ir sporto srityje, Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos, Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondo kūno kultūros ir sporto ekspertų komisijos veiklos, nuolatinių ir laikinų komisijų, darbo grupių, Lietuvos sporto apdovanojimų posėdžių, Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos dokumentai ir jų registrai, Departamento vadovybės, nuolatinės komisijos sporto (šakų) federacijų pripažinimui, nuolatinės komisijos ir darbo grupės (programos “Olimpinių rinktinių rengimas ir sportininkų sveikatos priežiūra” vertinimui atlikti) posėdžių protokolai, nuolatinių ir laikinų komisijų posėdžių protokolai ir jų registras, nuolatinės komisijos posėdžių protokolai sporto šakų pripažinimo ir biudžeto lėšų skyrimo klausimais, olimpinių programų darbo grupės posėdžio protokolas ir vadovo sprendimai, Lietuvos sporto strateginių klausimų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, bendradarbiavimo susitarimai, sporto mokymo įstaigų trenerių-sporto mokytojų tarifikaciniai lapai protokolai, kvalifikacinių kategorijų suteikimo sporto treneriams, sporto mokymo įstaigoms dokumentai, jaunių, jaunimo žaidynių dokumentai, ataskaitos apie mokymo grupes, mokinių, trenerių skaičių mokymo įstaigose, Lietuvos kūno kultūros ženklo suteikimo programų dokumentai, sporto žaidynių rezultatai, Lietuvos mokinių olimpinio festivalio vykdymo dokumentai, Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo 2014 m. Sočio (Rusijos federacija) olimpinėse žaidynėse programos įgyvendinimo vertinimo darbo grupės posėdžio protokolas ir ataskaita, Lietuvos antidopingo komisijos atliktų dopingo kontrolės testų protokolai, tautinių olimpiadų, sporto žaidynių dokumentai, 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys (likvidacinis balansas).

 

168

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018-2019 m.

6 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Generalinio direktoriaus įsakymai veiklos, turto valdymo, personalo klausimais.

 

170

Jonas Jagėla

1906-2015 m.

146 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Jono Jagėlos veiklos dokumentai, nuotraukų albumai, maketai.

 

166

Tėviškės pažinimo paramos fondas, Tėvynės pažinimo draugija ir leidykla „Gimtinė“

[1989-2020 m.]

150 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Paramos fondo, draugijos veiklos dokumentai, knygos.

 

173

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

2015-2016 m., 2018 m.

3 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-44 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2015 metų veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-76 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą".

 

10

Lietuvos Sąjūdis

[Nenustatyta]

1 apsk.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos gyventojų atsiminimai (laiškai) apie Baltijos kelią.

 

152

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2017 m.

3 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras EV,   įsakymai personalo valdymo klausimais ir jų registras EPK, Inspekcijos skyrių vedėjų ir kitų įstaigoje vykusių pasitarimų protokolai ir jų registras EC.

 

177

Jokūbas Zovė

1965-1968 m., 1970-2019 m.

160 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Personalinė paroda „Vasario 16-osios Akto signatarai pašto ženkluose“,

1. Piešiniai:

a) Telšių laikotarpis. 1965–1968 m.

b) Vilniaus laikotarpis. 1970–1975 m.

2. Kaligrafiniai darbai. 1980–2019 m.

3. Plakatai įvairia tematika. 1975–1988 m.

4. Pašto ženklai (paruošiamieji eskizai). 1989–2000 m.

5. Firmų ženklai. 1975–2016 m.

6. Knygų iliustracijos. 1981–1988 m.

 

146

Ugdymo plėtotės centras

2017-2018 m.

7 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, ministerijos kanclerio potvarkiai centro veiklos klausimais, centro direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija veiklos klausimais dokumentai.

 

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2018 m.

5 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 6V, dokumentų perdavimo, sutvarkymo aktų, sutarčių registrai 1A, 2A, 3A, dokumentų valdymo patikrinimo įstaigose dokumentai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžio protokolas, dokumentų valdymo patikrinimo įstaigose dokumentai.

 

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2019 m.

4 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Susirašinėjimo su institucijomis ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, 2018 m. veiklos ataskaita, 2019 m. veiklos planas, komandiruočių ataskaitos.

 

163

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija

2018 m.

3 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo, administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir kitomis institucijomis korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo klausimais, susirašinėjimo su valstybės įstaigomis, bendrovėmis ir kitomis organizacijomis kelių projektavimo, tiesimo ir priežiūros klausimais dokumentai.

 

152

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2018 m.

4 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras EV, Skyrių vedėjų ir kitų įstaigoje vykusių pasitarimų protokolai ir jų registras EC, Valstybinės darbo inspekcijos metų ataskaita apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai personalo valdymo klausimais ir jų registras EPK.

 

176

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2014 m.

1 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais.

 

151

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

2017 m.

10 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Ministro įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo, personalo klausimais, Ministerijos kanclerio potvarkiai veiklos, personalo klausimais, Ministerijos vadovybės organizuojamų pasitarimų, komisijų ir darbo grupių posėdžių protokolai, Ministerijos darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitos, Vidaus audito skyriaus 2017 metų veiklos planai, Ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių bei įstaigų prie ministerijos vidaus audito ataskaitos, Susisiekimo ministerijos 2016 metų veiklos ataskaita, rizikos valdymo planų ir jų įgyvendinimo stebėsenos dokumentai.

 

174

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

2014-2017 m.

15 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras VE, Viršininko įsakymai personalo klausimais ir jų registras PE, Inspekcijos vadovybės, darbuotojų susirinkimų, posėdžių, pasitarimų inspekcijos klausimais protokolai ir jų registras V1E, komandiruočių ataskaitos į užsienio valstybes ir jų registras KAE.

 

138

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2015 m.

5 apsk. vnt. ( el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Inspekcijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis Inspekcijos veiklos klausimais, duomenų apsaugos reglamentavimo klausimais dokumentai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos ministerijomis duomenų apsaugos bei Konvencijos ETS Nr. 108 klausimais dokumentai, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2015-2017 m. strateginis veiklos planas.

 

156

Aleksandras Ambrazevičius

1996 m.

2 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Piliečių parašų rinkimo lapai dėl reikalavimo paskelbti referendumą „Lietuvos Respublikos žemė nuosavybės teise gali priklausyti ir užsienio valstybių piliečiams, tarptautinėms organizacijoms ir užsienio valstybių juridiniams asmenims“

 

29

Viešoji įstaiga „Atviros Lietuvos fondas“ (ALF)

[Nenustatyta]

1 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Rašinių autorių komentarai apie rašytus mokyklinius rašinius tema „Kaip įsivaizduoju savo senatvę. Man 70 metų.“

 

120

Alfonsas Svarinskas

1893–2014 m.

514 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Alfonso Svarinsko rankraščiai, dokumentai bažnytine tema, veiklos parapijose, Alfonso Svarinsko, Lietuvos kariuomenės kapeliono, veiklos dokumentai, kovos prieš ateizmą, nepagarbą bažnyčiai, bendradarbiavimo su užsienio bažnyčių atstovais, katalikų bendrijomis, asmenimis, nusipelniusių bažnyčios atstovų, bažnytinio paveldo įamžinimo, dalyvavimo renkamų valdžios institucijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų veikloje dokumentai. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputato veiklos, dalyvavimo politinių partijų, visuomeninių organizacijų veikloje, dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, dalyvavimo organizacijų, visuomeninių institucijų veikloje, veiklos Lietuvos Sąjūdyje, dalyvavimo Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į savivaldybių tarybas dokumentai, dokumentai kovos už laisvę tema, dokumentai išeivijos, nusipelniusių Lietuvai žmonių klausimais, kovos už laisvę, nepriklausomybę, taiką dokumentai, dokumentai žmogaus teisių, socialiniais klausimais, straipsniai apie Alfonsą Svarinską, dokumentai apie Alfonsą Svarinską ir jo veiklą užsienio spaudoje, biografiniai dokumentai, surinkti dokumentai, fotografijos.

 

5

Bronislovas Juozas Kuzmickas

1918 m., 1935 m., 1947-1955 m., 1957-2018 m.

137 apsk.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: B. Kuzmicko disertacijų, straipsnių, recenzijų, pranešimų rankraščiai, tarnybinės, politinės, mokslinės veiklos, konferencijų, leidinių rengimo, Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pavaduotojo, Lietuvos Respublikos Seimo nario, Žurnalo "Revue Baltique" vyriausiojo redaktoriaus veiklos, visuomeninės organizacijos "Lietuvos - Italijos draugija" pirmininko, politinės, akademinės veiklos, mokslų daktaro disertacijos rengimo, gynimo, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos institucijomis ir asmenimis veiklos klausimais dokumentai, fotografijos, dokumentai apie B. Kuzmicką, rankraščiai, straipsniai, interviu, atsiliepimai, laiškai, sveikinimai, kvietimai, padėkos, garbės raštai, pristatymo apdovanojimams dokumentai, sutartys, surinkti dokumentai.

 

     Informaciją atnaujino: Ingrida Dranseikiene,
Informacija atnaujinta: 2021-02-23 10:32