P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

2015 metai

Eil. Nr. Fondo Nr. Fondo pavadinimas Chronologinės ribos Apskaitos vienetų (s.v.)skaičius
1 307 Šakių miško pramonės ūkis 1973-1977  1974-1975 31
2 1000  Marijampolės apskrities archyvas 2013 8
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašų, archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per 2012 metus ataskaitos, perimtų dokumentų apskaitos žurnalo, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolų, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimų pažymų ir kitų dokumentų bylos.
3 1011  Vilkaviškio rajono valstybinė mokesčių inspekcija 1989-1999 1
4 1016  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 1992-1999 20
5 1040  Šakių rajono savivaldybės administracija 1990-2002 164
6 1099  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gižų seniūnija 1990-1997 13
 7 1099 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Virbalio seniūnija 1991-2002 18
 8 1099 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnija 1991-1997 56
 9 1099 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnija 1991-1997 24
 10 1099 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnija 1991-1997 57
11 1101  Šakių rajono savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnija 1998-2002 21
12 1112  Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla 1998-2001 26
13 1113  Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 1996-1999 18
14 1125  Marijampolės savivaldybės administracijos Šunskų seniūnija 1998-2002 25
15 1125 Marijampolės savivaldybės administracijos Sasnavos seniūnija 1998-2002 39
 16 1125 Marijampolės savivaldybės administracijos Igliaukos seniūnija 1998-2002 43
17 1154  Marijampolės rajono apylinkės teismas 1990-1995 588
18 1166  Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras 1990/1991  1996/1997 63
19 1167  Pavienių dokumentų rinkinys   6
20 1168  Vilkaviškio rajono Pilviškių "Santakos" gimnazija 1990/1991   1998/1999 72
21 1169  Marijampolės "Ryto" pagrindinė mokykla 1990-1997 53
22 1170  Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 1995-2003 14
23 1171  Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla 1990-1999 79
Informaciją atnaujino: Danutė Baltrukonienė,
Informacija atnaujinta: 2017-01-11 11:06