P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Valstybės archyvai reiškia solidarumą ir paramą Ukrainai

 

Asmenų aptarnavimas

Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO MARIJAMPOLĖS FILIALO

DEKLARACIJA DĖL Į MUS BESIKREIPIANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ

PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS

  

Darbo laikas: 

pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 8 val. iki 17 val.; 

penktadienį  nuo 8 val. iki 15.45 val.; 

pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.; 

šventinių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė trumpesnė viena valanda.

 

Sekite mus

 

Istorija

Marijampolės apskrities valstybinis archyvas įkurtas 1944 metais, paskyrus patalpas Kęstučio g. 1, Marijampolės mieste, kurias sudarė antrame aukšte esantys salė ir trys kambariai. Tuo metu dirbo du darbuotojai. Archyvui saugoti perduoti apskrities viršininko, karinio komendanto, policijos viršininko, savivaldybių ir k. t. dokumentai. 

 

 Po įvykusios administracinės teritorinės reformos 1950 metais archyvas pavadintas Marijampolės rajono valstybiniu archyvu (nuo 1955 metų Kapsuko rajono valstybiniu archyvu). 

 

1953 m. archyvo patalpos užėmė 48 m2. Dokumentai buvo saugomi penkiose spintose. Turėta 127 metrai stelažų, visiškai prikrautų bylomis: iš viso 47 fondai.

 

1956 m. gruodžio 20 d. archyvas perkeltas į patalpas, esančias Černiachovskio gatvėje Nr. 19. Patalpos buvo dar ankštesnės: du kambarėliai vos 42 m2. Dėl prastų laikymo sąlygų dalis dokumentų sugadinta.

 

Vadovaujantis 1963 m. spalio 30 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 640 „Dėl priemonių LTSR archyvų darbui gerinti“, nuo 1964 m. sausio 1 d. buvo likviduojami rajonų valstybiniai archyvai ir įkurtas LTSR Centrinis valstybinis archyvas su 10 filialų. Tarp jų buvo  ir Kapsuko filialas.

 

Filialas pradėjo kontroliuoti ir komplektuoti fondus iš Kapsuko, Šakių, Vilkaviškio rajonų įstaigų, įmonių, organizacijų. Pagausėjus dokumentų kiekiui nuspręsta laikinai išskirti  kitas patalpas, esančias I. Černiachovskio g. 31 (šiose patalpose archyvas buvo nuo 1965 m. iki 1969 m. kovo m).   

 

Dėl vietos stokos dokumentai iš įstaigų valstybiniam saugojimui nebuvo priimami, kai kurie neprofiliniai fondai netgi buvo grąžinti įstaigoms, nemažai fondų perduota LTSR Centriniam valstybiniam archyvui. 

 

Dokumentų komplektavimo darbas buvo vėl pradėtas tik 1969 m. kovo mėnesį, kai filialas persikėlė į bažnyčios patalpas, esančias I.Černiachovskio g. 31a. Šis pastatas jau tiko dokumentų saugojimui. Archyvo plotas buvo 510 m2. Įrengta 1740 metrų metalinių stelažų, du kabinetai, kitos pagalbinės patalpos.

 

1990 metų pavasarį archyvas perkeltas į dabartines patalpas, esančias  Butlerienės g. 9, ( buvusi F. Dzeržinskio g. 9), kuriose be kitų specialios paskirties patalpų, įkurta ir skaitykla. Nuo to laiko archyvo vieta nesikeitė, keitėsi tik pats pavadinimas:

 

                      Nuo 1990-07-25 iki 1993-05-28 -- Marijampolės valstybinis archyvas;

                      Nuo 1993-05-28 iki 1997-03-07 -- Marijampolės apygardos archyvas

                      Nuo 1997-03-07 iki 2017-01-01 -- Marijampolės apskrities archyvas.

                      Nuo 2017-01-01 -- Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialas

 

Archyvui vadovavo:

Iki 1946 m. rugpjūčio 15 d.           -- Judelis Birgeris.

1946-08-15 – 1947-08-02            -- Juozas Jasiukevičius.

1947-08-02 – 1948-04                  -- Aldona Greisienė.

1948-04-      – 1952-11-25           -- N. Krunkauskienė.

1952-11-25 – 1956-08-01            -- Natalija Pažėraitė.

1956-08-01 – 1965-07-03            -- Zuzana Jaramavičiūtė-Grinkevičienė

1965-07-03 – 1972-01-20            -- Justinas Augustinavičius

1972-02-07 – 1982-02-24            -- Pranas Brūzga

Nuo 1982 m. spalio 1 d. archyvui vadovauja Rimvydas Urbonavičius

 

_ _ _ 

Informaciją atnaujino: Danutė Baltrukonienė,
Informacija atnaujinta: 2017-01-12 10:35