O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2007 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2007 m. apskaitos duomenis 

                                               

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2007 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2007 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis
(apsk. vnt.)

 

62

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija

1989–2004 m.

5053

Dokumentų apibūdinimas:  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, potvarkiai ministerijos veiklos klausimais, kolegijos posėdžių protokolai, ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos metų išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, veiklos, statistinės ataskaitos, patikrinimų dokumentai, kolūkių, įmonių, bendrovės metų finansinės apyskaitos, rajonų suvestinės ataskaitos apie žemės suskirstymą kategorijomis, naudotojais ir naudmenomis, miestų ir gyvenviečių generalinių planų derinimo dokumentai, rajonų žemės ūkio įmonių turto pirmojo etapo privatizavimo programos, agrarinės reformos fondo privatizuojamų objektų, susirašinėjimo dokumentai. Atleistų darbuotojų, valstybės tarnautojų nuolatinio saugojimo asmens bylos*.
 

63

Darbo ekonomikos centras

1991–2000 m.

65

Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais, metų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, darbo planai, ataskaitos, balansai, gamybinių pasitarimų protokolai.
 

64

Valstybinė grūdų inspekcija

1991–2000 m.

31

Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, metų balansai, įstaigos reorganizavimo dokumentai.
 

65

Valstybinė sėklos inspekcija

1991–2000 m

45


Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, metų darbo planai, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, Ekspertų komisijos posėdžių protokolai.
 

66

Lietuvos Respublikos valstybinė augalų karantino inspekcija

1991–1993 m.

20

Dokumentų apobūdinimas: Inspekcijos nuostatai, įsakymai veiklos klausimais, metų išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, planai, darbo ataskaitos, balansai.
 

67

Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas prie Žemės ūkio ministerijos

1998–2003 m

99


Dokumentų apibūdinimas: Departamento steigimo dokumentai, darbo reglamentas, įsakymai veiklos klausimais, įsakymų veiklos, personalo klausimais registracijos žurnalas, darbuotojų pareiginės instrukcijos, metų etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai.

Atleistų darbuotojų asmens bylos*.

68

Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio tarptautinė prekybos agentūra 

1997–2001 m.

17


Dokumentų apibūdinimas: Įstaigos steigimo, likvidavimo, susirašinėjimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, metų balansai.
 

69

Valstybinė augalų apsaugos stotis

 

1991–1996 m.

168


Dokumentų apibūdinimasĮsakymai veiklos klausimais, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, susirašinėjimo su užsienio valstybėmis augalų apsaugos klausimais dokumentai, pesticidų panaudojimo, laboratorijų ir signalizacijos punktų metų ataskaitos, balansai.
 

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas 

2005 m.

16

 

Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais, metų veiklos planavimo, atskaitomybės, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, programų išlaidų sąmatos, žinios apie archyvo fondų apimties ir sudėties pasikeitimus, dokumentų perėmimo, tvarkymo bei saugojimo vienetų kiekio ir būklės patikrinimo aktų, sutarčių registrai, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, dokumentų valdymo įstaigose patikrinimo dokumentai. Įsakymai personalo klausimais, laikinosios darbo sutartys, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės*.
 

35

Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP)

1991–1992 m.

2

  

Dokumentų apibūdinimas: LDDP Ignalinos, Vilniaus rajono tarybos darbo užmokesčio žiniaraščiai*.
 

24

Amerikos lietuvių tautinė sąjungą

1940–1941 m.,

1948–1998 m.

101


Dokumentų apibūdinimas: Sąjungos įstatai, Seimų, valdybos, Rytų apygardos, skyrių veiklos, susirašinėjimo, surinkti dokumentai.
 

           

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

           

 _ _ _  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-01-25 09:17