Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) gautą darbo užmokestį Lietuvos ypatingajame archyve, išdavimas

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS

                                                                                                            

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2022-07-20   Nr. (1.28 E) V6- 258

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) gautą darbo užmokestį Lietuvos ypatingajame archyve, išdavimas

2.

Administracinės paslaugos kodas

2.2.

3.

Administracinės paslaugos versija

V 0.7

4.

Administracinės paslaugos aprašymas

Prašymai priimami tik pateikti raštu. Prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Lietuvos ypatingąjį archyvą (toliau – Archyvas), atsiuntus prašymą paštu, elektroninių ryšių priemonėmis arba per administracinių paslaugų teikimo informacines sistemas: Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS), Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS).

Išduodami šiuos faktus patvirtinantys dokumentai:

1. darbo stažą Lietuvos ypatingajame archyve;

2. darbo stažą Lietuvos visuomenės organizacijų archyve;

3. gautą darbo užmokestį Lietuvos ypatingajame archyve nuo 2001 m.

Dokumentus patvirtinančius gautą darbo užmokestį Lietuvos ypatingajame archyve 1995–2000 m. ir Lietuvos visuomenės organizacijų archyve  išduoda Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Atsakymai pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui  atvykus į Archyvą, siunčiami paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.  

Asmenys Archyve priimami ir aptarnaujami, informacija jiems teikiama, prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami taikant „vieno langelio“ principą. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas Archyve atlieka Vidaus veiklos administravimo skyrius (priimamasis), kuris aptarnauja į Archyvą atvykusius asmenis ar jų atstovus, priima prašymus ir teikia atsakymus.

5.

Administracinės paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys

6.

Administracinės paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis

7.

Administracinės paslaugos rezultatas

Dokumentai, patvirtinantys darbo stažą ir (arba) gautą darbo užmokestį Lietuvos ypatingajame archyve

8.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1014 redakcija).

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas, kuris turi būti parašytas įskaitomai, nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir elektroninio pašto adresas, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija (kai prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais).

Jei prašymas pateikiamas per IAPS ar EAIS, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

10.

Administracinės paslaugos inicijavimo forma

Prašymo forma, pildymo pavyzdys pateikiami Archyvo priimamajame ir interneto svetainėje https://www.archyvai.lt/lt/lya_prasymu-formos.html

11.

Administracinės paslaugos teikėjai

Sabina Lisovska, Vidaus veiklos administravimo skyriaus Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, tel. (8 5) 264 9024, el. p. [email protected];

Jovita Vaivadaitė, Vidaus veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 212 6011;  el.p. [email protected]

Nijolė Maslauskienė, LKP dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 6000, el. p. [email protected].

12.

Administracinės paslaugos vadovas

Ovidijus Lėveris, Direktorius, tel. (8 5) 261 3431, el. p. [email protected]

13.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai

14.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios

15.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

Administracinė paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą

16.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė

17.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo 1 priedas

[Atsisiųsti paslaugos aprašymą pdf formatu]

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2022-08-02 11:22