O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2017 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2017 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2017 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2017 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

1799

Kazys Bobelis

1918–2013 m.

606

Dokumentai apie Kazio Bobelio tarnybinę, politinę ir visuomeninę veiklą JAV ir Lietuvoje, Alenos ir Mykolo Devenių (K. Bobelio žmonos Dalios tėvų) visuomeninę veiklą JAV, surinkti dokumentai, leidiniai apie Baltijos valstybių okupaciją, Lietuvos Respublikos Seimo veiklą ir kt.

1802

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve saugomų bylų skaitmeninių kopijų kolekcija

1916–1920 m.,

1939 m.

13256 vaizdų

Vokietijos Reicho laikotarpio dokumentai apie Lietuvą (archyvinių bylų grupė „Baltijos provincijos Lietuvos ateitis“), 1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartis,1939 m. rugsėjo 28 d. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sienų ir draugystės sutartis, slaptieji protokolai, žemėlapis ir kt.

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

668

Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis (Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 2)

1907–1986 m.

100

Lietuvos diplomatų, politikos ir visuomenės veikėjų Juozo Ereto, Juozo Gabrio-Paršaičio, Alberto Geručio, Petro Klimo, Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės, Jurgio Šaulio, Kazio Škirpos, Augustino Voldemaro dokumentai, Lietuvos nuolatinės delegacijos prie Tautų Sąjungos, Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF) dokumentai, straipsniai apie Lietuvą, padėtį pasaulyje, politikos ir visuomenės veikėjus.

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

656

Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone

1917–1996 m.

142

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone organizacinės ir politinės-visuomeninės veiklos dokumentai: susirašinėjimo Lietuvos Respublikos įgaliotinių Sibire skyrimo ir jų veiklos, Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, santykių su Lenkija ir Vokietija, išeivijos organizacijų veiklos, finansinės paramos Lietuvai organizavimo klausimais dokumentai;

dokumentai apie Lietuvos diplomatinę tarnybą, bendradarbiavimą su lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių organizacijomis, įstaigomis ir veikėjais, Lietuvos okupaciją, informacijos apie Baltijos valstybes platinimą, Stasio Lozoraičio jaunesniojo dalyvavimą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose ir kt.

668

Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis

1894–1987 m.

204

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio veiklos dokumentai, dokumentai apie Lietuvos diplomatinę tarnybą, Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo klausimo kėlimą, bendradarbiavimą su lietuvių rezistencinėmis, išeivijos organizacijomis, veikėjais, informacijos apie Lietuvą platinimą;

sveikinimai, kvietimai Stasiui Lozoraičiui, jo biografiniai dokumentai, straipsniai apie jį, dokumentai apie šeimos narius ir gimines.

671

Lietuvos pasiuntinybė Vokietijoje

1918–1940 m.

23

Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje organizacinės ir politinės-diplomatinės veiklos dokumentai: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, diplomatų, veikėjų raštai apie Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą, santykius su Lenkija ir Rusija, teritorinių konfliktų svarstymą Taikos konferencijoje Paryžiuje ir Tautų Sąjungoje, tarptautinę politinę padėtį ir kt.

672

Lietuvos pasiuntinybė Italijoje

1919–1940 m., 1991–1994 m.

34

Lietuvos pasiuntinybės Italijoje organizacinės, politinės-diplomatinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: dokumentai apie tarnautojus, pranešimai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, diplomatais, asmenimis, įstaigomis Lietuvos užsienio politikos, informacijos apie Lietuvą, Italijoje gyvenančius lietuvius, organizacijas suteikimo, straipsnių rengimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, pasiuntinybės konsulinės veiklos, turto ir finansų dokumentai.

673

Lietuvos pasiuntinybė prie Šventojo Sosto

1916–1994 m.

119

Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto organizacinės ir politinės-visuomeninės veiklos dokumentai: dokumentai apie tarnautojus, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos aplinkraščiai,   pasiuntinybės pro memorijos, pranešimai spaudai, susirašinėjimo su draugijomis, užsienio valstybių diplomatais ir politikos veikėjais, lietuvių išeivijos organizacijomis veiklos klausimais dokumentai, dokumentai apie Lietuvos santykius su Vatikanu;

kvietimai ir sveikinimai Stasiui Lozoraičiui jaunesniajam;

pasiuntinybės konsulinės veiklos, turto, finansų dokumentai;

Stasio Lozoraičio jaunesniojo asmens, finansų, susirašinėjimo su giminėmis, draugais dokumentai;

surinkti dokumentai apie Lietuvos ir Latvijos istoriją, Pasaulio liberalų sąjungos kongresą Liucernoje, straipsniai apie Stasį Lozoraitį jaunesnįjį, padėtį Lietuvoje ir kt.

676

Lietuvos pasiuntinybė Prancūzijoje

1925 m., 1932–1940 m.,

1961–1962 m.

4

Lietuvos atstovo Prancūzijoje Petro Klimo pranešimai, raštai apie veiklą ir tarptautinę politiką, pasiuntinybės pastato nuosavybės dokumentai;

užsienio valstybių veikėjų, diplomatų raštai Lietuvos diplomatijos šefui ir atstovui Prancūzijoje Stasiui Lozoraičiui apie dalyvavimą Vasario 16-osios minėjimo šventėje Paryžiuje, vizitinės kortelės.

1398

Kazys Škirpa

[1942 m.]

3

Kazio Škirpos knygos „Kovok: pastangos gelbėti Lietuvą 1939–1941 m.“ 1 ir 2 dalys.

Patobulinti (pertvarkyti) apyrašai

1262

Ukmergės miesto savivaldybė

1874–1944 m.

14553

Patobulintos Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašo Nr. 7 bylų antraštės,  bylų duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

R-754

Lietuvos TSR Ministrų Taryba

1941–1944 m.

95

Patobulintos Vokietijos–Sovietų Sąjungos karo pradžioje iš Lietuvos TSR į TSRS evakavusių asmenų sąrašų, įskaitos kortelių bylų apyrašo Nr. 10 bylų antraštės, apyrašo pavadinimas, bylų duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

120

Pasienio apsaugos korpuso daliniai

1919–1937 m.

30

Patobulintos Veiklos ir dokumentų apie Lietuvos politinius emigrantus bylų apyrašo Nr. 1, Veiklos bylų apyrašo Nr. 2 bylų antraštės bei apyrašo Nr. 1 pavadinimas, bylų duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

865

Švenčionių apskrities I, II, III apygardų teisėjai

1919–1939 m.

437

Patobulintos Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, bylų duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

1087

Vilniaus miesto kredito draugija

1907–1940 m.

122

Patobulintos Paskolų suteikimo bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, bylų duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

 

 

 

 

Nauji vaizdo ir garso dokumentai fonduose iki 2018

 

Kino dokumentai. Fotodokumentai. Garso dokumentai. Videodokumentai

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

 Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

 Dokumentų apibūdinimas

KX

Kino dokumentų kolekcija

1939–1980

6

Lietuvos kino centro perduotos Lietuvos kino studijoje sukurtų vaidybinių filmų ir 20 a. pirmosios pusės laikotarpio lietuviškos dokumentikos siužetų naujos kopijos.

1966–1999

2

Lietuvos kino studijoje sukurti vaidybiniai ir dokumentiniai filmai.

1967–1988

22

Dokumentiniai filmai žemės ūkio tema.

1990–1991

3

Algirdo Tarvydo filmuoti kino siužetai apie politinius įvykius Lietuvoje ir Gintaro Karoso kuriamą muziejų „Europos parkas“.

1975

1

Operos solistės Aušros Stasiūnaitės ir Algimanto Čepulkausko vestuvės.

1982

1

Radviliškio 2-osios mokyklos ir Pakruojo rajono Dervelių kaimo mokyklos pastatai, moksleiviai, mokytojai. Atsisveikinimo su velioniu apeigos.

1956–1980

3

Juozo Ruzgo filmuoti kino siužetai apie Kauno kavinės „Orbita“ programos artistus.

2017

1

Egidijaus Ežerskio filmas apie Kauno Pantomimos teatro įkūrėją Kęstutį Adomaitį.

NKX

Nacionalinių filmų kolekcija

2004–2017

31

Režisierių: A.Kavaitės, G.Krutajos, L.Lužytės, N.Jureviciaus, J.Trukano, A.Jevdokimovo, G. Beinoriūtės, I.Bolotnikovo, I.Cobileanskio, A.Stonio, J.Oettinger, U.Oettinger, T.Ramanausko, B.Sodeikaitės, I.Miškinio, G.Šiaulio, A.Kirvelos, K.Milašiūtės, A.Blaževičiaus, K.Kaupinio, K.Vildžiūno, N.Medutytės, A.Magnussen, P.Debskio, M.Kvedaravičiaus, J.Samulionytės, V.Samulionytės, A.Juzėno, A.Maciulevičiaus, R.Sabulio, R.Gruodžio, J.Gruodienės, V.Damaševičiaus sukurti filmai.

FX

Fotodokumentų kolekcija

 

2012–2014

2431

Archyvo fotografų sukurti fotodokumentai: Lietuvos visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo įvykiai.

1970–2005

2590

LCVA saugomi neaprašyti fotodokumentai: įvairūs renginiai, įvykiai, žmonės.

1920–2000

552

Iš privačių asmenų gauti fotodokumentai.

2017

16

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos perduoti fotodokumentai:  Klaipėdos rajone 2017 m. vykę renginiai.

GX

Garso dokumentų kolekcija

20 a. vidurys, pabaiga

61

JAV radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuviškos redakcijos garso įrašai: radijo laidos, interviu, reportažai (magnetinės juostos).

 

 

20 a. vidurys, pabaiga

172

JAV radijo stoties „Margutis“ garso įrašai:  radijo laidos, interviu, reportažai.

 

 

20 a. vidurys, pabaiga

18

JAV lietuvių išeivijos visuomenės veikėjo Antano Rudžio sukurti radijo programos „Lietuvių radijo forumas“ garso įrašai: radijo laidos, interviu, reportažai.

 

 

1918 m.

1

Stasio Šimkaus vadovaujamo Bruklino Angelų karalienės lietuvių parapijos mišraus choro 1918 m. įrašytos plokštelės magnetinis garso įrašas.

VX

Videodokumentų kolekcija

20 a. pabaiga

51

J.Ivaškevičiaus sukurti videodokumentai: svarbiausi politinio, visuomeninio, ekonominio šalies gyvenimo įvykiai.

 

 

20 a. pabaiga

172

LNK televizijoje kurtos laidos „Ponios Gražinos virtuvė“ vaizdo įrašai.

 

 

1993–2001

7

Videosiužetai: operos solistės Aušros Stasiūnaitės-Čepulkauskienės pasirodymų vaizdo įrašai.

 

 

1999 m.

2

Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Elementorius“ ir aktorės Valerijos Marcinkevičiūtės-Karalienės 70-mečio vaizdo įrašai.

 

 

1999–2000 m.

39

Algirdo Tarvydo filmuoti videosiužetai: susitikimai su Amerikos lietuvių visuomenės veikėjais, svarbūs Lietuvos įvykiai, pokalbiai su kultūros ir meno veikėjais.

 

 

20 a. pabaiga

68

Zigmanto Pocevičiaus filmuoti Vilniaus žemaičių kultūros draugijos renginiai.

 

 

20 a. pabaiga

2

Boriso Kastrausko filmuoti videosiužetai: operos solistės, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarės Nijolės Ambrazaitytės koncertų vaizdo įrašai.

 

 

2016 m.

20

LCVA sukurti videodokumentai: svarbiausi Lietuvos visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo įvykiai.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-02-06 11:20