O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2022 metai

Nauji dokumentai fonduose pagal 2022 m. apskaitos duomenis

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2022 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2022 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

Nauji fondai

 

 

 

532

Kazimieras Vasiliauskas

[1958]1992 m.

6

K.Vasiliausko pamokslų tekstai, interviu, charakteristika, garbės raštas, telegrama, Vatikano valstybės sekretoriato raštas, A.Kudžmaitės memuarai „Kitiems atiduotas gyvenimas. Atkarpėlės“, K.Vasiliausko vieno Vilniaus Šv. Vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje, poetų-partizanų M.Indriliūno ir B.Krivicko portretinės nuotraukos ir kt. dokumentai.

655

Leonas Ciunis

19261999 m.

68

Leono Ciunio kūrybos, biografiniai, vaizdo dokumentai, korespondencija ir kt. dokumentai**.

775

Leopoldas Stanevičius

19572015 m.

40

L.Stanevičiaus kūrybos rankraščiai, biografiniai, surinkti ir kt. dokumentai.

789

Robertas Danys

19602012 m.

17

R.Danio eilėraščiai, eilėraščių rinkinys, apsakymai, atsiminimai, dienoraščio fragmentas, autoportretas, piešiniai, sveikinimai, dokumentai apie R.Danį, nuotraukos ir kt. dokumentai.

791

Jolita Skablauskaitė

[1905]–2016 m.

95

J.Skablauskaitės eilėraščių rinkiniai, nepublikuoti eilėraščiai, prozos, apsakymų rankraščiai, romanų eskizai, eilėraščių, poemų ir prozos sąsiuviniai, motinos V.Kamantauskaitės-Skablauskienės ir literatų laiškai, dienoraščiai, biografiniai dokumentai, R.Žvinienės magistro darbas „Magiškojo realizmo poetika Jolitos Skablauskaitės prozoje“ bei nenustatyto autoriaus romano „Žolių kartumas“ recenzija, piešiniai ir jų albumai, J.Skablauskaitės vienos, su šeimos nariais ir bičiuliais, mokslo draugais, tėvo, motinos ir kitų šeimos narių, kitų asmenų nuotraukos ir kt. dokumentai.

809

Jonas Rimantas Glemža

19312018 m.

71

J.R.Glemžos kūrybos dokumentai, laiškai ir sveikinimai J.R.Glemžai, biografiniai dokumentai, vaizdo dokumentai, dokumentai apie J.R.Glemžą, J.R.Glemžos surinkti dokumentai.

810

Vacys Reimeris

19412016 m.

89

V.Reimerio eilėraščių rinkiniai ir jų rengimo dokumentai, eilėraščių, sentencijų posmų-katrenų, trioletų rankraščiai, poemos, satyrinės, proginės poezijos rankraščiai, tekstai dainoms, vertimai iš rusų kalbos, straipsniai, recenzijos, kalbos, pranešimai, kūryba spaudoje, atsiminimai, biografiniai dokumentai, nuotraukos ir kt.

820

Juozas Mikėnas

[1956]–2012 m.

9

Juozo Mikėno kūrybos, biografiniai dokumentai ir dokumentai apie J.Mikėną

826

Vladas Grigaliūnas

[1908]–2002 m.

33

V.Grigaliūno užrašai, biografiniai dokumentai, nuotraukos, surinkti dokumentai, žmonos ir sūnų dokumentai ir kt. dokumentai.

841

Vincas Jomantas

18932013 m.

18

Vinco Jomanto kūrybos, biografiniai dokumentai. Nuotraukos, dokumentai apie V.Jomantą.

842

Irena Vaišvilaitė

1918-2020 m.

136

I.Vaišvilaitės kūrybos dokumentai, sveikinimai I.Vaišvilaitei, biografiniai dokumentai, dokumentai apie I.Vaišvilaitę ir jos surinkti dokumentai.

847

Gražina Didelytė

[1961]2013 m.

75

Gražinos Didelytės kūrybos, vaizdo, surinkti dokumentai bei dokumentai apie G.Didelytę.

 

Papildyti fondai

 

 

 

86

Šiaulių dramos teatras

19541989 m.

16

Šiaulių dramos teatro veiklos ir kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

126

Kauno valstybinis muzikinis teatras

1967 m.

1

Kauno valstybinio muzikinio teatro perduota įstaigoje palikta byla.

197

Kazys Šimonis

19012003 m.

11

Kazio Šimonio kūrybos dokumentai, sveikinimai K.Šimoniui, biografiniai dokumentai, dokumentai apie K.Šimonį ir K.Šimonio surinkti dokumentai.

233

Antanas Budriūnas

19061989 m.

26

Antano Budriūno šeimos narių dokumentai ir dokumentai apie A.Budriūną.

259

Algimantas Bražinskas

1955-2018 m.

235

Algimanto Bražinsko muzikos kūriniai, laiškai, biografiniai dokumentai ir kt.

326

Ipolitas Užkurnys

19702022 m.

24

Ipolito Užkurnio kūrybos dokumentai ir rankraščiai, korespondencija, biografiniai ir kt. dokumentai.**

418

Mindaugas Skudutis

19922013 m.

9

Mindaugo Skudučio kūrybos, biografiniai dokumentai, dokumentai apie M.Skudutį.**

464

Rūta Staliliūnaitė

19542012 m.

48

Rūtos Staliliūnaitės vaidintų Kauno valstybinio dramos teatro spektaklių pjesių tekstai ir programos, skaitovės dokumentai, laiškai, sveikinimai, biografiniai dokumentai, interviu, straipsniai apie ją ir kt. dokumentai.

595

Vytautas Blūšius

19092018 m.

52

Vytauto Blūšiaus muzikinių kūrinių rankraščiai, renginių programos, plakatai ir afišos, muzikos tema parengti leidiniai, straipsniai, interviu, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie Vytautą Blūšių, nuotraukos, šeimos narių dokumentai, surinkti ir kiti dokumentai.

600

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

20192020 m.

24

Lietuvos literatūros ir meno archyvo veiklos organizavimo nuolat saugomos bylos.

 

 

 

 

 

746

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

2000-2014 m.

218

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro ap. 1 2000-2014 m. veiklos dokumentai.

751

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

19902010 m.

305

Valstybinio Šiaulių dramos teatro dokumentai:

Veiklos organizavimo bylų apyrašas Nr. 1: teatro vadovo įsakymai veiklos organizavimo, gastrolių klausimais bei jų registrai, metų veiklos planai, sezoninės kūrybinės veiklos programos, repertuariniai planai, teatro veiklos ir statistinės ataskaitos, susirašinėjimo ir kt. dokumentai.

Kūrybinės veiklos organizavimo bylų apyrašas Nr. 2: teatro vadovo įsakymai vaidmenų paskirstymo klausimais ir jų registrai, repeticijų ir spektaklių apskaitos knygos bei pjesių tekstai.

Kūrybinės veiklos bylų apyrašas Nr. 3: Meno tarybos posėdžių protokolai ir jų registracijos žurnalai (registrai), premjerinių spektaklių dokumentai, leidiniai ir straipsniai apie teatrą, aktorius, spektaklius ir kt.

Atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 6: kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

754

Vladas Jakubėnas

19431966 m.

2

Vlado Jakubėno muzikos kūriniai.

831

Mstislavas Dobužinskis

1907 [1952] m.

5

Mstislavo Dobužinskio vieno, šeimos narių ir kt. nuotraukos, dailininko eskizai.

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2023-01-25 08:39