O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2011 metaiNauji dokumentai fonduose

Pagal 2011 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2011 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2011 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 Rašytiniai dokumentai

Nauji fondai

672

Lietuvos pasiuntinybė Italijoje

1919–1946 m.

1991–1994 m.

117

Lietuvos pasiuntinybės Italijoje organizacinės, politinės, visuomeninės-kultūrinės veiklos 1921–1940 m., turto ir finansų dokumentai. Yra Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje 1991–1994 m. veiklos dokumentų.

R-835

Dionizas Poškus

1958–2001 m.

10

D. Poškaus rankraščiai, asmens dokumentai, įstaigų raštai autoriui, dokumentai apie autorių.

R-931

Albertas Rosinas

1948–2002 m.

43

A. Rosino rankraščiai, asmens, tarnybos, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, asmenų laiškai ir sveikinimai autoriui, nuotraukos, daktarinės disertacijos gynimo garso įrašai.

R-935

Leonas Jovaiša

1945–2004 m.

48

L. Jovaišos rankraščiai, asmens, tarnybos, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, autoriaus laiškai, asmenų laiškai, dokumentai apie autorių, surinkti bei šeimos narių dokumentai.

R-996

TSRS mėsos ir pieno pramonės ministerijos Vyriausiosios mėsos ir pieno pramonės gaminių realizavimo valdybos Lietuvos respublikinė kontora

1944–1948 m.

37

Buvusios įslaptintos veiklos bylos: dokumentai apie kontoros veiklą organizuojant karinių apygardų, kariuomenės dalių, bei TSRS vidaus reikalų ministerijos sistemos įstaigų Lietuvoje aprūpinimą maisto produktais, valstybinio maisto produktų rezervo sudarymą.

Nauji fondai (priimta iš Lietuvos mokslų akademijos)

680

Lituanistikos institutas

1939–1941 m.

69

Instituto ir instituto bibliotekos veiklos ir personalo dokumentų bylos.

R-992

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos institutas

1950–1952 m.

1956–1990 m.

827

Veiklos, mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų, finansinių dokumentų bylos.

R-993

Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institutas

1956–1974 m.

152

Veiklos ir finansinių dokumentų bylos.

R-994

Lietuvos mokslų akademijos Biochemijos institutas

1965–1997 m.

741

Veiklos, mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų, finansinių dokumentų bylos.

R-995

Lietuvos mokslų akademijos Kauno botanikos sodas

1943 m.,

1945–1992 m.

311

Veiklos bylos.

R-997

Lietuvos TSR mokslo plėtros programų dokumentų kolekcija

1972–1989 m.

37

Lietuvos TSR mokslo plėtros programų dokumentai: koncepcijos, projektai, pasiūlymai, tezės, planai.

R-998

Visasąjunginės biochemikų draugijos Lietuvos skyrius

1960–1986 m.

66

Veiklos bylos.

R-999

Lietuvos TSR geografų draugija

1953–1979 m.

50

Veiklos bylos.

R-1001

Lietuvos TSR mokslų akademija

1939–1990 m.

5376

Mokslų akademijos prezidiumo ir skyrių, Koordinacinės tarybos, Redakcinės leidybinės tarybos, žurnalo „Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai“ redakcijos, Centrinio archyvo, Centrinės buhalterijos, Prezidiumo darbuotojų profsąjungos vietos komiteto veiklos dokumentai, buvusios įslaptintos veiklos bylos, disertacijų gynimo ir mokslinių laipsnių suteikimo dokumentai.

R-1003

Lietuvos TSR valstybinių mokslo ir technikos premijų komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1940 m.,

1945–1989 m.

861

Veiklos, premijuotų ir nepremijuotų mokslo darbų bylos.

R-1004

Lietuvos mokslų akademijos Botanikos institutas

1946–1991 m.

2446

Veiklos, mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų, finansinių dokumentų, mokslo išradimų dokumentų bylos.

R-1005

Lietuvos mokslų akademijos Ekologijos institutas

1959–1991 m.

1901

Veiklos, mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų, finansinių dokumentų, mokslo išradimų dokumentų bylos.

R-1006

Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyrius

1961–1986 m.

294

Veiklos, disertacijų ir mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų bylos.

R-1007

Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas

1945–1992 m.

1323

Veiklos, finansinių dokumentų, mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų, disertacijų ir jų gynimo dokumentų bylos.

R-1008

Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institutas

1946–1992 m.

2722

Veiklos, mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų, finansinių dokumentų, mokslo išradimų dokumentų, profsąjungos vietos komiteto ir Liaudies kontrolės grupės veiklos, disertacijų gynimo dokumentų bylos.

R-1010

Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka

1939–1989 m.

1021

Veiklos, finansinių dokumentų, visuomeninių organizacijų veiklos bylos.

R-1011

Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvių kalbos institutas

1948–1952 m.

8

Dialektologinių ekspedicijų vadovų įsakymai, ekspedicijos ataskaita, instituto pasitarimų protokolai, mokslinio tiriamojo darbo ataskaita, sąmatos, balansas.

R-1012

Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1944–1991 m.

745

Veiklos ir finansinių dokumentų bylos.

R-1016

Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos istorijos institutas

1944–1991 m.

904

Veiklos ir finansinių dokumentų bylos.

R-1017

Lietuvos TSR mokslų akademijos Teisės institutas

1945–1952 m.

37

Veiklos bylos.

R-1020

Lietuvos TSR fizikų draugija

1962–1982 m.

43

Veiklos bylos.

R-1021

TSRS žuvininkystės ministerijos Ichtiologijos komisijos Pabaltijo baseino skyrius

1954–1986 m.

56

Veiklos bylos.

R-1022

Visasąjunginės helmintologų draugijos Lietuvos skyrius

1958–1986 m.

54

Veiklos bylos.

R-1023

Visasąjunginės entomologų draugijos Lietuvos skyrius

1965–1987 m.

23

Veiklos bylos.

R-1024

Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos skyrius

1969–1987 m.

39

Veiklos bylos.

R-1025

Visasąjunginės hidrobiologų draugijos Lietuvos skyrius

1967–1987 m.

29

Veiklos bylos.

R-1026

Lietuvos TSR matematikų draugija

1962–1975 m.

18

Veiklos bylos.

R-1027

Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas

1947–1992 m.

2117

Veiklos, mokslo išradimų ir finansinių dokumentų bylos, mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

R-1028

Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Eksperimentinė bazė Verkiuose

1947–1986 m.

93

Veiklos bylos.

R-1029

Visasąjunginės mikrobiologų draugijos Lietuvos skyrius

1959–1988 m.

90

Veiklos bylos.

R-1030

Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisija prie LTSR mokslų akademijos prezidiumo

1950–1971 m.

125

Veiklos bylos.

R-1031

Lietuvos botanikų draugija

1950–1979 m.

58

Veiklos bylos.

R-1032

Lietuvos mokslų akademijos Jungtinės visuomeninės organizacijos

1946–1991 m.

198

Profsąjungos jungtinio komiteto, Jungtinio sporto kolektyvo tarybos, Centrinės liaudies kontrolės grupės ir Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) veiklos bylos.

R-1033

Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

1969–1991 m.

548

Veiklos, finansinių dokumentų bylos, mokslų laipsniams įgyti dokumentai.

R-1034

Tarybos ir komisijos prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo

1954–1990 m.

243

Tarybų ir komisijų veiklos bylos.

R-1035

TSRS filosofų draugijos Lietuvos skyrius

1973–1980 m.

14

Veiklos bylos.

R-1036

Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institutas

1974–1986 m.

574

Veiklos, mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų, finansinių dokumentų, mokslo išradimų dokumentų bylos.

R-1037

Lietuvos TSR mokslų akademijos Mokslininkų rūmai

1977–1989 m.

66

Veiklos bylos.

R-1038

Visasąjunginės ornitologų draugijos Lietuvos skyrius

1984–1987 m.

5

Veiklos bylos.

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

656

Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone

1913–1940 m.

173

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3: Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone organizacinės, politinės, visuomeninės-kultūrinės, ekonominės-finansinės ir konsulinės veiklos dokumentai.

1912–1994 m.

512

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4: Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone organizacinės, politinės ir visuomeninės, konsulinės veiklos, turto ir finansų dokumentai.

1889–1994 m.

282

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5: Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone surinkti dokumentai, leidiniai, periodikos iškarpos apie Lietuvos ir kitų valstybių istoriją, kultūrą, religiją, politiką, ekonomiką. Lietuvos atstovybių, tremtinių, pabėgėlių ir išeivijos organizacijų leidiniai.

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

391

Švietimo ministerija

1924 m.,

1929–1940 m.

3

Asmenų pradžios, vidurinio ir specialiojo mokslo baigimo pažymėjimai, atestatai.

553

Kauno prekybos mokyklos

1941–1945 m.

22

Kauno vidurinės ekonominės mokyklos mokytojų asmens bylos.

656

Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone

1940–1997 m.

19

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2: Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone veiklos ir surinkti dokumentai apie lietuvių ir žydų santykius, holokaustą, Lietuvos santykius su Baltarusija, padėtį Kaliningrado srityje, Rusijos Federacijos karinį tranzitą per Lietuvą, Lietuvos siekimą tapti NATO nare.

660

Lietuvių rezistencinė santarvė

1948, 1951 m.

2

Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) užsienio delegatūros ir Lietuvių rezistencinės santarvės biuleteniai.

668

Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis

1932–1983 m.

67

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio pro memorijos, raštai, kalbų tekstai, pranešimai spaudai, straipsniai, finansų dokumentai, proginiai kvietimai, sveikinimai. Vincentos Lozoraitienės užrašai, asmenų ir organizacijų sveikinimai, kvietimai, laiškai V. Lozoraitienei.

671

Lietuvos pasiuntinybė Vokietijoje

1932–1940 m.

4

Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje slaptojo archyvo bylų sąrašas, dokumentai apie Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencijas, A. Geručio pranešimas apie jo kelionę į Lenkiją, dokumentai apie padėtį Lietuvoje ir santykius su TSRS.

R-282

Petras Visockas

1979–1989 m.

2003 m.

3

P. Visocko bibliografijos rodyklė, nuotraukos.

R-428

Antanas Terleckas

2004 m.

1

Autoriaus rankraštis „Ir kūnas tapo žodžiu (1965–1966 m. dienoraštis)“.

R-438

Nijolė Kalinauskaitė

1961–2004 m.

10

Autorės disertacija, straipsniai, biografijos ir susirašinėjimo dokumentai.

R-477

Blažiejus Abraitis

1999 m.

1

Autobiografija, atsiminimai apie B.Abraitį.

R-495

Petras Norkūnas

1939–2004 m.

33

Autoriaus disertacija, pranešimai, asmens, tarnybinės ir mokslinės veiklos bei autoriaus surinkti dokumentai.

R-514

Pranciškus Erelis

1940–2008 m.

73

Autoriaus rankraščiai, asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai.

R-629

Švietimo vadyba

1941–1944 m.

3

Vaikų darželių auklėtojų asmens bylos, mokslo baigimo ir pažangumo pažymėjimai.

R-635

Lietuvos studijų biuras

1941–1942 m.

1

Biuro biuleteniai

R-754

Lietuvos TSR Ministrų Taryba

1936–1942 m.

1

TSRS Raudonosios armijos Generalinio štabo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rytų Prūsijos ir Baltarusijos teritorijų topografiniai žemėlapiai.

R-758

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas

1948–1972 m.

1981–1989 m.

67

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1963-11-30, 1967-01-26 ir 1984-03-28 nutarimų rengimo ir vykdymo, Lietuvos TSR apylinkių sustambinimo, Lietuvos TSR ir Baltarusijos TSR valstybinių sienų patikslinimo dokumentai, LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo svečių knyga.

R-762

Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija

1941–1958 m.

76

Veiklos dokumentai, Rokiškio apskrities ir miesto, Vilniaus miesto vidurinių bei pradžios mokyklų pastatų ir sklypų planai, ministerijos Tiekimo skyriaus ir Vilniaus dailiųjų amatų mokyklos darbuotojų asmens bylos.

R-856

Vilniaus valstybinis universitetas

1944–1945 m.

3

Universiteto darbuotojų asmens bylos.

R-867

Vilniaus XI vidurinė mokykla

1940–1941 m.

1

Mokymo programos ir žinios apie mokinių skaičių bei jų pažangumą.

 Kino dokumentai. Fotodokumentai. Garso dokumentai. Videodokumentai

Nauji fondai

KX

Kino dokumentų kolekcija

1962– 1995 m.

757

Vaidybiniai filmai ir aktorių bandymai vaidybiniams filmams, dokumentiniai, mokslo populiarinimo filmai, kino žurnalas „Tarybų Lietuva“.

1961–1984 m.

41

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos sukurti dokumentiniai filmai

1971 m.

1

Kompozitorės K.Brundzaitės laidotuvės.

1928–1983 m.

54

P.Jasiukonio sukurti, redaguoti, perfilmuoti kino siužetai ir apybraižos, ir užsienio lietuvio J.Gilvydžio archyvo sukauptos filmų kopijos.

1992–2001m.

11

Rež. A.Stonio dokumentiniai filmai.

1994 m.

20

Rež. A.Maceinos dokumentinis filmas apie tremtinių palaikų pergabenimą iš Sibiro į Lietuvą bei mėgėjiškas vaidybinis filmas.

1937–1948 m.

15

Knygininko ir knygnešio J.Masiulio vaikaitės K. Masiulytės-Paliulienės perduoti kino siužetai apie karo ir pokario Lietuvos diplomatijos bei kultūros veikėjus.

1973–1995 m.

5

Kino operatoriaus Algimanto Mikutėno filmuoti darbai.

1992–1998 m.

16

Rež. R.Šilinio dokumentiniai filmai istorinėmis temomis.

1970 m.

1

Dokumentinis filmas, skirtas populiarinti dizaino specialybę.

NKX

Nacionalinių filmų kolekcija

2007–2011 m.

207

Režisierių G.Lukšo, K.Buožytės, I.Miškinio, S.Drungos, T.Smulkio, L.Lužytės, T.Donelos, Š.Barto vaidybiniai filmai. A.Stonio, A.Maceinos, J.Samulionytės, D.Šarutytės, M.Survilos, J.Cullinane dokumentiniai filmai. A.Tarvydo filmai apie: tapytoją Aloyzą Stasiulevičių, politiką ir visuomenės veikėją Gediminą Ilgūną, akademiką Vladimirą Toporovą, dailininkę Moniką Bičiūnienę, „AB Grigiškes“. Rež. V.Aškinio, J.Leikaitės-Aškinienės, I.Bereznicko animaciniai filmai. V.Urbanavičiaus, A.Maciulevičiaus, R.Sabulio Valstybės tęstinio kino metraščio dokumentai „Lietuvos kronika“.

FX

Fotodokumentų kolekcija

 

 

2009 m.

808

Archyvo fotografų sukurti fotodokumentai: įvairūs renginiai, įvykiai, žmonės.

1920–2000 m.

550

Kun. Vaclovo Aliulio perduotos asmeninio archyvo nuotraukos.

1991–1993 m.

675

Fotografo V.Kapočiaus fotografuoti 1991-1993 metų įvykiai.

GX

 

 

 

Garso dokumentų kolekcija

 

 

 

1951–20 a. pab.

421

JAV radijo “Amerikos balsas” lietuviškos redakcijos įrašai.

1963–2000 m.

16

Australijos lietuvių ansamblių įdainavimai, Australijos lietuvių dainų švenčių įrašai, Australijoje gyvenusių kompozitorių dainų įrašai.

1992–1994 m.

24

Čikagos lietuvių radijo „Margutis“ bendradarbio Leono Narbučio vestų laidų įrašai.

20 a. II pusė

65

II-ojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos atsiminimai.

VX

Videodokumentų kolekcija

2011 m.

19

Archyvo videooperatorių sukurti dokumentai – įvykiai, akcijos, piketai, susitikimai, vykę 2010 m.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-01-12 11:28