Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024, faks.: (8 5) 251 4211,
el.p. lya@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS

                                                                                         

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2020-01-29  Nr. (1.28.) V6-47

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie Archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

2.

Administracinės paslaugos kodas

2.2.

3.

Administracinės paslaugos versija

V 0.5

4.

Administracinės paslaugos aprašymas

Prašymai suteikti informaciją gali būti pateikiami žodžiu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Lietuvos ypatingąjį archyvą (toliau – Archyvas) ar telefonu) arba raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Lietuvos ypatingąjį archyvą (toliau – Archyvas), atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu paštu, faksu, arba elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS), Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS)).

Prašymai pateikti žodžiu priimami tik tais atvejais, kai į juos galima atsakyti nedelsiant, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Archyvo interesų. Jeigu į žodžiu pateiktą asmens prašymą negalima atsakyti nedelsiant, asmeniu sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.    

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu asmuo, kuris kreipiasi, nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Atsakymai raštu pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Archyvą, siunčiami paštu arba elektroninėmis priemonėmis.  

Asmenys Archyve priimami ir aptarnaujami, informacija jiems teikiama, prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami taikant „vieno langelio“ principą. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas Archyve atlieka Vidaus veiklos administravimo skyrius (priimamasis), kuris aptarnauja į Archyvą atvykusius asmenis ar jų atstovus, priima prašymus ir teikia atsakymus.

5.

Administracinės paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys

6.

Administracinės paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis

7.

Administracinės paslaugos rezultatas

Suteikta informacija apie Archyvo veiklą ir saugomus dokumentus  

8.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo
“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija).

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas žodžiu arba laisvos formos prašymas raštu, kuris turi būti parašytas įskaitomai, nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir elektroninio pašto adresas, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Prie prašymo, atsižvelgiant į jo turinį, gali būti pridedami dokumentai ar jų kopijos bei pateikiama kita informacija, reikalinga prašymo nagrinėjimui.

Jei prašymas pateikiamas per IAPS ar EAIS, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. 

10.

Administracinės paslaugos inicijavimo forma

Prašymo forma, pildymo pavyzdys pateikiami Archyvo priimamajame ir interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/lya_prasymu-formos.html

11.

Administracinės paslaugos teikėjai

Kęstas Remeika, Direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 5) 261 9612, el. p. kestas.remeika@archyvai.lt;

Sabina Lisovska Vidaus veiklos administravimo skyriaus Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, tel. (8 5) 264 9024, el. p. sabina.lisovska@archyvai.lt;

Nijolė Maslauskienė, LKP dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 6000, el. p. nijole.maslauskiene@archyvai.lt;

Povilas Girdenis, VRM dokumentų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 247 7871, el. p. povilas.girdenis@archyvai.lt;

Vilma Ektytė, KGB dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4212, el. p. vilma.ektyte@archyvai.lt;

Rasa Masiulionytė, Dokumentų apskaitos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 264 9026, el. p. rasa.masiulionyte@archyvai.lt.

12.

Administracinės paslaugos vadovai

Kęstas Remeika, Direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 5) 261 9612, el. p. kestas.remeika@archyvai.lt;

Sabina Lisovska Vidaus veiklos administravimo skyriaus Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, tel. (8 5) 264 9024, el. p. sabina.lisovska@archyvai.lt;

Nijolė Maslauskienė, LKP dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 6000, el. p. nijole.maslauskiene@archyvai.lt;

Povilas Girdenis, VRM dokumentų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 247 7871, el. p. povilas.girdenis@archyvai.lt;

Vilma Ektytė, KGB dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4212, el. p. vilma.ektyte@archyvai.lt;

Rasa Masiulionytė, Dokumentų apskaitos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 264 9026, el. p. rasa.masiulionyte@archyvai.lt.

13.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai 

14.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Į žodžiu pateiktus asmenų prašymus, esant galimybėms, atsakoma nedelsiant.

Kitais atvejais administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, Archyvo direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. 

15.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

 

Administracinė paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 ir 2 prieduose nurodytų veiksmų sekos schemas

 

16.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė

17.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo1 priedas

 

 Administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priedas

 

[Atsisiųsti paslaugos aprašymą pdf formatu]

  

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 10:22