O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2007 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2007 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2007 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2007 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

667

Vaclovas Sidzikauskas

 

1908–1993 m.

68

V. Sidzikausko rankraščiai, kalbų tekstai, asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, susirašinėjimo veiklos ir asmeniniais klausimais dokumentai, nuotraukos.

668

Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis

 

1915–1987 m.

730

Dokumentai apie Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklos organizavimą, Lietuvos atstovybių veiklą, Lietuvos diplomatų santykius ir bendradarbiavimą su VLIK’u, Pasaulio lietuvių bendruomene, išeivijos bei tarptautinėmis organizacijomis keliant Lietuvos okupacijos  klausimą, dokumentai apie LDŠ vizitus ir keliones, Lietuvos diplomatų konsulinę veiklą, Stasio Lozoraičio susirašinėjimo su giminaičiais bei asmenimis dokumentai.

Surinkti dokumentai apie S. Lozoraitį, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką bei JAV lietuvių veiklą, dokumentai apie Baltijos valstybes, tarptautinę politiką.

S. Lozoraičio turto ir finansų dokumentai, Vincentos Lozoraitienės dokumentai.

670

Lietuvių namų statymo komitetas

1954–1958 m.

9

Įstatai, posėdžių, susirinkimų protokolai, dalyvių sąrašai; atsišaukimas dėl pasižadėjimų pirkti bendrovės akcijas, asmenų pasižadėjimai ir atsisakymai pirkti akcijas ir kt. dokumentai.

Straipsniai Lietuvių namų statymo klausimu, Lietuvių namų komiteto antspaudas.

R-547

Valstybinė akcinė firma „Malyba“

 

1961–1992 m.

18

Susivienijimo ir firmos „Malyba“ steigimo dokumentai, tarybos nutarimai, posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, finansų dokumentai, etatų sąrašai.

R-764

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija

1940–1990 m.

1018

Įsakymai veiklos klausimais, nutarimai, posėdžių protokolai, apyskaitos, sąmatos ir etatų sąrašai.

R-958

Lietuvos respublikinė žemės ūkio mokslinė techninė draugija

 

1956–1989 m.

219

Vadovaujančių institucijų direktyviniai dokumentai; konferencijų, plenumų, valdybos prezidiumo, valdybos nutarimai, potvarkiai ir posėdžių protokolai, konkursų sąlygos, darbo planai, ataskaitos, valdybos sąmata, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, valdybos darbo ir finansinės veiklos patikrinimo aktai.

R-960

Respublikinis veislinės sėklininkystės susivienijimas

1977–1986 m.

251

Įsakymai veiklos klausimais, susirinkimų protokolai, darbo planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, apyskaitos, sąmatos ir etatų sąrašai.

R-961

Respublikinė daržovių veislių tyrimo inspekcija

1948–1956 m.

22

Apyskaitos, sąmatos ir etatų sąrašai.

R-962

Lietuvos TSR pasienio valstybinė augalų karantino inspekcija

1946–1991 m.

387

Įsakymai veiklos klausimais, pasitarimų protokolai, ataskaitos, rodikliai, darbo planai, sąmatos ir etatų sąrašai.

 

R-963

Respublikinė žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų prognozių ir diagnostikos laboratorija

1980–1990 m.

257

Metų ataskaitos, sąmatos ir etatų sąrašai.

R-964

Valstybinė žuvininkystės projektavimo įmonė

1960–1962 m.;

1972–1992 m.

 

99

Įstatai, darbo planai, balansai, ataskaitos, sąmatos ir etatų sąrašai, susirašinėjimo įmonės likvidacijos klausimais dokumentai.

R-965

Jungtinė žuvininkystės ūkių objektų statybos direkcija

1971–1986 m.

64

Metų balansai, sąmatos ir etatų sąrašai, objektų priėmimo eksploatuoti aktai.

R-966

Trestas „LITLES”

 

1951–1954 m.

191

Įsakymai veiklos klausimais, susirinkimų protokolai, darbo planai ir ataskaitos, sutarčių vykdymo patikrinimo dokumentai, balansai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tresto likvidavimo dokumentai.

 

 

R-967

Dirbančiųjų aprūpinimo valdyba

 

1944–1949 m.

75

Vadovaujančių institucijų direktyviniai dokumentai; valdybos nuostatai, darbo planai, ataskaitos, balansai, sąmatos ir etatų sąrašai.

 

 

R-968

Respublikinė darbo normatyvų tyrimo stotis

 

1956–1990 m.

269

Vadovaujančių institucijų direktyviniai dokumentai; nuostatai, įsakymai veiklos klausimais, pasitarimų protokolai, darbo planai, suvestinės, darbų normos ir įkainiai, finansų dokumentai, etatų sąrašai.

R-971

Eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdyba

1954–1965 m.

196

Apyskaitos, sąmatos ir etatų sąrašai, finansų dokumentai.

 

R-975

Respublikinis zootechninio veterinarinio tiekimo organizacijų susivienijimas

1945–1990 m.

463

Vadovaujančių institucijų direktyviniai dokumentai; įsakymai veiklos klausimais, įstatai, pasitarimų protokolai, planai, apyskaitos, personalo ir finansų dokumentai.

R-985

Respublikinis hipodromas

 

1948–1953 m.

11

Vadovaujančių institucijų direktyviniai dokumentai; nutarimai, įsakymai, instrukcijos, etatų sąrašai, finansų dokumentai.

R-986

Mokymo gamybinis susivienijimas

1988–1991 m.

19

Įsakymai veiklos klausimais, įstatai, nuostatai, metų apyskaitos, finansų dokumentai.

R-987

Lietuvos respublikinė kovos su svirnų kenkėjais valdyba

1951–1953 m.

3

Finansų dokumentai.

R-988

Mokslinės techninės informacijos ir propagandos centras

1967–1989 m.

146

Nuostatai, įsakymai veiklos klausimais, pasitarimų protokolai, darbo planai, personalo ir finansų dokumentai.

 

FX

 

Fotodokumentų kolekcija

 

2004−2007 m.

1128

Lietuvos centrinio valstybės archyvo fotografų sukurti fotodokumentai apie įvairius reikšmingus Lietuvos gyvenimo renginius, įvykius, žmones.

1960–1970 m.

1000

Nuotraukos apie žymaus keliautojo, esperantininko, fotografo A. Poškos gyvenimą, keliones.

1919–1950 m.

440

K. Lozoraičio perduotos nuotraukos: kraštovaizdis, architektūra, etnografija.

1989 m.

30

Fotodokumentai apie Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo darbą.

XIX a. pab. –1940 m.

364

Nuotraukos apie prieškario gyventojų darbą ir buitį.

1920–1945 m.

72

Nuotraukos apie Antrąjį pasaulinį karą (vokiečių kareiviai, karo technika). Nuotraukos apie tarpukario Lietuvą: architektūra, žmonių portretai.

1960–1980 m.

3599

Paminklų restauravimo instituto fotodokumentai (restauruojamų bažnyčių interjero detalės).

KX

 

Kino dokumentų kolekcija

 

1961–1991 m.

43

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos sukurti siužetai, muzikiniai ir vaidybiniai filmai, kino apybraižos.

1975–1987 m.

24

Lietuvos kino mėgėjų sąjungos nario, režisieriaus A. Baryso sukurti kino siužetai.

1980 m.

2

Visuomeninės organizacijos „Punios ainiai“ perduoti filmai apie Punios piliakalnio istorinę praeitį ir dabartį.

X

1

Lietuvos nacionalinio muziejaus perduotas kino siužetas apie architektą A. Gučą.

1939 m.

2

Operatoriaus J. Miežlaiškio sukurti kino siužetai apie Lietuvos prieškario aviaciją ir karininkų gyvenimą.

1973–1980 m.

11

A. Mikutėno pirmieji operatoriaus bandymai, studentiški darbai.

NKX

Nacionalinių filmų kolekcija

2002–2007 m.

29

Režisierių: A.Tarvydo, R.Gruodžio, A.Stonio, N.Juchnevič, R.Sabulio, A.Maciulevičiaus, R.Dausos, V.Urbanavičiaus, A.Puipos, J.Lapinskaitės, D.Kutavičienės, J.Samulionytės, I.Kurklietytės, P.Savickio sukurti dokumentiniai, vaidybiniai, animaciniai filmai, Lietuvos kronika.

GX

 

Garso dokumentų kolekcija

 

1940–1981 m.

62

1940–1981 m. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre rodytų spektaklių muzikinės fonogramos.

1966–1984 m.

35

Lietuvos aklųjų draugijos 6–10 suvažiavimai. Muzikiniai įrašai

1962–1966 m.

3

K. Laskausko perduoti „Amerikos balso“ 1962 m. ir 1965 m. laidų fragmentai, lietuvių tautinių šokių muzikiniai įrašai.

1982–1996 m.

38

Muzikiniai lietuvių autorių kūriniai, gauti iš Lietuvos radijo ir televizijos.

1965–1978 m.

86

JAV lietuvių radijo „Margutis“ laidų įrašai,

1953 m.

1

Nepriklausomos Lietuvos generolo K.Skučo žmonos S.Skučienės pasakojimas apie prieškario Lietuvą.

[1950–1966] m.

23

Dailininko A. Žmuidzinavičiaus atliekamos lietuvių liaudies dainos.

2007 m.

29

Įrašytos paskaitos aktualiomis saugaus eismo, lietuviško kino paveldo išsaugojimo temomis. Diskusijos apie šiuolaikinį meną ir literatūrą, naujų knygų pristatymai. Diskusijos apie lietuvių kalbos problemas išeivijoje, išeivijos archyvus, lietuvių išeivių kultūrinį palikimą. Įrašyti susitikimai, pokalbiai su žymiais, nusipelniusiais Lietuvai žmonėmis.

VX

Videodokumentų kolekcija

2007 m.

31

Valstybės švenčių minėjimai, Lietuvos Dainų šventė, Vilniaus ir kitų miestų seniūnijų organizuotų renginių, viešų visuomeninių akcijų, projektų, viešų diskusijų videoįrašai;   Rusnės vaizdai. Videoįrašai apie Lietuvos valstybės archyvų veiklą, archyvų organizuotus renginius.

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2011-10-21 11:05