Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Leidimų išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos išdavimas

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

    
  

Eil.    Nr.

  
  

Pavadinimas

  
  

Aprašymo turinys

  

1.

Administracinės paslaugos kodas

3

2.

Administracinės paslaugos versija

V0.3

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų išvežti   dokumentus iš Lietuvos Respublikos išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė   paslauga skirta asmenims, norintiems gauti leidimą išvežti iš Lietuvos   Respublikos Nacionaliniam dokumentų fondui, nevalstybinėms organizacijoms,   privatiems juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančius dokumentus.

Prašymas išduoti   leidimą išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos ir kiti reikalaujami   dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į instituciją, siunčiami   paštu ar per pasiuntinį.

Atsakymas į asmens   pateiktą prašymą pateikiamas jam tiesiogiai atvykus atsiimti atitinkamų   dokumentų arba asmens pageidavimu siunčiamas paštu ar per pasiuntinį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys   administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos   dokumentų ir archyvų įstatymo 23 straipsnio 1–3 dalys;

Dokumentų išvežimo iš   Lietuvos Respublikos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos   Vyriausybės 2005 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 181 „Dėl Dokumentų išvežimo iš   Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Asmenų prašymų nagrinėjimo   ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose   viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos   Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų   prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,   įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių   patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo

Pateikiamas rašytinis   prašymas išduoti leidimą. Prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens   vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi   fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi   juridinis asmuo).

Asmens (išskyrus   juridinius asmenis), siekiančio gauti leidimą, tapatybę liudijantis   dokumentas ar jo kopija. Jei dėl leidimo kreipiasi asmens atstovas,   pateikimas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo tapatybę   liudijantis dokumentas arba jų kopijos.

Jeigu prašoma leidimo   laikinai išvežti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus, turi būti pateikti   šie duomenys:

1) dokumentų išvežimo   tikslai, vieta ir terminai, numatytų išvežti dokumentų saugojimo ar   eksponavimo sąlygos, pridedant tai patvirtinančių dokumentų kopijas;

2) numatomų išvežti   dokumentų apskaitos duomenys, kiekis, pavadinimai (antraštės), datos, fizinė   būklė, numanoma draudimo vertė.

Jeigu prašoma leidimo   negrąžinamai išvežti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus, turi būti   pateikti šie duomenys:

1) tarptautinės   sutarties, kuria remiantis numatoma išvežti dokumentus, oficialaus paskelbimo   šaltinio nuoroda;

2) numatomų išvežti   dokumentų apskaitos duomenys, kiekis, pavadinimai (antraštės), datos.

Jeigu prašoma leidimo   išvežti nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams   asmenims priklausančius dokumentus, kuriems yra daugiau kaip 50 metų, turi   būti nurodyta, į kokią šalį ir kokie dokumentai bus išvežami.

Lietuvos vyriausiasis   archyvaras gali apžiūrėti numatomus išvežti dokumentus jų saugojimo vietoje   ir prašyti pateikti jų kopijas ir (ar) nuotraukas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateikiami atitinkami   6 punkte („Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“) nurodyti   dokumentai ir duomenys.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Bujokas,

tel. (8 5) 265 1877,

el. p. [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Lietuvos vyriausioji archyvarė

Kristina Ramonienė

[email protected] 

tel. (8 5) 265   2254

10.

Administracinės paslaugos suteikimo   trukmė

Administracinė   paslauga suteikiama per 15 dienų nuo tinkamai surašyto prašymo gavimo dienos.   Lietuvos vyriausiasis archyvaras turi teisę sprendimo priėmimo laiką pratęsti   iki 30 dienų, kai prašymui nagrinėti sudaroma komisija, kviečiami ekspertai,   taikomos kitos organizacinės priemonės. Apie sprendimą pratęsti prašymo   nagrinėjimo laiką pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo   informuojamas raštu.

Asmenų prašymai   nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo   kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinės paslaugos kaina:

1. 16 Eur, kai laikinai ar negrąžinamai išvežami Nacionalinio dokumentų fondo dokumentai, laikinai išvežami nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai;

2. 31 Eur, kai negrąžinamai išvežami nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai.

Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugą sumokama į nurodytąją sąskaitą:

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

Sąsk. nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas 5710

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir   prašymo turinys

Pateikiamas laisvos formos   prašymas, nurodant 6 punkte („Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo“) numatytus atitinkamus duomenis.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos,   naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie LVAT   teikiamas administracines paslaugas pateikiama interneto svetainėje   www.http://www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo   ypatumai

Paslauga yra   galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo   aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas   užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 

Norint peržiūrėti didesnį shemos vaizdą, spausti ant paveiksliuko.

_ _ _

Informaciją atnaujino: Ramunė Pajadienė,
Informacija atnaujinta: 2021-01-21 11:26