Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Prašymų formos

Fizinių ir juridinių prašymai išduoti dokumentus, patvirtinančius tam tikrus juridinius faktus, gali būti teikiami asmeniui ar jo atstovui kreipiantis tiesiogiai į Lietuvos ypatingojo archyvo priimamąjį arba siunčiami paštu, adresu Gedimino pr. 40, LT-01110 Vilnius, elektroniniu paštu [email protected], per E-pristatymo sistemą, Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS).

Prašymas turi būti parašytas įskaitomai, nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir elektroninio pašto adresas, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Privati informacija teikiama asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jei privačios informacijos prašoma apie kitą asmenį, pateikus atstovavimą ar giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus.

Dokumentų paieška yra Archyvo teikiama mokama paslauga. Mokamų paslaugų įkainius nustato Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. VE-30 „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokamos paslaugos teikiamos Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. VE-30 „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Atlyginimas už mokamas paslaugas gali būti sumokėtas Archyvo priimamajame grynaisiais pinigais, pašto perlaida arba banko pavedimu į Archyvo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT48 7300 0100 0246 2313, banke „Swedbank“.

 

Lietuvos ypatingojo archyvo

prašymų formos

 

1. Prašymas išduoti gautą atlyginimą ir darbo stažą LSSR KGB, LSSR VRM, LKP ir LLKJS sistemose, taip pat Lietuvos ypatingajame archyve patvirtinančius dokumentus

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

2. Заявление выдать документы, подтверждающие размер заработной платы и стаж работы в учреждениях КГБ ЛССР, МВД ЛССР, КПЛ и ЛКСМЛ WORD PDF Образец заполнения заявления
3. Prašymas išduoti išvežimo priverstiniams darbams, filtracijos faktą patvirtinančius dokumentus

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

4.

Prašymas išduoti įtraukimo į numatytų ištremti asmenų sąrašus faktą patvirtinančius dokumentus

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

5.

Prašymas išduoti persekiojimo faktą patvirtinančius dokumentus

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

6. Prašymas išduoti privalomosios karinės tarnybos sovietinėje armijoje, dalyvavimo II pasauliniame kare, SSRS karinėse kampanijose Afganistane ir kitose šalyse, dalyvavimo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius faktą patvirtinančius dokumentus

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

7.

Prašymas išduoti teistumo, kalinimo, suėmimo, tardymo faktą patvirtinančius dokumentus 

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

8.

Request for documents confirming conviction, detention, arrest, interrogation

WORD

PDF

Sample application form

9.

Prašymas išduoti tremties faktą patvirtinančius dokumentus

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

10.

Request for documents confirming  deportation

WORD

PDF

Sample application form

11. Заявление выдать документы, подтверждающие ссылку в отдаленные районы СССР из территорий ЛССР   WORD PDF Образец заполнения заявления

12.

Prašymas išduoti turėtą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą patvirtinančius dokumentus

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

13.

Request for documents confirming real estate and movable assets

WORD

PDF

Sample application form

14.

Prašymas išduoti žūties Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais faktą patvirtinančius dokumentus.

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

15.

Prašymas išduoti patvirtintą (-as) dokumento (-ų) kopiją (-as)

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

16.

Prašymas išduoti atklydimą po Antrojo pasaulinio karo iš Rytų Prūsijos į Lietuvą patvirtinančius dokumentus  

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

17.

Prašymas išduoti išvykimo iš Lietuvos į užsienį nuolat gyventi faktą patvirtinančius dokumentus    

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

18.

Request for documents confirming  departure from Lithuania for permanent residence abroad

WORD

PDF

Sample application form

19.

Laisvos formos prašymas

WORD

PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

20.

 Free form request

WORD 

PDF 

Sample application form

21.

Dokumento užsakymo lapas

WORD

PDF

 

22.

Prašymas susipažinti su Archyve saugomais dokumentais

WORD

PDF

 

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2023-03-29 14:40