P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Prašymų formos

Asmenų prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus priimami pareiškėjui atvykus į valstybės archyvą, siunčiami paštu, per pasiuntinį ar įgaliotą atstovą.


Privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.


Valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai nustatyti kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. Atsiskaityti už paslaugas galima banko mokėjimo pavedimu ar čekiu. Archyvo duomenis ir banko sąskaitos numerį rasite čia. Archyvui siunčiamas ar tiesiogiai pateikiamas pasirašytas prašymas ir apmokėjimo čekis.

 

 Prašymo forma dėl pažymos apie darbo stažą  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl pažymos ar nepanaikintas testamentas  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl pažymos ar buvo sudarytas testamentas  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl testamento kopijos  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl turto paveldėjimo bylos ar turto paveldėjimo teisės liudijimo kopijos  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl pažymos ar užvesta paveldėjimo byla  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl dovanojimo, perleidimo, pirkimo-pardavimo ir pan. kopijos  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl vykdomojo komiteto, apylinkės tarybos ar valdybos, viršaičio ir pan. sprendimo kopijos  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl teismo sprendimo kopijos  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl pažymos apie pastatus  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl pažymos apie turėtą nekilnojamąjį turtą iki kolektyvizacijos  WORD  PDF
 Prašymo forma dėl pažymos apie išvežimą priverstiniams darbams  WORD  PDF
 Laisva forma  WORD  PDF
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2022-10-18 19:50