Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Administracinės procedūros vykdymas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

    
  

Eil.    Nr.

  
  

Pavadinimas

  
  

Aprašymo turinys

  

1.

Administracinės paslaugos kodas

4

2.

Administracinės paslaugos versija

V0.1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Administracinės   procedūros vykdymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė   procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai   nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto   veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galbūt padarytą asmens,   nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir   priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Prašymai gali būti   pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą   (toliau – LVAT), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu ar per   Integralią administracinių paslaugų sistemą.

Elektroniniu būdu   pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma   tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja   gauti atsakymo kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys   administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos   viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti   informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymų nagrinėjimo   ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose   viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos   Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų   prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,   įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių   patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo

Asmens skundas arba   pranešimas, kuriame įvardijami viešojo administravimo subjekto veiksmai,   neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galbūt buvo pažeistos   asmens teisės ar teisėti interesai. Skundai arba pranešimai, kuriuose   nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas   arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo   arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti   nenagrinėjami.

Prie asmens skundo ar   pranešimo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens skundas ar   pranešimas ir, atsižvelgiant į skundo ar pareiškimo turinį, reikiama   informacija ir (ar) dokumentai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Lietuvos vyriausiojo archyvaro paskirtas   asmuo (pagal kompetenciją).

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Lietuvos vyriausioji archyvarė

Kristina Ramonienė

tel. (8 5) 265 2254,

el. p. kristina.ramoniene@archyvai.lt

ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo   trukmė

Administracinė   paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros   pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė   paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo   administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo   terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai   nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo   kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama   neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir   prašymo turinys

Prašymo forma laisva.   Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio   pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos,   naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie LVAT   teikiamas administracines paslaugas pateikiama interneto svetainėje   www.http://www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra   galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo   aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas   užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 

Norint peržiūrėti didesnį shemos vaizdą, spausti ant paveiksliuko.

_ _ _

Informaciją atnaujino: Ramunė Pajadienė,
Informacija atnaujinta: 2021-01-21 11:26