Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

2022 M. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

KĘSTUTIS REMEIKA

 1. Organizuoti projektų su užsienio šalių ir Lietuvos partneriais dėl dokumentų paieškos ir skaitmeninimo įgyvendinimą.
 2. Rengti paraiškas gauti finansavimą iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir kitų fondų saugomo dokumentinio paveldo skaitmeninimo, sklaidos ir restauravimo projektams.
 3. Organizuoti Archyvo veiklos ir saugomų dokumentų sklaidą, rengti ir Archyvo interneto svetainėje bei paskyroje Facebook socialiniame tinkle skelbti informaciją apie Archyvo veiklą, saugomus dokumentus, projektų įgyvendinimą ir kt.
 4. Koordinuoti dokumentų skelbimą interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“.
 5. Koordinuoti dokumentų skelbimą interneto svetainėje „Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyvas“.

 

DOKUMENTŲ APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJA

RASA MASIULIONYTĖ

 1. Užtikrinti Skyriaus 2022 metų veiklos plano užduočių įvykdymą.
 2. Organizuoti ir kontroliuoti Archyvo saugomų dokumentų, jų apskaitos tvarkymą.
 3. Didinti paslaugų visuomenei Elektroninio archyvo informacinės sistemos (EAIS) priemonėmis prieinamumą.
 4. Teikti siūlymus dėl Archyvo saugomų dokumentų sklaidos.
 5. Kontroliuoti svetainių „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ ir „Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyvas“ pildymą. 

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

NIJOLĖ MASLAUSKIENĖ 

 1. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti pavienių skaitmeninio turinio Lietuvos partizanų dokumentų kėlimą į svetainę ,,Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“.
 2. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti pavienių skaitmeninio turinio vaizdo dokumentų kėlimą į svetainę „Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų vaizdų elektroninis archyvas“.
 3. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti dokumentų katalogavimo darbus, fondo Nr. 1771, apyrašo Nr. 90, fondo Nr. 3377, apyrašo Nr. 55 bylose paminėtų asmenų rodyklių sudarymą.
 4. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus 2022 m. veiklos plane numatytų apyrašų pertvarkymo darbus.
 5. Parengti edukacinę programą "Liepsnojantis Kauno pavasaris"

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

DOROTA MORDAS 

 1. Per einamuosius metus atlikti dokumentų sklaidos ir populiarinimo priemones.
 2. Per einamuosius metus pildyti Lietuvos partizanų dokumentų rodyklę, parengti į rodyklę įrašytų dokumentų anotacijas.
 3. Per einamuosius metus dalyvauti vykdant Kultūros rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojamo projekto ,,Svetainė (portalas) ,,Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas““ įgyvendinimą.
 4. Per einamuosius metus aprašyti LKP dokumentų fonduose saugomus fotodokumentus, parengti jų anotacijas.
 5. Per einamuosius metus į "Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyvas" duomenų bazę įkelti 200 fotonuotraukų, duomenų bazę papildyti 200 įrašų.

   

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJAS

POVILAS GIRDENIS 

 1. Užtikrinti VRM dokumentų skyriaus 2022 m. plano įgyvendinimą.
 2. Per einamuosius metus užtikrinti skyriaus 2022 m. plane numatytų virtualių parodų sukūrimą ir savalaikį paskelbimą.
 3. Atrinkti ir parengti ne mažiau kaip 2 įdomius, įvairiems jubiliejams ar įvykiams skirtų dokumentų pristatymus.
 4. Per einamuosius metus koordinuoti VRM dokumentų fondų tvarkymą.

   

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

JOLANTA BALKUVIENĖ

 1. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų.
 2. Nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, gaminti analogines ir skaitmenines dokumentų kopijas.
 3. Vesti informaciją į archyvo vidaus informacines sistemas.
 4. Tvarkyti fondų Nr. L-2/14, L-2/15, L-2/16, L-2/17, L-2/18, L-2/19, L-2/20, L-2/21 bylas.

  

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

JUDITA BŪDAVĖ 

 1. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų.

2. Nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, gaminti analogines ir skaitmenines dokumentų kopijas.

3. Tvarkyti fondų Nr. L-1/40, L-1/41, L-1/43, L-1/44, L-1/45, L1/46, L-1/47, L-1/48, L-1/48, L-1/49, L-1/50, L-1/51 bylas.

4. Vesti informaciją į archyvo vidaus informacines sistemas.

  

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

VILMA EKTYTĖ

 1. Organizuoti ir kontroliuoti asmenų prašymų išduoti dokumentus, patvirtinančius atitinkamus juridinius faktus, nagrinėjimą, teikti įstatymų nustatytą informaciją.
 2. Organizuoti ir kontroliuoti dokumentų tvarkymą bei priemones, užtikrinančias jų išsaugojimą (aprašyti bylas, stebėti saugyklų mikroklimatą, tikrinti bylų kiekį ir būklę), skaitytojų aptarnavimą teisės aktų nustatyta tvarka
 3. Organizuoti ir kontroliuoti informacijos paieškos duomenų bazių pildymą.
 4. Organizuoti parodų, numatytų 2022 KGB dokumentų skyriaus veiklos plane, parengimą.
 5. Organizuoti projekto su Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija „Yad Vashem“ (Izraelio Valstybė) vykdymą.

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

EDITA ŠKIRKAITĖ

 1. Nagrinėti asmenų prašymus, atlikti duomenų paiešką ir parengti atsakymus.
 2. Pildyti informacijos paieškos bazes.
 3. Dalyvauti rengiant 2022 m. skyriaus veiklos plane numatytas virtualias parodas.
 4. Esant poreikiui, skaitytojų užsakymu atlikti duomenų paiešką LTSR KGB archyvinių fondų kartotekose, išduoti kartotekų korteles skaitytojams, atlikti kitas skyriaus veiklos plane numatytas užduotis.

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

INESA ZUBINIENĖ

 1. Nagrinėti asmenų prašymus ir parengti atsakymus.
 2. Prašymų kiekio sumažėjimo atveju, pildyti   Holokausto Lietuvoje tyrimo dokumentų bylų, užvestų LSSR KGB, sąrašą, įgyvendinant projektą su Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija „Yad Vashem“ (Izraelio Valstybė) dėl dokumentų apie Lietuvos žydus paieškos, atrankos ir skaitmeninimo.
 3. Esant poreikiui, vykdyti kitas skyriaus veiklos plane numatytas užduotis. 

 

LAIKINAI EINANTI VIDAUS VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS SABINA LISOVSKA

 1. Kontroliuoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su įstaigos dokumentų ir duomenų perdavimu į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą veiklos, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos klausimais. Gautus iš Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro dokumentus ir duomenys tinkamai koordinuoti.
 2. Parengti 2023 m. dokumentacijos planą ir 2022 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašą.
 3. Sutvarkyti nuolat ir laikinai saugomas bylas už 2021 metus. Parengti susidariųsių laikino saugojimo bylų aktą už 2021 m. ir suderinti su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.
 4. Sutikrinti darbuotojų atostogų likučius atsiųstus iš Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro. Surinkti informaciją iš Archyvo administracijos padalinių darbuotojų apie planuojamas kasmetines atostogas ir parengti 2022 -2023 metų atostogų grafiką
 5. Teikti reikalingus duomenis Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (toliau – DBSIS) sklandžiam įdiegimui. Koordinuoti sklandų darbą įdiegus DBSIS.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2022-02-21 08:13