P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Asmenų aptarnavimas

 

Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Darbo laikas: 

pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 8 val. iki 17 val.; 

penktadienį  nuo 8 val. iki 15.45 val.; 

pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.; 

šventinių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė trumpesnė viena valanda.

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. valstybės archyvų skaityklose bus aptarnaujami tik skaitytojai, turintys Galimybių pasą. 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. Archyvo skaitykloje vienu metu priimame 2 skaitytojus, rekomenduojame iš anksto užsiregistruoti: 

tel.(8 343) 92 991; el. p. marijampole@archyvai.lt

Atvykusius į skaitytojus be registracijos aptarnausime tik tuo atveju jei tuo metu bus laisvų darbo vietų.

Skaitykloje PRIVALOMA dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 Skaityklos patalpos periodiškai vėdinamos ir dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai. Dėl šių veiksmų atlikimo sprendimą priima skaityklos darbuotojas, todėl lankytojai turi paklusti reikalavimui išeiti iš skaityklos patalpų.

 

Neaptarnaujami lankytojai, kurie nedėvi nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, karščiuoja, turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, nesilaiko asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo čiaudėjimo etiketo), nepaklūsta archyvo darbuotojų reikalavimams susijusiems su Covid-19 grėsmėms ir jų suvaldymu.

 

 

Sekite mus

 

KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO MARIJAMPOLĖS FILIALO

DEKLARACIJA DĖL Į MUS BESIKREIPIANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ

PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS

 

Naujienos

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politinio archyvo dovana

2017-07-17

Birželio 9 dieną Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus Lietuvos vyriausiajam archyvarui Ramojui Kraujeliui perduota dovana – 52 suskaitmenintos Vokietijos Reicho 1916 m. gruodžio–1920 m. gegužės mėn. laikotarpio archyvinės bylos apibendrintu pavadinimu „Baltijos provincijos Lietuvos ateitis“, gautos iš Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politinio archyvo, – pasiekė Lietuvos valstybės archyvus. Tarp padovanotų suskaitmenintų dokumentų yra ir visai Lietuvos visuomenei svarbus dokumentas – Vokietijai siųstas Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimas. Pilnas, oficialus šio dokumento pavadinimas – Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovo Vilniuje Georg von Bonin 1918 m. kovo 22 d. lydraštis Reicho kancleriui von Hertling, persiunčiant Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. priimto nutarimo dėl Lietuvos nepriklausomybės skelbimo notifikavimo ir prašymo pripažinti Lietuvos nepriklausomą valstybę. Nutarimas parašytas lietuvių ir vokiečių kalbomis ir pasirašytas visų Tarybos narių.

Mums ypač reikšmingo dokumento naudojimo pagrindai nustatyti vadovaujantis Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Vilniuje 2017 m. birželio 6 d. notoje išdėstytomis sąlygomis: su suskaitmenintais dokumentais galima susipažinti valstybės archyvų skaityklose, dokumentus galima naudoti moksliniams tyrimams, tačiau individualių dokumentų viešas skelbimas (įskaitant ir skelbimą internete) galimas tik gavus Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politinio archyvo leidimą. Visi prašymai dėl viešo tokių dokumentų skelbimo turėtų būti teikiami per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

Maloniai kviečiame su dokumentais susipažinti Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo skaitykloje, tel. Nr. (8 343) 92991, el. p. marijampole@archyvai.lt, darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45.

 

 
Informaciją atnaujino: Daiva Bobinienė,
Informacija atnaujinta: 2020-09-25 08:33