Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

    
  

Eil.    Nr.

  
  

Pavadinimas

  
  

Aprašymo turinys

  

1.

Administracinės paslaugos kodas

2

2.

Administracinės paslaugos versija

V0.1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų,   patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai gali būti   pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą   (toliau – LVAT), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą.  

Elektroniniu būdu   pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma   tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas   nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys   administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos   viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti   informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymų   nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose   ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875   „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo   institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose   taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo

Prašymas (prašymas   turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė,   gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas,   buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Asmens tapatybę   patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.

Atstovavimą ir   atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, jei   prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo   atstovas).

Jei prašymas pateikiamas   per Integralią administracinių paslaugų sistemą, pateikiama asmens tapatybę   patvirtinančio dokumento skenuota kopija ar atstovavimą ir atstovaujančio   asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų skenuotos kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas, asmens   tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymas siunčiamas paštu ar   pateikiamas per Integralią administracinių paslaugų sistemą), atstovavimą ir   atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (kai dėl   informacijos apie asmenį jo atstovas kreipiasi paštu ar pateikia prašymą per   Integralią administracinių paslaugų sistemą) bei, atsižvelgiant į prašymo   turinį, reikiama informacija ir (ar) dokumentai ar jų kopijos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Baranauskienė, tel. (8 5) 265 2315,

el. p. [email protected];

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vedėja Rasa Miškelevičiūtė, tel. (8 5) 265 2000,

el. p. [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo   trukmė

Administracinė   paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros   pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė   paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo   administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo   terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai   nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo   kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė   paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir   prašymo turinys

Prašymo forma   pateikiama LVAT ir interneto svetainėje www.http://www.archyvai.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos,   naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie LVAT   teikiamas administracines paslaugas, prašymų formos pateikiamos interneto   svetainėje www.http://www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo   ypatumai

Paslauga yra   galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo   aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas   užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 

Norint peržiūrėti didesnį shemos vaizdą, spausti ant paveiksliuko.

_ _ _

Informaciją atnaujino: Agnė Vilkišienė,
Informacija atnaujinta: 2022-09-06 13:53