Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024, faks.: (8 5) 251 4211,
el.p. lya@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

2020 M. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

KĘSTUTIS REMEIKA

 

1. Organizuoti projektų su užsienio šalių ir Lietuvos partneriais dėl dokumentų paieškos ir skaitmeninimo įgyvendinimą;

 

2. Parengti paraiškas gauti finansavimą iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir kitų fondų saugomo dokumentinio paveldo skaitmeninimo, sklaidos ir restauravimo projektams;

 

3. Koordinuoti projekto „Kelias į laisvę“ įgyvendinimą;

 

4. Organizuoti Archyvo saugomų dokumentų skelbimą valstybės archyvų interneto svetainėje, skelbimui svetainėje rengti informaciją apie archyvo saugomus dokumentus ir archyvo veiklą;

 

5. Koordinuoti dokumentų skelbimą svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“.

 

DOKUMENTŲ APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJA

RASA MASIULIONYTĖ

 

1. Užtikrinti Skyriaus 2020 metų veiklos plano užduočių įvykdymą;

 

2. Organizuoti ir kontroliuoti Archyvo saugomų dokumentų, jų apskaitos tvarkymą;

 

3. Organizuoti ir kontroliuoti informacijos apie Archyve saugomus dokumentus sklaidą;

 

4. Teikti siūlymus dėl Archyvo saugomų dokumentų sklaidos;

 

5. Kontroliuoti svetainės „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ pildymą.

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

NIJOLĖ MASLAUSKIENĖ

 

1. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklos plane numatytų bylų apskaitos dokumentų (apyrašų) skaitmeninimo ir pateikimo viešai prieigai priemonių įgyvendinimą, efektyviau išnaudojant žmogiškuosius išteklius.

 

2. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti edukacinės programos „Kelias į Laisvę“, skirtos Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo akto trisdešimtmečiui paminėti, rengimą, edukacinių užsiėmimų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo ir kt. moksleiviams organizavimą ir vedimą.

 

3. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti pavienių skaitmeninio turinio Lietuvos partizanų dokumentų kėlimą į svetainę ,,Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“.

 

4. Per einamuosius metus teikti siūlymus LVAT ir valstybės archyvų renginių organizavimo, viešinimo ir keitimosi  informacija tvarką nustatančiam  teisės akto projektui.

 

5. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklų parengiamuosius darbus.

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

DOROTA MORDAS

 

1. Dalyvauti rengiant edukacinę programą „Kelias į Laisvę“, skirtą Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo akto trisdešimtmečiui paminėti, vesti edukacinius užsiėmimus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo ir kt. moksleiviams.

 

2. Kelti pavienius skaitmeninio turinio Lietuvos partizanų dokumentus į svetainę ,,,Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“.

 

3. Aprašyti LKP dokumentų fonduose saugomus fotodokumentus, parengti jų anotacijas ir įvesti į Lietuvos ypatingojo archyvo fotonuotraukų duomenų bazę.

 

4. Dalyvauti 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklų parengiamuosiuose darbuose.

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

RŪTA GRIŠINAITĖ

 

1. Dalyvauti rengiant edukacinę programą „Kelias į Laisvę“, skirtą Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo akto trisdešimtmečiui paminėti, vesti edukacinius užsiėmimus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo ir kt. moksleiviams.

 

2. Per einamuosius dalyvauti rengiant virtualią parodą „Lietuvos okupacija ir aneksija 1940 m.“.

 

3. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus saugomų dokumentų bylų apyrašų skaitmeninimą ir informacijos parengimą jų įkėlimui į Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS), didinat dokumentų prieinamumą informacinėje erdvėje EAIS priemonėmis.

 

4. Dalyvauti 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklų parengiamuosiuose darbuose.

 

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJAS

POVILAS GIRDENIS

 

1. Užtikrinti VRM dokumentų skyriaus 2020 m. plano įgyvendinimą;

 

2. Per einamuosius metus užtikrinti skyriaus 2020 m. plane numatytų virtualių parodų sukūrimą ir savalaikį paskelbimą;

 

3. Atrinkti ir parengti ne mažiau kaip 2 įdomius, įvairiems jubiliejams ar įvykiams skirtų dokumentų pristatymus;

 

4. Per einamuosius metus koordinuoti VRM dokumentų fondų tvarkymą;

 

5. Dalyvauti 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklų pasirengiamuose darbuose.

 

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

JOLANTA BALKUVIENĖ

 

1. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų;

 

2. Tvarkyti VRM dokumentų fondus;

 

3. Vesti informaciją į programos „Asmenys“ duomenų bazes „Kariniai komisariatai“ ir „Kaliniai“.

 

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

JUDITA BŪDAVĖ

 

1. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų.

 

2. Gaminti analogines ir skaitmenines VRM dokumentų kopijas.

 

3. Vesti informaciją į programos „Asmenys“ duomenų bazes „Kariniai komisariatai“ ir „Kaliniai“.

 

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

VILMA EKTYTĖ

 

1. Organizuoti ir kontroliuoti asmenų prašymų išduoti dokumentus, patvirtinančius atitinkamus juridinius faktus, nagrinėjimą, teikti įstatymų nustatytą informaciją;

 

2. Organizuoti ir kontroliuoti dokumentų tvarkymą bei priemones, užtikrinančias jų išsaugojimą (aprašyti bylas, stebėti saugyklų mikroklimatą, tikrinti bylų kiekį ir būklę), skaitytojų aptarnavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

 

3. Organizuoti ir kontroliuoti informacijos paieškos duomenų bazių pildymą.

 

4. Organizuoti parodų, numatytų 2020 KGB dokumentų skyriaus veiklos plane, parengimą.

 

5. Dalyvauti 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklų parengiamuosiuose darbuose.

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

EDITA ŠKIRKAITĖ

 

1. Aptarnauti archyvo skaitytojus;

 

2. Pildyti informacijos paieškos bazes;

 

3. Dalyvauti 2020 skyriaus veiklos plane numatytų parodų parengime;

 

4. Nagrinėti asmenų prašymus, atlikti duomenų paiešką ir parengti atsakymus, vesti pažintines ekskursijas, dalyvauti kituose archyvo organizuojamuose edukaciniuose renginiuose;

 

5. Dalyvauti 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklų parengiamuosiuose darbuose.

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

INESA ZUBINIENĖ

 

1. Nagrinėti asmenų prašymus, atlikti duomenų paiešką ir parengti atsakymus.

 

2. Tęsti 2015 m. pradėtą fondo Nr. K-1 „Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetas (KGB)“ filtracinių bylų apyrašo Nr. 59, sąrašą.

  

VIDAUS VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJA

VILMA STOČKŪNIENĖ

 

1. Kontroliuoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su įstaigos dokumentų ir duomenų perdavimu į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą veiklos, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos klausimais;

 

2. Koordinuoti informacijos apie Archyve vykstančius renginius, parodas, edukacines programas sklaidą;

 

3. Parengti 2021 m. dokumentacijos planą, registrų ir 2020 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašą;

 

4. Užtikrinti skyriaus įsitraukimą į 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklų parengiamuosius darbus;

 

5. Konsultuoti Archyvo darbuotojus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo klausimais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei Valstybės tarnybos įstatymo taikymo klausimais.

 

VIDAUS VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

SABINA LISOVSKA

 

1. Nagrinėti prašymus Skyriaus kompetencijos klausimais ir rengti informacinius pranešimus.

 

2. Koordinuoti prašymus, gautus per elektroninių paslaugų sistemą E-pristatymas, Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ir Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS);

 

3. Koordinuoti siunčiamų elektroninių dokumentų projektus, juos įkelti, išsiųsti per elektroninių paslaugų sistemą E-pristatymas;

 

4.Koordinuoti gautus el. paštu iš Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro dokumentus, juos įkelti, perduoti susipažinimui ir išsiųsti el. paštu;

 

5. Prisidėti prie 2021 metais paskelbtų Archyvų metų vyksiančių pasirengiamųjų darbų organizavimo

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2020-02-05 15:47