Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Virtualios parodos

 

VYRIAUSIAJAM LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETUI – 80 METŲ 
Liūdnas kunigaikščio Konstantino Radvilos likimas
Virtuali paroda "Lietuvių partizanai ir ukrainiečių sukilėliai: 1944–1954 m. | Литовські партизани і українські повстанці: 1944–1954 рр."
PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA 

Virtuali paroda „Vladui Putvinskiui-Pūtviui – 150“ 

Netikėti atradimai, palėpėje užmirštose dujokaukių dėžėse 

Kovotojas su komunizmo virusu

 

Aukštaitijos partizanų šeima

Virtuali paroda „Lietuvos Nepriklausomybės netenkant: represuoti 1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo nariai“

 

Virtuali paroda „Pokario deficito kuriozai“

 

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas  negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“

Virtuali paroda „Niekada nesustokime siekti lietuvių tvarkomos laisvos Lietuvos“

 

 

Raudonosios armijos karių siautėjimas Lietuvoje

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vladas Mironas

In memoriam: Simas Kudirka (1930–2023)

Svarbiausias sovietų okupuotos Lietuvos kolaborantas

„Lietuvos krepšiniui – 100 metų“

Algirdas Mykolas Brazauskas. Politiko biografijos puslapiai 

 „Tegul skamba mūsų dainos po šalis plačiausias“: Lietuvių bendruomenių Amerikoje chorai

Povilo Višinskio kelias į fotografiją

Liepsnojantis Kauno pavasaris

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS

„Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras“

„Tai buvo auka dievui ir tėvynei“

Virtuali paroda „Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ 

2021 m. Laisvės premijos laureatai – Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbiai

Sovietų represuoti Lietuvos kariuomenės generolai

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“

„Signatarui Vyteniui Povilui Andriukaičiui – 70“

„Nėra negalima, kad ir aš nepavirsčiau mūsų tėviškės kruvinos žemės dulkėmis“

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.ׅ“

„Lietuvos totoriai archyvų dokumentuose“

Gyvo archyvo dienos Lietuvos ypatingajame archyve 2011–2021 m.

„Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra tautos istorijos dalelytė“

Virtuali paroda „2021 m. – kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai“ 

Virtuali paroda „Lietuvos valstybininkui, diplomatui, istorikui Petrui Klimui 

„Mūsų tautos šventykloj atsilankius“: Vytauto Didžiojo karo muziejaus garbės svečių knyga

„Tegu dvasios nevaržo kūno varžtai“

„Sėkmingi ir nesėkmingi pabėgimai iš Sovietų Sąjungos“

Poetas, filosofas, kovotojas už tiesą Mindaugas Tomonis

Lietuvos okupacija ir aneksija 1940 metais

„Mes esame gimę laisvais žmonėmis“

Ikikarinės Lietuvos rusai – sovietinių represijų aukos

„Lietuvos Steigiamajam Seimui  – 100 metų“

Virtuali paroda „Kelias į Laisvę“
Lietuvos kelio į Nepriklausomybę metraštininkas Albinas Kentra
„Laisvė gimsta kovoje už laisvę“
„Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavimas: atsiskyrimas nuo Maskvos“
„Bet stoviu išdidus aš prieš likimą“
 Vaikystė sovietinėje Lietuvoje

Populiariosios muzikos ribojimas sovietinėje Lietuvoje

„Politinis susidorojimas su Vilniaus universiteto rektoriumi 1958–1959 m.“

Karštas Kauno sporto halės ringas

Ilgas kelias namo: Jono Dovydaičio pastangos sugrąžinti šeimą iš tremties

„Lietuvos šaulių sąjungai – 100 metų“

Moterys Lietuvos partizaniniame kare 1944-1953 m.

„Jei mūsų – kunigų ‒ neteis teismai šiandien, mus teis tauta!“

„Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros persekiojimas 1957–1961 m.“

Operacija „Priboj“

„Jeigu žmogus turi savo dvasios laisvę, jam fizinės laisvės praradimas nėra baisus“

 

Virtuali paroda „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“

 

 Virtuali paroda „Juliaus Juzeliūno opera „Sukilėliai“ ideologinių draudimų lauke“

Lietuvos partizanai, kovoję prieš sovietų okupaciją, – Laisvės premijos laureatai

 „Aš mirsiu, o jūs – gyvensite“. Elena Spirgevičiūtė

„Trakų salos pilis sovietinės politikos lauke“   

„Išsaugota atmintis“

Laisvės žodžio šauklys Sigitas Tamkevičius

„Bananų balius“
„O aš esu vadovėlis be viršelio, viskas, kas yra manyje, visur ir visada atvira“
Lietuvos žydų gelbėtojai: Ruzgių šeima
  Jauni ir pašėlę
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų bandymas patekti į Vakarus
Petro Klimo pastangos išvykti iš okupuotos Lietuvos
Sovietinės Lietuvos ekonomika: nuo industrializacijos iki nuolatinio stygiaus

Lietuvos laisvės lyga

Šaltas 1948-ųjų pavasaris

„ATĖJAU Į ŽEMĘ SAPNUI...“

 

Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų kelias

 

 

Gyvenimu liudijęs Laisvę
Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms paminėti 

Sovietų valdžios represuoti ir persekioti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, valstybės vadovai ir ministrai
 Lietuvos laisvės šaukliui Antanui Terleckui – 90
 Vasario 16-osios minėjimas sovietinėje Lietuvoje
 

 

Laisvės gynėja Nijolė Sadūnaitė

 

Sovietų valdžios represuoti Antano Sniečkaus giminaičiai

Vėlinių minėjimai 1955–1958 m. Vilniuje ir Kaune

 

Nuteistas, bet nenugalėtas

In memoriam Baliui Gajauskui

 

Vilniaus „Žalgirio“ sirgaliai

 

Senųjų Klaipėdos krašto gyventojų likimai po II pasaulinio karo

 

Kelio į nepriklausomybę pradžia

Lietuvos laisvės lygos 1979 m. rugpjūčio mėn. „Moralinis ultimatumas TSRS vyriausybei“

Virtuali paroda „Sovietinės politikos bruožai. Oficialiosios praktikos ir užkulisiai“

 

„Visi į miesto sodą!“ Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą „Visi į miesto sodą!“ Dokumentų paroda, skirta aktyvaus 1972 m. gegužės mėn. Kauno įvykių dalyvio Vytauto Kaladės 70‒osioms gimimo metinėms

 

„Per crucem ad astra – Per kryžių į žvaigždes“ – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kelias.

 

„Romo Kalantos auka“ Paroda, skirta Romo Kalantos susideginimo ir 1972 m. gegužės mėn. Kauno įvykių keturiasdešimt penktosioms metinėms

„Viena pokario Lietuvos šeima“ virtuali paroda skirta poeto Vytauto P. Bložės ir sovietų valdžios represuotų jo artimųjų atminimui

  Aušvico istorijos
Lietuvos ypatingajame archyve saugoma Marcelės Kubiliūtės byla
 Lietuvos Helsinkio grupė
Sovietinių represijų gniaužtuose. Virtuali dokumentų paroda, skirta poetės Ramutės Skučaitės 85
JAV Kongreso 416-a rezoliucija dėl Baltijos šalių laisvės
Pokario NKVD-MVD kalėjimai Lietuvoje
Dokumentai apie Gedimino pilies kalne įrengtoje slėptuvėje 1948 m. kilusį gaisrą
Amerikos lietuvių kultūrinė veikla XX amžiaus pirmoje pusėje
Lietuvos radijui 90 metų
Sovietinė kultūra: vaizdų naratyvas
Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas sovietinės okupacijos metais
Lietuvos ypatingajam archyvui sukanka 20 metų
Lietuvos partizanų kūryba
Sovietinė Lietuva Antano Sniečkaus fotografijų albumuose
Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje
Simas Kudirka – kovos už laisvę simbolis
Lukiškių kalėjimas 1950 m.
Ginkluoto pasipriešinimo sovietų okupacijai pradžia: Lietuvos laisvės armija

Operacija „Priboj“ („Bangų mūša“) – didžiausia masinio gyventojų trėmimo operacija Baltijos šalyse

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis
Užsienio lietuvių sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Jaruzelskių šeimos tremties byla

 Vilniaus getas
Sovietų Rusijos invazija į Lietuvą 1918–1919 m.
Mitingas Vilniuje prie A.Mickevičiaus paminklo 1987 m.

MYKOLAS BIRŽIŠKA. DVASIOS KULTŪRA IR KILNŪS PRINCIPAI

KAUNO PAVASARIS

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS

KRONIKA

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ISTORIJOS PUSLAPIAI
ATEITININKAI. IDEALIZMAS IR RYŽTAS

 

„Laisvė gimsta kovoje už laisvę“


 

„Nėra negalima, kad ir aš nepavirsčiau mūsų tėviškės kruvinos žemės dulkėmis“

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.ׅ“

„Lietuvos totoriai archyvų dokumentuose“

Gyvo archyvo dienos Lietuvos ypatingajame archyve 2011–2021 m.

„Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra tautos istorijos dalelytė“

Virtuali paroda „2021 m. – kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai“ 

Virtuali paroda „Lietuvos valstybininkui, diplomatui, istorikui Petrui Klimui 

„Mūsų tautos šventykloj atsilankius“: Vytauto Didžiojo karo muziejaus garbės svečių knyga

„Tegu dvasios nevaržo kūno varžtai“

„Sėkmingi ir nesėkmingi pabėgimai iš Sovietų Sąjungos“

Poetas, filosofas, kovotojas už tiesą Mindaugas Tomonis

Lietuvos okupacija ir aneksija 1940 metais

„Mes esame gimę laisvais žmonėmis“

Ikikarinės Lietuvos rusai – sovietinių represijų aukos

„Lietuvos Steigiamajam Seimui  – 100 metų“

Virtuali paroda „Kelias į Laisvę“
Lietuvos kelio į Nepriklausomybę metraštininkas Albinas Kentra
„Laisvė gimsta kovoje už laisvę“
„Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavimas: atsiskyrimas nuo Maskvos“
„Bet stoviu išdidus aš prieš likimą“
 Vaikystė sovietinėje Lietuvoje

Populiariosios muzikos ribojimas sovietinėje Lietuvoje

„Politinis susidorojimas su Vilniaus universiteto rektoriumi 1958–1959 m.“

Karštas Kauno sporto halės ringas

Ilgas kelias namo: Jono Dovydaičio pastangos sugrąžinti šeimą iš tremties

„Lietuvos šaulių sąjungai – 100 metų“

Moterys Lietuvos partizaniniame kare 1944-1953 m.

„Jei mūsų – kunigų ‒ neteis teismai šiandien, mus teis tauta!“

„Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros persekiojimas 1957–1961 m.“

Operacija „Priboj“

„Jeigu žmogus turi savo dvasios laisvę, jam fizinės laisvės praradimas nėra baisus“

 

Virtuali paroda „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“

 

 Virtuali paroda „Juliaus Juzeliūno opera „Sukilėliai“ ideologinių draudimų lauke“

Lietuvos partizanai, kovoję prieš sovietų okupaciją, – Laisvės premijos laureatai

 „Aš mirsiu, o jūs – gyvensite“. Elena Spirgevičiūtė

„Trakų salos pilis sovietinės politikos lauke“   

„Išsaugota atmintis“

Laisvės žodžio šauklys Sigitas Tamkevičius

„Bananų balius“
„O aš esu vadovėlis be viršelio, viskas, kas yra manyje, visur ir visada atvira“
Lietuvos žydų gelbėtojai: Ruzgių šeima
  Jauni ir pašėlę
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų bandymas patekti į Vakarus
Petro Klimo pastangos išvykti iš okupuotos Lietuvos
Sovietinės Lietuvos ekonomika: nuo industrializacijos iki nuolatinio stygiaus

Lietuvos laisvės lyga

Šaltas 1948-ųjų pavasaris

„ATĖJAU Į ŽEMĘ SAPNUI...“

 

Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų kelias

 

 

Gyvenimu liudijęs Laisvę
Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms paminėti 

Sovietų valdžios represuoti ir persekioti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, valstybės vadovai ir ministrai
 Lietuvos laisvės šaukliui Antanui Terleckui – 90
 Vasario 16-osios minėjimas sovietinėje Lietuvoje
 

 

Laisvės gynėja Nijolė Sadūnaitė

 

Sovietų valdžios represuoti Antano Sniečkaus giminaičiai

Vėlinių minėjimai 1955–1958 m. Vilniuje ir Kaune

 

Nuteistas, bet nenugalėtas

In memoriam Baliui Gajauskui

 

Vilniaus „Žalgirio“ sirgaliai

 

Senųjų Klaipėdos krašto gyventojų likimai po II pasaulinio karo

 

Kelio į nepriklausomybę pradžia

Lietuvos laisvės lygos 1979 m. rugpjūčio mėn. „Moralinis ultimatumas TSRS vyriausybei“

Virtuali paroda „Sovietinės politikos bruožai. Oficialiosios praktikos ir užkulisiai“

 

„Visi į miesto sodą!“ Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą „Visi į miesto sodą!“ Dokumentų paroda, skirta aktyvaus 1972 m. gegužės mėn. Kauno įvykių dalyvio Vytauto Kaladės 70‒osioms gimimo metinėms

 

„Per crucem ad astra – Per kryžių į žvaigždes“ – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kelias.

 

„Romo Kalantos auka“ Paroda, skirta Romo Kalantos susideginimo ir 1972 m. gegužės mėn. Kauno įvykių keturiasdešimt penktosioms metinėms

„Viena pokario Lietuvos šeima“ virtuali paroda skirta poeto Vytauto P. Bložės ir sovietų valdžios represuotų jo artimųjų atminimui

  Aušvico istorijos
Lietuvos ypatingajame archyve saugoma Marcelės Kubiliūtės byla
 Lietuvos Helsinkio grupė
Sovietinių represijų gniaužtuose. Virtuali dokumentų paroda, skirta poetės Ramutės Skučaitės 85
JAV Kongreso 416-a rezoliucija dėl Baltijos šalių laisvės
Pokario NKVD-MVD kalėjimai Lietuvoje
Dokumentai apie Gedimino pilies kalne įrengtoje slėptuvėje 1948 m. kilusį gaisrą
Amerikos lietuvių kultūrinė veikla XX amžiaus pirmoje pusėje
Lietuvos radijui 90 metų
Sovietinė kultūra: vaizdų naratyvas
Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas sovietinės okupacijos metais
Lietuvos ypatingajam archyvui sukanka 20 metų
Lietuvos partizanų kūryba
Sovietinė Lietuva Antano Sniečkaus fotografijų albumuose
Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje
Simas Kudirka – kovos už laisvę simbolis
Lukiškių kalėjimas 1950 m.
Ginkluoto pasipriešinimo sovietų okupacijai pradžia: Lietuvos laisvės armija

Operacija „Priboj“ („Bangų mūša“) – didžiausia masinio gyventojų trėmimo operacija Baltijos šalyse

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis
Užsienio lietuvių sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Jaruzelskių šeimos tremties byla

 Vilniaus getas
Sovietų Rusijos invazija į Lietuvą 1918–1919 m.
Mitingas Vilniuje prie A.Mickevičiaus paminklo 1987 m.

MYKOLAS BIRŽIŠKA. DVASIOS KULTŪRA IR KILNŪS PRINCIPAI

KAUNO PAVASARIS

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS

KRONIKA

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ISTORIJOS PUSLAPIAI
ATEITININKAI. IDEALIZMAS IR RYŽTAS

 

„Laisvė gimsta kovoje už laisvę“


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2023-12-08 07:09