O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2022 metai

Nauji dokumentai fonduose 

 

Pagal 2022 m. apskaitos duomenis  

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2022 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2022 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas, Dokumentų apibūdinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

9

Dokumentų rinkinys „1991 m. sausio 13 d. įvykiai“

 

[2022 m.]

1 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Televizijos režisierės Dzintros Varžgalienės, dirbusios Sitkūnų radijo stotyje, prisiminimai apie Sausio 13 d. įvykius.

 

9

Dokumentų rinkinys „1991 m. sausio 13 d. įvykiai“

 

[2022 m.]

1 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Televizijos režisierės Dzintros Varžgalienės, dirbusios Sitkūnų radijo stotyje, prisiminimai apie Sausio 13 d. įvykius.

 

43

Lietuvos pasaulietinės kultūros draugija (LPKD)

 

1956 m., 1962 m., 1974 m., 1979 m., 1983 m., 1987 m., 1991–2011 m., 2013–2022 m.

7 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: J. Mačiulio dienoraštis, rankraštis, nuotraukos, svetainė, Ateistų klubo fotografijos, J. Mačiulio dienoraštis, mokslo diplomai, rankraštis, raštas, sveikinimai.

 

195

Dalia Kutraitė Giedraitienė

 

-

2 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Veiklos dokumentai.

 

194

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

 

19892021 m.

309 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Centro steigimo, reorganizacijos dokumentai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Seimu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija veiklos klausimais dokumentai, konferencijų ir renginių dokumentai, skyrių vedėjų, darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registrai, komandiruočių ataskaitos, veiklos planai, veiklos ataskaitos, leidinių, videopaskaitų, metodinių rekomendacijų rankraščiai.

 

198

Lietuvos nacizmo aukų asociacija

 

-

9 sąlyg.vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Veiklos dokumentai.

 

148

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

2020 m.

1 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Komisijos nutarimai.

 

193

Lietuvos AIDS centras

 

19892009 m., 2012 m.

 

851 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Centro steigimo, reorganizacijos dokumentai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir kitomis ministerijomis, užsienio institucijomis veiklos ir bendradarbiavimo klausimais dokumentai, gamybinių, darbuotojų susirinkimų protokolai, komandiruočių ataskaitos, audito ataskaitos, konferencijų, seminarų, renginių dokumentai, Lietuvos pagalbos narkomanams fondo veiklos dokumentai, projektų, Lietuvos AIDS profilaktikos programos, tyrimų dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, metų balansai, sąmatos, etatų sąrašai, veiklos ataskaitos, leidiniai, žurnalai, laikraščiai, videopaskaitų rankraščiai.

 

197

Valstybinis psichikos sveikatos centras

 

19982022 m.

231 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Centro steigimo, reorganizavimo dokumentai, nuostatai, darbo planai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai Centro veiklos klausimais, Centro, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, veiklos ataskaitos, darbuotojų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, biudžeto išlaidų sąmatos, statistinės ataskaitos, leidiniai, Centre atliktų auditų ataskaita, metų statistinės ataskaitos, susirašinėjimo su įstaigomis Centro veiklos klausimaisdokumentai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai Centro veiklos klausimais, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, veiklos ataskaitos, leidiniai, padėkos Centrui, pažymėjimai apie Centro dalyvavimą renginiuose, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai Centro veiklos klausimais, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, veiklos ataskaita, darbuotojų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su įstaigomis Centro veiklos klausimais dokumentai, informaciniai biuleteniai, prekių ženklo registracijos liudijimas.

 

199

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

2016 m.

2 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Policijos generalinio komisaro įsakymai veiklos klausimais, Policijos departamento metų veiklos ataskaitos.

 

200

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

2018 m.

7 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras VKE, direktoriaus įsakymai personalo ir vaiko priežiūros atostogų klausimais ir jų registras KE, vidaus audito, patikrinimo ataskaitos, pažymos, 2017 metų personalo ataskaita Nr. 3 (sveikata), 2017 metų visuomenės sveikatos saugos ataskaitos, profesinių ligų tyrimų dokumentai, profesinių ligų patvirtinimo aktų registras PLTD.

 

1

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

 

1939–2020 m.

1131 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai ir jų rengimo dokumentai, registracijos žurnalai, Lietuvos Respublikos Prezidento potvarkiai ir registracijos knygos, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus lydintys aprašai su patarėjų vizomis, Lietuvos Respublikos piliečių sprendimas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje, Lietuvos Respublikos ambasadorių skiriamieji ir atšaukiamieji raštai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pasirašyti ambasadorių, reziduojančių užsienio valstybėse, skiriamieji raštai (kopijos), Lietuvoje akredituotų užsienio valstybių ambasadorių skiriamieji raštai, įteikti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui, Lietuvos Respublikos Prezidentui (kopijos), užsienio šalių atstovų ir diplomatų skiriamieji raštai, įteikti Lietuvos Respublikos Prezidentui, Reikalų valdybos viršininko, Kanceliarijos vadovo, kanclerio įsakymai organizaciniais klausimais ir jų registracijos žurnalai, Prezidentūros kanceliarijos ir Prezidentūros sekretoriaus įsakymai veiklos klausimais, Priimamojo vedėjo įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, Prezidentūros sekretoriaus potvarkiai organizaciniais tvarkomosios veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalas, valstybės kontrolės audito, atlikto Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, dokumentai, Lietuvos Respublikos Prezidento ar Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojų gautų dovanų apskaitos žurnalai, reprezentacinių dovanų komisijos posėdžių protokolai ir dovanų įvertinimo bei apskaitos dokumentai, miestų ir miestelių heraldika, Lietuvos heraldikos komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai 6K, 2018 m. birželio 14 d. Tarptautinio heraldikos forumo, skirto Tarptautinei heraldikos dienai, medžiaga, Lietuvos heraldikos komisijos 20082019 m. veiklos ataskaitos, 2019 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento G. Nausėdos inauguracijos medžiaga.

Lietuvos heraldikos komisijai siūlyti Lietuvos valstybės herbo projektai, Lietuvos valstybės herbas, istorinė vėliava, institucijų, įstaigų ir organizacijų heraldinės atributikos, mero grandinės ir ženklo, tarybos nario ir garbės piliečio ženklų šablonų projektai, šventinis Vilniaus miesto papuošimo projektas, Vilniaus rotušės heraldinė atributika, Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos herbo projektas.

 

176

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

20182020 m.

27 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 1K, direktoriaus įsakymai personalo valdymo ir vaiko priežiūros atostogų suteikimo klausimais, vadovybės posėdžių protokolai Nr. 8K-2, 8K-28, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe,   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija veiklos klausimais dokumentai, kontroliuojančių institucijų tikrinimo dokumentai,2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita,2019 metų strateginio veiklos plano sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programos (04.001) įgyvendinimo ataskaita, ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo komisijos posėdžio protokolas Nr. ORT-1 ir jo registras ORT, tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitos, vidaus audito ataskaitos,vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos planas.

 

178

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

 

2015 m.

1 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais.

 

186

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

 

2021 m.

10 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Tarybos posėdžių protokolai, Tarybos nutarimai veiklos klausimais, 2020 metų veiklos ataskaita, Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, 2020 metų belaidės interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaita ir 2020 metų viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaita, Tarnybos strateginio veiklos plano įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2020 metų ataskaita, Lietuvos ryšių sektoriaus 2020 metų ataskaita, 2020 metų universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų ataskaita, Lietuvos Respublikos patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros 2020 metų ataskaita Europos Komisijai, Patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos 2020 metų apžvalga.

 

192

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

1991-10-10

1 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Raštas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui V. Landsbergiui dėl muitinės įstatymo, struktūrinių padalinių, pareigybinių instrukcijų ir t.t.

 

202

Pasaulio gydytojų federacija "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacija

 

-

9 sąlyg.vnt.

 

Dokumentų apibūdinimas: Veiklos dokumentai.

 

142

Lietuvos bankas

 

2020 m.

19 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos banko Valdybos posėdžių nutarimai ir jų registras, Lietuvos banko valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojų, valdybos narių įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, Tarnautojų pareigybių aprašymai, Lietuvos banko valdybos posėdžių rengimo dokumentai ir jų registras, Personalo skyriaus viršininko potvarkiai dėl tarnautojų atrankos komisijos sudarymo ir jų registras, vidaus audito ataskaitos ir jų registras, Priežiūros tarnybos direktoriaus potvarkiai veiklos klausimais, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktoriaus potvarkiai, sprendimai veiklos klausimais ir jų registras,Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimai,Riziką ribojančios priežiūros departamento direktoriaus sprendimai,Monetų kūrimo komisijos posėdžių dokumentai ir jų registras,Teisės ir licencijavimo departamento direktoriaus sprendimai veiklos klausimais ir jų registras, Finansų rinkos priežiūros tarnybos patikrinimo dokumentai ir jų registras.

 

152

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

2019 m.

4 apsk. vnt. (el. dok.)

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras EV, skyrių vedėjų ir kitų įstaigoje vykusių pasitarimų protokolai ir jų registras EC,   2018 metų Inspekcijos veiklos ataskaita ir 2018 metų Inspekcijos ataskaita apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, veiklos procesų ir vidaus kontrolės ataskaitos, pažymos.

 

127

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

 

20112022 m.

1501 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos, etatų klausimais ir jų registrai, Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos posėdžių protokolai, Visuotinio darbuotojų susirinkimų protokolai, leidybos ir leidinių rengimo planai, metų veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos, rankraščiai, didysis rusų - lietuvių kalbų žodynas, chemijos enciklopedija, Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas.

 

169

Gintautas Vincas Iešmantas

 

1905 m., 1909 m., 1917 m., 1930–1934 m., 1947–2017 m.

60 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Kūrybos veiklos dokumentai: straipsniai, eilėraščiai, poezija, proza, draminiai kūriniai; politinės, visuomeninės veiklos dokumentai: dalyvavimo politinėje ir visuomeninėje veikloje dokumentai, iškarpos iš spaudos; laiškai, sveikinimai, kvietimai: G. Iešmantui ir jo žmonai D.Martišiūtei rašyti laiškai, G. Iešmanto laiškai ir sveikinimai D. Martišiūtei; asmens dokumentai, pažymėjimai, leidimai, apdovanojimai, atminimo ženklai, padėkos, D. Martišiūtės dokumentai, fotodokumentai, surinkti dokumentai.

 

73

Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų dokumentų kolekcija

 

2020-01-22

2020-03-11

1 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Nepriklausomybės Akto signatarų palinkėjimai jaunajai kartai, eksponuoti parodoje „Kovo 11-oji Lietuvos valstybingumo raidoje“

 

114

Lietuvos orientavimosi sporto federacija

 

1964–2010 m.

173 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos orientavimosi sporto federacijos įstatai, licencijos, registravimo pažymėjimai, steigimo liudijimai, vykdytos veiklos pažymos, Lietuvos orientavimosi sporto klubų registravimo pažymėjimai, įstatai, nuostatai, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos įsakymai veiklos, personalo klausimais, viešosios įstaigos „WMOC 2001 klubas“ steigimo dokumentai, susirašinėjimo su Tarptautine orientavimosi sporto federacija, Kauno miesto Persitvarkymo Sąjūdžio grupe, užsienio šalių orientavimosi sporto federacijomis, Pasaulio veteranų orientavimosi sporto čempionatų organizatoriais ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, orientavimosi sporto varžybų protokolai, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos labdaros siuntų dokumentai, Lietuvos orientavimosi sporto čempionatų rezultatų protokolai, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos, orientavimosi sporto klubų ir varžybų nuostatai, Pasaulio orientavimosi sporto slidėmis čempionatų rezultatų protokolai, Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos ir įvairių šalių orientavimosi sporto federacijų veiklos dokumentai, orientavimosi sporto čempionatų „Pasaulio taurė“ veiklos dokumentai, Pasaulio orientavimosi sporto jaunimo, Europos orientavimosi sporto čempionatų varžybų rezultatų protokolai, Pasaulio orientavimosi sporto veteranų čempionatų rezultatų protokolai, suvažiavimų, varžybų dalyvių sąrašai, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos sudaryti Lietuvos orientacininkų reitingai, Lietuvos ir Tarptautinės orientavimosi sporto federacijų plėtojimo programos, projektų rengimo dokumentai, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos organizuotų varžybų protestai, Lietuvos ir užsienio šalių orientavimosi sporto klubų organizuotų masinių ir neįgaliųjų varžybų dokumentai, Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais ir slidėmis komitetų veiklos dokumentai, Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos kongresų veiklos dokumentai, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos informaciniai biuleteniai, pranešimai žiniasklaidai, kvietimai, informaciniai leidiniai, atvirukai, fotografijos, orientavimosi sporto varžybų žemėlapiai, programos, sveikinimai, padėkos.

 

58

Vytenis Povilas Andriukaitis

 

1939 m., 1941 m., [1945 m.], 19482021 m.

1307 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Vytenio Povilo Andriukaičio studijų ir straipsnių rankraščiai, mokslinės, partinės, tarnybinės, visuomeninės veiklos dokumentai, asmeninai, biografiniai, šeimos dokumentai, laiškai, surinkti, vaizdo/garso dokumentai ai ir kt.

 

Informaciją atnaujino: Ingrida Dranseikiene,
Informacija atnaujinta: 2023-01-02 10:43