O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2011 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2011 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2011 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2010 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis
(apsk. vnt.)

 

14

Bronislovas Genzelis

1955-2009 m.

74

Dokumentų apibūdinimas:  B. Genzelio monografijų, straipsnių, publikacijų, recenzijų, atsiliepimų, pranešimų, paskaitų, pasisakymų, leidinių rankraščiai, laiškai, asmenų laiškai, dovanoti leidiniai, sveikinimai, vizitinės kortelės, garbės, padėkos raštai, B. Genzelio asmens dokumentai, tarnybinės, visuomeninės, mokslinės veiklos, komisijų, asociacijų nario, darbo renkamose valdžios struktūrose, buitinio pobūdžio, šeimos narių, surinkti dokumentai, dokumentai apie B. Genzelį.

 

18

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

2011 m.

1161

Dokumentų apibūdinimas:  Savivaldybių tarybų rinkimų dokumentai: politinių partijų pareiškiniai dokumentai, įteikti Vyriausiajai rinkimų komisijai, apygardų rezultatų nustatymo, apygardų ir rinkimų apylinkių balsų skaičiavimo protokolai, politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų atliekant nepriklausomą politinės kampanijos dalyvių patikrinimą.

 

31

Vaikų teisių apsaugos tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1983-2001 m.

439

Dokumentų apibūdinimas:  Susirašinėjimo su rajonų vaikų teisių apsaugos tarnybomis (toliau vadinama — VTAT) dėl galimų globoti, įvaikinti vaikų, su užsienio piliečių šeimų atstovais ir advokatais tarpvalstybinio įvaikinimo klausimais, su Lietuvos Respublikos teismais dėl duomenų apie užsienio piliečių įvaikintus vaikus dokumentai, siūlymai VTAT dėl galimų globoti, įvaikinti vaikų (sąrašai).

1996—1997 m. vaikų, įvaikintų Lietuvos Respublikoje, grąžintų šeimoms, mirusių asmens bylos. 1995—1998 m. užsienio piliečių įvaikintų vaikų asmens bylos.

Atleistų darbuotojų asmens bylos.

 

85

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2000-2010 m.

272

Dokumentų apibūdinimas:  Tarnybos steigimo, registravimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, pasitarimų, susirinkimų, komisijų posėdžių protokolai, metų veiklos, statistinės ataskaitos, biudžeto išlaidų sąmatos, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, tarnybos atliktų tikrinimų aktai dėl pašarų ūkio subjekto patvirtinimo, išduotų licencijų registrai.

 

86

Revizijų departamentas prie Finansų ministerijos

1995-2002 m.

540

Dokumentų apibūdinimas: Departamento steigimo, reorganizavimo dokumentai, Ekspertų komisijos, archyvo nuostatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, įsakymai veiklos klausimais, metų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, nelaimingų atsitikimų, darbų saugos instrukcijų registravimo žurnalai, metų finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos skyrių atliktų įmonių ūkinės finansinės veiklos patikrinimo dokumentai.

 

87

Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“

1990-2000 m.

815

Dokumentų apibūdinimas: Direktorių, direktorių tarybos, Administracijos vadovybės, stebėtojų tarybos, kompiuterių centro direktorių valdybos, visuotinių akcininkų susirinkimų, valdybos, mokslinės techninės tarybos posėdžių protokolai, nutarimai, generalinio direktoriaus įsakymai, kompiuterių centro nurodymai veiklos klausimais, struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, akcininkų sąrašai, perspektyviniai, penkmetiniai, metų, techniniai, finansiniai, pelno, savikainos gamybos rodiklių, mokslo tiriamųjų darbų planai, etatų sąrašai, statistinės ataskaitos, balansai, baigtų statybos objektų priėmimo į eksploataciją aktai, tarnybų metinės ataskaitos, profkomiteto, konferencijų, visuotinių, profsąjungos narių susirinkimų, Ekspertų komisijos posėdžių protokolai, kolektyvinės sutartys, akcijų pirkimo, perdavimo, dovanojimo sutartys, audito ataskaitos.

 

88

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004-2011 m.

105

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, metų išlaidų sąmatos, strateginiai veiklos planai, valstybinio audito išvados, darbo grupių (komisijų) posėdžių protokolai, metų statistinės, veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, įmonių patikrinimo aktai, licencijų, veiklos vietos registracijos pažymėjimų, tarpinstitucinių komisijų, importo leidinių registrai.

 

89

Lietuvos valstybinis augalų veislių tyrimo centras

1990-2010 m.

483

Dokumentų apibūdinimas: Centro ir stočių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, metų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, statistinės ataskaitos, tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašai, Lietuvos augalų veislių ūkinio vertingumo metų tyrimų duomenys, informaciniai leidiniai apie teisinės apsaugos suteikimą augalų veislėms ir jų įrašymą į nacionalinį augalų veislių sąrašą, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai.

 

Veislių vertinimo ekspertų grupių ir valstybinės augalų veislių vertinimo komisijos, ekspertizių dėl augalų veislių teisinės apsaugos suteikimo protokolai, veiklos planai ir ataskaitos, perduotų registracijai naujų augalų veislių dokumentai, veislinių sėklų dauginimo ir licencinių sutarčių registracijos žurnalai, paraiškos įrašyti augalo veislę į Lietuvos sąlygomis tinkamiausių augalų veislių sąrašą arba teisinei apsaugai suteikti, Lietuvos Respublikoje augalo veislei suteiktos teisinės apsaugos pažymėjimai ir jų apskaitos žurnalai.

 

90

Aplinkos ministerijos žuvų išteklių departamentas

1994-2000 m.

252

Dokumentų apibūdinimas: Departamento steigimo dokumentai, struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, įsakymai veiklos klausimais, metų etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, veiklos planai, ataskaitos, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo, bendradarbiavimo su žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizacija dokumentai, vandens telkinių ūkinės veiklos projektai, žuvų sugavimo duomenys, departamento ir nacionalinių parkų ir kitų natūralių vandens telkinių įžuvinimo aktai, nuomininkų naturalių vandens telkinių įžuvinimo aktai.

 

92

Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1997-2010 m.

398

Dokumentų apibūdinimas:  Nuostatai, darbo reglamentai, posėdžių protokolai ir jų rengimo dokumentai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalas, sprendimai apie išmokas ir vaikų išlaikymo fondo, teisės aktų projektų rengimo dokumentai, lėšų iš garantinio fondo perdavimo įmonėms sutartys ir jų vykdymo dokumentai, metų etatų sąrašai, biudžeto išlaidų sąmatos, metų finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai.

 

94

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba 

1998-2010 m.

474

Dokumentų apibūdinimas: Tarnybos, Valstybinės augalų apsaugos priemonių, Konsultavimo, dokumentų ekspertų komisijų posėdžių, darbuotojų susirinkimų protokolai, viršininko įsakymai veiklos klausimais, Valstybės kontrolės atlikto patikrinimo tarnyboje dokumentai, geros eksperimentinės praktikos statusą turinčių institucijų patikrinimo, susirašinėjimo, finansinės atskaitomybės dokumentai, metų išlaidų sąmatos, veiklos, statistinės ataskaitos.

 

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2009 m.

12

Dokumentų apibūdinimas:  Lietuvos archyvų departamento įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, metų veiklos planavimo ir atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, Dokumentų ekspertų komisijos protokolai ir jų registras, dokumentų valdymo įstaigose patikrinimo dokumentai, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vidaus audito, atlikto Lietuvos valstybės naujajame archyve, ataskaita, apskaitos duomenų pasikeitimų per 2008 metus ataskaita, dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui, kiekio ir būklės patikrinimo, sutvarkymo aktų, sutarčių registrai 1A, 4A, 3A, 2A.

 

 

 * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 _ _ _

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-02-22 14:35